ZAVOD PIP – PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR


Zavod PIP je neprofiten zavod zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. Značilnosti delovanja zavoda pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in podpornih storitev se odražajo v strokovnosti in neodvisnosti.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 

Brezplačna pravna pomoč

Za zagotavljanje osveščenosti posameznikov o pravicah in njihovemu uveljavljanju ter ravnanjih v primeru nastalih konfliktov, v Zavodu PIP od leta 2004 zagotavljamo brezplačno pravno svetovanje. Izvajamo ga na različnih pravnih področjih, kjer nastopi potreba po pravnem varstvu. Na podlagi preučitve posameznega primera, stranko seznanimo s pravicami, obveznostmi in pravnimi razmerji ter s pogoji, obliko in vsebino pravnih sredstev in postopkov za njihovo zavarovanje. Svetovanje ima tudi preventivni značaj, saj z osveščanjem o pravicah in obveznostih pomagamo preprečiti dolgotrajnejše spore.

 

Europe Direct

Zavod PIP je Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor od leta 2007 in Europe Direct Murska Sobota od leta 2009 naprej. Mreža EUROPE DIRECT je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponuja informacije in zbira povratne informacije o mnenju državljanov. Informacijske točke odgovarjamo na vprašanja, sodelujemo z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, multiplikatorji in mediji ter spodbujamo razpravo z organizacijo konferenc in prireditev. Več: europedirect.si.

 

Pogodba24

Pogodba24 je spletna pravna storitev Zavoda PIP, ki omogoča samostojno pripravo pravnih dokumentov preko spleta in to po meri stranke. Storitev je razvita v sodelovanju s švedskim partnerjem AB Avtal24. Ponujeni dokumenti so pregledani s strani naših lastnih pravnikov in na voljo kadarkoli ima stranka čas. Priprava dokumenta poteka na uporabniku prijazen način s številnimi napotki in nasveti, za zadovoljstvo s storitvijo pa jamčimo s 100 % garancijo. Vse poteka podobno kot pri obisku pravnika, vendar s številnimi pomembnimi prednostmi. Več: pogodba24.si.

 

Program za mlade pravnike Pravnik v praksi

Interdisciplinarni program povezuje vsebine različnih področij in daje vpogled v širši spekter uporabnih znanj, ki jih danes zahteva trg dela. Tako so mladim pravnikom in študentom prava na voljo trije obvezni moduli, in sicer pravni, projektni in pravno podjetniški modul.

V okviru pravnega modula je udeležencem omogočeno, da se soočijo z neposrednim pravnim svetovanjem in s tem spoznajo pomen povezovanja več pravnih smeri v enem samem konkretnem primeru. Prav tako znotraj modula pripravljajo pravna pisanja ter prisostvujejo predavanjem različnih pravnih strokovnjakov. Za udeležence je na voljo tudi »Job Shadowing«, kjer prisostvujejo delovnemu procesu oz. predstavitvi delovnih obveznosti posameznega pravnika v okviru določene organizacije.

Projektni modul predstavlja preplet predavanj in individualnih konzultacij. Delo je izrazito praktično naravnano, saj se udeleženci skozi simulacijo izdelave projektnega predloga seznanjajo z zakonitostmi izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Pravno podjetniški modul predstavlja podjetništvo in podjetniške zgodbe na področju prava. Ker k dobri poslovni zgodbi sodi tudi dober nastop, so udeleženci deležni tudi nastopanja pred kamero.

Program, ki se izvaja s podporo Mestne občine Maribor, je namenjen diplomantom prava (1. ali 2. stopnja, stari univerzitetni program) ter študentom zaključnih letnikov oz. absolventom prava do vključno 29. leta starosti.

 

Varna točka za mlade

V letu 2008 se je Maribor vključil v mednarodni projekt Unicefovih varnih mest, v okviru katerega je Zavod PIP postal varna točka za mlade. Varna točka je označen javni prostor, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, da se vanj zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršnikoli stiski. Ciljna skupina so otroci in mladostniki v starosti med petim in 18. letom, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali pomoč. Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti na organizacije, ki mu lahko nudijo strokovno pomoč. 

 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008, je zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega dialoga. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovega vključevanja v oblikovanje javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo povprečne stopnje razvoja nevladnega sektorja v primerljivih državah po kazalnikih števila zaposlenih in prihodkov. V operativnem programu izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so zagotovljena finančna sredstva za nadaljnji razvoj in delovanje podpornega okolja za NVO, katerega del so tudi regionalna stičišča NVO. Podpora razvoju NVO bo v tem obdobju usmerjena hkrepitvi tistih NVO, ki izkazujejo največ razvojnega potenciala za učinkovito naslavljanje potreb v lokalnem okolju. Te organizacije smo poimenovali NVO s potencialom. Spremembe v družbi in okolju porajajo nove potrebe, ki terjajo rešitve za njihovo zadovoljevanje, Nove potrebe ustvarjajo priložnosti, ki jih nevladne organizacije s potencialom prepoznajo in izkoristijo za lasten razvoj. Z novimi storitvami in produkti za zadovoljevanje nenaslovljenih potreb, nevladne organizacije pomembno prispevajo k lastnemu in širšemu lokalnemu razvoju. Več: http://nevladna.zavodpip.si/ 


ZAVOD PIP – PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Slovenija

 

 

Tel: 02 234 21 46

 

E-pošta: pip@zavodpip.si

 

Splet: http://zavodpip.si/

Facebook: https://www.facebook.com/Nevladna.org/

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK