ŠOUM - ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU


Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je stanovska skupnost študentov mariborske univerze in je organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije. Primerjalno z drugimi evropskimi, nacionalnimi, univerzitetnimi in lokalnimi študentskimi združenji ŠOUM avtonomno skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega, zdravstvenega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. ŠOUM prav tako izvaja subvencionirano študentsko prehrano v Mariboru, na Ptuju, v Ormožu, Hočah, Muti, Slovenj Gradcu, Ravnah na Koroškem, Celju, Žalcu, Velenju, Kranju, Naklem, Murski Soboti in Tišini.

ŠOUM je ponosna na projekte, ki jih izvaja v okviru študentskega predsedstva ŠOUM. V dvoletnem mandatu študentskega predsedstva izvede ŠOUM preko 150 različnih projektov. Naj omenimo le nekaj največjih: Študentska delovna brigada, SCIM – mednarodna študentska konferenca v Mariboru, Šourock – izbor najboljše študentske rock skupine, Lampiončkove igre, Tutorstvo, Četrtkovi večeri kulture, Študentski priročnik Dostop, Priprave na maturo, Seksoslovje, Veliki umetnostno-kulturni festival – VUK Fest, spomladansko in jesensko čiščenje in urejanje okolice domov starejših in invalidnih občanov mesta Maribor, čiščenje snega iz okolice domov starejših in invalidnih občanov mesta Maribor, študentska ekološka akcija Šteko, Božiček za otroke študentskih in dijaških družin, mesec zdravja, izvajanje raznih jezikovnih tečajev, raznih študentskih zabav in še mnogi drugi.

 

Skupina ŠOUM

OUM je povezana z vrsto drugih pravnih oseb, ki oblikujejo različne dejavnosti za študente in mlade v univerzitetnem mestu Maribor in širši regiji. Vse te organizacije in združenja skupaj oblikujejo Skupino ŠOUM. Osnovna naloga Skupine ŠOUM je celostno zadovoljevati potrebe in interese študentov kot tudi občanov mesta Maribor, in sicer z zagotavljanjem dejavnosti za njihov prosti čas ter izvajanjem storitev pomoči, informiranja in svetovanja, založništva, popotništva in gostinstva.

Skupino ŠOUM sestavljajo: ŠOUM – Študentska organizacija Univerze v Mariboru kot krovna organizacija, Univerzitetna športna zveza Maribor, Zavod PIP, Zavod ŠOUM, Študentska založba Litera, Solidarnostni sklad – ustanova za pomoč mladim, Zavod za mladinsko popotništvo, Štuk, d. o. o., KUD Študent, Klub študentskih in dijaških družin Maribor in Društvo študentov Fakultete za varnostne vede.

 

Primeri sodelovanja ŠOUM s šolami

Študentska organizacija Univerze v Mariboru pri uresničevanju svojega poslanstva izvaja kar nekaj projektov v sodelovanju s šolami in fakultetami.

V sodelovanju s srednjimi šolami SV Slovenije in lokalnimi študentskimi klubi, organizira ŠOUM za dijake zaključnih letnikov brezplačne Priprave na maturo. Dijaki imajo tako možnost na eni izmed srednjih šol v svojem kraju obiskovati 20 ur inštrukcij pri predmetih matematika in slovenščina.

Na nekaterih fakultetah Univerze v Mariboru izvaja ŠOUM tudi projekt Tutorstvo, s katerim želijo študentom prvega letnika vključevanje v univerzitetno okolje ter jih usmerjati skozi študij ter jim svetovati pri reševanju problemov, ki se pojavljajo v času študija. Tukaj je zelo pomemben pozitiven odnos do tutorstva s strani fakultete, ki prinaša koristi tako za študente kot za izvajanje kvalitetnega študijskega procesa. Tutorstvo se trenutno izvaja Fakulteti za gradbeništvo, Ekonomsko poslovni fakulteti in Fakulteti za organizacijske vede.

ŠOUM organizira za študente na fakultetah tudi posamezne specializirane tečaje.


ŠOUM - Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Slovenija

 

 

Tel: +386 2 228 56 00

 

E-pošta: soum@soum.si

 

Splet: http://www.soum.si/

Facebook: https://www.facebook.com/soumaribor

Twitter: https://twitter.com/SOUMorg

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK

TWITTER