Back to All Events

Rok za prijavo: Konec oktobra Združimo se! ponovno v Mariboru

  • INFOPEKA 16 Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
združimo se 1.jpg

Jesen je tu, z njo pa ne samo novo šolsko in študijsko leto, pač pač tudi nov cikel usposabljanj v Mariboru. Prvič se dobimo in spoznamo program v četrtek, 2. 11. 2017, ob 17:00 v MISC INFOPEKA, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16.

V kolikor si nezaposlen_a, star_a do vključno 29 let in te zanima razvoj svojega zadružnega podjetja, lansiranje inovativnega produkta in se želiš vključiti v brezplačen program, nam to do ponedeljka, 30. 10. 2017, sporoči na infopeka@infopeka.org.

Toplo pa priporočamo udeležbo vsem, ki imate z vsaj še dvema znankama_cema idejo, ki jo želite realizirati. Skozi delavnice boste namreč postavile_i dobre temelje, na katerih boste lahko gradile_i svojo zadružno poslovno idejo, jo izklesale_i in pripeljale_i do realizacije. Če pa ideje še nimate, je usposabljanje koristno za to, da pridobite poglobljeno znanje o tem, zakaj sozadruge bolj odporne na ekonomske krize kot npr. klasična podjetja ali s.p.-ji, zakaj je tudi nadelovnem mestu potrebno razmišljati skupnostno, uveljavljati demokratična načela in delovati transparentno. Po delavnicah sledi še praktično usposabljanje v obstoječihmariborskih zadrugah, kjer boste lahko iz prve roke izvedele_i, kako so posamezne zadruge nastale in kako delujejo.

Skozi cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj se bomo seznanili_e z zaposlovanjem v zadrugah in načeli, katerim je za zadružno delovanje potrebno slediti. Dober del pripravljenih vsebin je namenjen tudi simulaciji razvoja zadruge in inovativnega produkta. Zadruge nisole kmetijske, ampak se trenutno interes za zadružni model širom Evrope zvišuje posebaj med ustvarjalnimi umetnostmi, strokovno visoko kvalificiranimi poklici, kot so oblikovalci_ke, prevajalci_ke in arhitekti_ke, v oskrbi z ekološko hrano, v gostinstvu in v turizmu.Zadruga je namreč podjetje, ki omogoča trajnostne in kakovostne zaposlitve za mlade zlasti v regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev.
Na prvih srečanjih se bomo posvetili delavskim pravicam, delovnem pravu in participatorni ekonomiji, saj nam bo to v nadalje koristilo začeti misliti zadružno.

Vsi za druge, zadruge za vse!

Udeleženke_ci vsebine ocenjujejo kot:

"Zanimive, poučne in življensko uporabne."
"To bi moralo biti del osnovne izobrazbe."
"Služijo kot odlična popotnica za premislek o oblikah zaposlitev, informacije pa so nujne prav za vsako_ega."
"Super je, da smo se preko vsebin seznanili s pravicami iz dela, kako se zanje boriti in da je bilo teoretično pridobljeno znanje podkrepljeno s prakso."
"Metode so bile zelo učinkovite in uporabne, dale so mi nov pogled na razmerje delodajalec-zaposlen, te vsebine bi moral poznat vsak."
"Pridobili smo teoretično podlago za ustanovitev zadruge in se poglobili v ideje za razvoj lastnih zadrug."
"O delovanju zadrug smo izvedeli skoraj vse."
"Super je bilo, da smo lahko spremljali delovni proces štirih zadrug."
"Vsebine in igre so bile zabavne, dobro so nas pripravile na praktično delo, nas zbližale in vzpodbudile v dobro skupinsko delo."
"Bilo je zanimivo in interaktivno, spodbujena je bila samoiniciativnost in kritično razmišljanje o temah."
"Delavnice priporočam vsem, ki jih zanimajo delavske pravice in organizacija v zadrugah."
-----
Skozi cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade, ki ga pripravljamo v Pekarni Magdalenske mreže v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo, Centrom za alternativno in avtonomno produkcijo in Sindikatom Mladi +, želimo posredovati relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva. Z usposabljanju in vsebinami želimo reševati probleme brezposelnosti in socialne izključenosti s spodbujanjem pravičnih in dostojanstvenih načinov delovnih razmerji, ustvarjanjem in porazdelitvi bogastva ter demokratizacijo lastništva in gospodarstva. Zadruge namreč lahko mladim zagotovijo dostojno delo, prav zaradi skupnega demokratičnega lastniškega sistema, delavsko lastništvo pa je še posebej primerno za zagotavljanje bolj dejavnega in samostojnega mesta v družbi.

 
Usposabljanja za nezaposlene mlade bodo sestavljena iz predstavitve programov za spodbujanje aktivnega državljanstva in/ali večjo zaposljivost mladih; delavnic kritične pismenosti na temo delavskih pravic, pomena prekarnega dela; izobraževanja o delovnem pravu in obstoječih pogodbah ter pravic iz dela; vsebin o participatorni ekonomiji; usposabljana o zadružništvu in zadrugah; simulacije razvoja zadruge in usposabljanja s področja digitalnega fabriciranja. V Mariboru bosta dva 108-urna izobraževalna cikla za udeležence_ke razširjena tudi s prakso v obstoječih zadrugah v Mariboru.

*Podčrtaj v besedilu uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški).