NAPREJ - CENTER ZA PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO


Center Naprej deluje v obliki dnevnega rehabilitacijskega centra za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. S svojim aktivnim delovanjem smo pričeli marca 2008, leta 2010 smo ustanovili tudi delovno enoto v Murski Soboti in pokrivamo področje SV dela Slovenije. Trenutno je v obeh enotah vključenih 43 uporabnikov.

V Centru tem osebam zagotavljamo celovito, strokovno, dolgotrajno psihosocialno rehabilitacijo. Vse storitve in programi, ki jih izvajamo, so usmerjeni k aktivnemu vključevanju uporabnikov v ustrezno življenjsko okolje in dvigu kvalitete njihovega življenja ter življenja njihovih svojcev. Pomemben del naših aktivnosti so tudi preventivni programi, programi ozaveščanja ter izobraževalni programi, ki so izrazito usmerjeni na mlade (osnovno šolska in srednješolska populacija ter študentje) ter širšo javnost.

Uporabnikom omogočamo:

 • socialno-varstveno storitev VARSTVO, VODENJE IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI,
 • storitve zdravstvene nege in rehabilitacije
 • ter druge dodatne programe

 Naši programi temeljijo na multidisciplinarnem sodelovanju in so sledeči:

 • Nevrofizioterapija
 • Psihoterapija – skupinska, individualna
 • Delovna terapija
 • Individualno vodenje, svetovanje
 • Kognitivni trening
 • Trening socialnih veščin
 • Trening dnevnih aktivnosti
 • Rehabilitacijsko plavanje
 • Rehabilitacijsko jahanje
 • Rehabilitacijska telovadba – skupinska, individualna
 • Tematske delavnice
 • Klepetalnica
 • Zeleni program
 • Terapija s psi
 • Zdravstveno vzgojno delo
 • Nega in varstvo
 • Zdravstvene urice
 • Samopomočne skupine
 • Zaposlitev pod posebnimi pogoji
 • Šola za življenje
 • Glasbene urice
 • Prostočasovne aktivnosti in družabništvo
 • Projektno delo
 • Preventivno delo
 • Letovanje
 • Zimovanje
 • Izleti
 • Tabori
 • Praznovanja
 • Izmenjave med zavodi
 • Ogledi koncertov, razstav, ipd.

Naš cilj je doseči najvišjo možno stopnjo samostojnosti oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, njihovo aktivno vključevanje v življenjsko okolje, delovno okolje, razbremenitev njihovih družin, pomoč pri vključevanju v skupnost in družbeno življenje- torej nekdaj samoumevne stvari ponovno narediti za vsakdanje.

IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV, PROGRAMOV OZAVEŠČANJA TER IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V CENTRU NAPREJ

Pomemben del aktivnosti Centra Naprej so tudi preventivni programi, programi ozaveščanja ter izobraževalni programi za širšo javnost.

Ker vemo, da bi lahko večino travmatsko pridobljenih možganskih poškodb z ustreznimi ukrepi preprečili, ima preventivna dejavnost pomembno vlogo pri preprečevanju pridobljenih možganskih poškodb ter informiranju in seznanjanju javnosti s tovrstno problematiko. S pomočjo različnih akcij osveščamo širšo javnost o pomembnosti preventivnih ukrepov v prometu, pri delu, pri športnih aktivnostih in vsakdanjem življenju, saj poškodba možganov lahko doleti vsakega izmed nas v vsakem trenutku.

V okviru preventivnih akcij tako sodelujemo z različnimi ustanovami:

 • vrtci,
 • osnovnimi šolami,
 • srednjimi šolami,
 • avto šolami,
 • ter drugimi ustanovami v širšem lokalnem okolju.

V ta namen izvajamo in se udeležujemo preventivnih delavnic, strokovnih predavanj, okroglih miz in srečanj. Aktivno se udeležujemo različnih akcij v okviru preventive v cestnem prometu.


NAPREJ - Center za pridobljeno možgansko poškodbo

Ulica heroja Jevtiča 9

2000 Maribor

Slovenija 

 

Tel: 059 123 001

 

E-pošta: tajnistvo@center-naprej.si

 

Splet: http://www.zavodnaprej.si/silverstripe/

Facebook: https://www.facebook.com/Center-Naprej-730255110344360/

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK