SLOVENSKA SKAVTSKA ORGANIZACIJA


ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva.
ZSKSS ima vsako leto približno 4300 aktivnih članov, večinoma starih od 8–30 let, ki so razdeljeni v tri starostne skupine, približno 750 pa je voditeljev prostovoljcev.
Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je pr k razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.

Kako skavti delamo, vzgajamo? S skavtsko metodo:

  • obljuba in zakoni, ki so naše vodilo,
  • delo v majhnih skupinah,
  • učenje z delom (izkušenjsko učenje),
  • simbolna govorica, dejavni odnos med mladimi in odraslimi,
  • dejavnosti na prostem,
  • samovzgoja, in
  • služenje v družbi (prostovoljno delo).

Več o tem lahko najdete na spletni strani http://skavti.si.


ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

 

STEG MARIBOR 1 (SLOMŠKOV STEG)

Slomškov trg 20

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 041 365 774

Facebook: https://www.facebook.com/Steg-Slom%C5%A1ek-Maribor-1-169780579705162/

 

STEG MARIBOR 2 (MAISTROV STEG)

Radvanjska cesta 19

2000 Maribor

Slovenija

Facebook: https://www.facebook.com/MaistrovSteg/

 

Splet: http://maribor1.skavt.net/index.php

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK

FACEBOOK