Back to All Events

Začenja se sklop zadružništva

  • Tkalka 4 Tkalski prehod Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
združimo se 20.11 2.jpg

V Murski Soboti je cikel usposabljanj končan, v Mariboru pa prehajamo na sklop o zadružništvu. Za nami je tako spozanavanje delavskih pravic skozi kritično pismenost, razmišljanje o ekonomiji in seznanjanje s participatorno ekonomijo ter definiranje dostojnega in prekarnega dela, s čimer je bilo govora tudi o delovnopravni zakonodaji.

Če se v cikel še nisi vključil_a, pa bi rad_a spoznal_a osnove, ki omogočajo misliti in delovati zadružno, se nam pridruži  v petek, 17. 11. 2017, ob 14:00 v prtličju Tkalke.

Govora bo o notranji organizaciji zadrug, ter o tem, kako se članske organizacije razlikujejo od kapitalskih družb, zakonodaji, ki ureja polje zadružništva in še čem. Ugotovile_i bomo, zakaj so zadruge bolj odporne na ekonomske krize kot npr. klasična podjetja ali s.p.-ji, zakaj je tudi na delovnem mestu potrebno razmišljati skupnostno, uveljavljati demokratična načela in delovati transparentno.
Po bolj teoretskem spoznavanju zadružništva bo sledila simulacija razvoja invativnega produkta in zadružnega podjetja.

Glede na to, da zadruge odgovarjajo na potrebe lokalnega okolja, bomo identificirale_i družbene probleme in iskale_i možne rešitve zanje. Od problemov se bomo premaknile_i k idejam in nato k produktom. Spoznale_i bomo Canvas model, prilagojen zadrugam, in z njegovo pomočjo delale_i na svojih poslovnih modelih. Postavile_i bomo dobre temelje, saj boste lahko skozi voden proces gradile_i svojo zadružno poslovno idejo, jo izklesale_i in pripeljale_i do realizacije.

Po delavnicah sledi še praktično usposabljanje v obstoječih mariborskih zadrugah (Kooperativa Dame, Kooperativa Peron-Salon uporabnih umetnosti in Wetrinsky, Zadruga Dobrina, Zadruga BikeLab), kjer boste lahko iz prve roke izvedele_i, kako so posamezne zadruge nastale in kako delujejo, vključile_i pa se boste lahko tudi v njihove delovne procese.

Če želiš tudi ti, kot udeleženke_ci prvega cikla v Mariboru reči:

"O delovanju zadrug smo izvedeli skoraj vse."
"Pridobili smo teoretično podlago za ustanovitev zadruge in se poglobili v ideje za razvoj lastnih zadrug."
"Vsebine in igre so bile zabavne, dobro so nas pripravile na praktično delo, nas zbližale in vzpodbudile v dobro skupinsko delo."
"Super je bilo, da smo lahko spremljali delovni proces štirih zadrug."
... pridi v petek na prvo delavnico iz sklopa zadružništva!
 

Skozi cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade, ki ga pripravljamo v Pekarni Magdalenske mreže v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo, Centrom za alternativno in avtonomno produkcijo in Sindikatom Mladi +, želimo posredovati relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva. Z usposabljanju in vsebinami želimo reševati probleme brezposelnosti in socialne izključenosti s spodbujanjem pravičnih in dostojanstvenih načinov delovnih razmerji, ustvarjanjem in porazdelitvi bogastva ter demokratizacijo lastništva in gospodarstva. Zadruge namreč lahko mladim zagotovijo dostojno delo, prav zaradi skupnega demokratičnega lastniškega sistema, delavsko lastništvo pa je še posebej primerno za zagotavljanje bolj dejavnega in samostojnega mesta v družbi.

Usposabljanja za nezaposlene mlade bodo sestavljena iz predstavitve programov za spodbujanje aktivnega državljanstva in/ali večjo zaposljivost mladih; delavnic kritične pismenosti na temo delavskih pravic, pomena prekarnega dela; izobraževanja o delovnem pravu in obstoječih pogodbah ter pravic iz dela; vsebin o participatorni ekonomiji; usposabljana o zadružništvu in zadrugah; simulacije razvoja zadruge in usposabljanja s področja digitalnega fabriciranja. V Mariboru bosta dva 108-urna izobraževalna cikla za udeležence_ke razširjena tudi s prakso v obstoječih zadrugah v Mariboru.