MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR


Mestni Mladinski svet Maribor (MMSM) je nosilec mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalni skupnosti. Po sprejetju Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 je bil julija 2002 ustanovljen Mestni Mladinski svet Maribor kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij. Tako Mestni Mladinski svet Maribor združuje prostovoljna društva, zveze društev in mladinske organizacije, ki imajo najmanj 70% članstva in vodstva v starosti od 15 do 29 let.

 

Mestni Mladinski svet Maribor zastopa interese članic in mladih pri Mestni občini Maribor. V skladu z zakonom pravico do podajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v občinskih organih, ki se nanašajo na mlade. Kot organizirana oblika ima tudi možnost prirejanja različnih aktivnosti ter se posluževati različnih oblik pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj (občinski razpisi, Urad RS za mladino, program MLADINA idr.).


MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR

Trg Revolucije 9

 2000 Maribor

Slovenija

 

 

E-pošta: info@mms-mb.si

 

Splet: http://www.mmsm.si

Facebook: https://www.facebook.com/pg/mladina.maribor/about/

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK