PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE


Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija s sedežem in področjem delovanja v Mestni občini Maribor. Ukvarja se z vzpodbujanjem programskega in projektnega sodelovanja med posamezniki in skupinami umetniških, kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih, ekoloških, informacijskih in humanitarnih dejavnosti in z nudenjem podpore pri razreševanju njihovih kratkoročnih in dolgoročnih prostorskih potreb. Znotraj zavoda deluje samostojna organizacijska enota Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA. Program naše organizacije je prepoznan kot program v javnem interesu in je osredotočen na tri poglavitna področja: kulturo, mladino in prostovoljstvo, namenjen pa je predvsem mladim.

Redno sodelujemo z drugimi organizacijami v kratkoročnih in dolgoročnih projektih in smo člani več lokalnih, regionalnih in mednarodnih vsebinskih mrež (Mreža MAMA, CNVOS, ZAvedno MLADI, Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, Clubture, Trans Europe Halles) ter koordinatorji lokalne mreže prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru«.

Programe za mlade razvijamo in izvajamo na različne načine:

 • zagotavljamo raznovrstna in vsebinsko aktualna izobraževanja in usposabljanja,
 • nudimo organizacijsko podporo mladim pri uresničevanju kulturno-umetniških projektov in iniciativ
 • zagotavljamo organizirano prostovoljsko delo mladih za mlade
 • nudimo brezplačna strokovna svetovanja,
 • dnevno izvajamo dejavnost informiranja in svetovanja za mlade
 • izvajamo programe mobilnosti mladih in umetniške rezidenčne programe
 • izvajamo in podpiramo civilnodružbene akcije in projekte
 • ukvarjamo se s produkcijo kulturnih programov (festivali, galerijska dejavnost, koncertni cikli, performans, video...).

Naša organizacija sodeluje s šolami na naslednje načine:

 • v sodelovanju z Društvom za preventivno delo izvajamo nacionalni program Mladinske delavnice za 8. in 9. razrede osnovnih šol;
 • redno izvajamo delavnice »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« na osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in Sloveniji;
 • vključujemo srednješolce v program organiziranega prostovoljskega dela mladih za mlade;
 • promoviramo prostovoljsko delo na srednjih šolah (osebne predstavitve programov MISC INFOPEKA, predstavitve mreže prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru« in Evropske prostovoljne službe);
 • organiziramo intervizije in usposabljanje za mentorje prostovoljcev na srednjih šolah;
 • sodelujemo s šolami pri izvedbi »Festivala prostovoljstva v Mariboru«;
 • organiziramo cikle »Izobraževanj za uspešno delo z mladimi«, ki se jih udeležujejo tudi vzgojno-izobraževalni delavci;
 • za ciljno skupino srednješolcev organiziramo izobraževanja in usposabljanja na različnih področjih;
 • v letu 2010/2011 smo na osnovnih in srednjih šolah izvajali »Preventivne delavnice« na različne teme;
 • v letu 2010/2011 smo na osnovnih šolah izvajali filmske projekcije in delavnice, imenovane »Pekarnin filmski debatni klub za mlade«.

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE

Ob železnici 8

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: +386 2 300 78 70

Tel: +386 2 300 68 50

 

E-pošta: info@pekarna.org

E-pošta: infopeka@infopeka.org

 

Splet: http://www.pekarna.org/web/

Facebook: https://www.facebook.com/pekarnamm/

Splet: http://www.infopeka.org/web/#

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK

WWW INFOPEKA