KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ


Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez sodi med najdejavnejša društva v Mariboru (in širše) na področju kulture in mladine. Imamo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in na področju mladine. Naše delovanje na področju mladine je usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje socialnih in drugih kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne (osveščanje), medgeneracijske aktivnosti in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem. Delujemo tudi kot prostovoljska organizacija. Mladinski center na področju kulture je uveljavljeno stičišče alternativne kulture (s čitalnico in razstaviščem), ki pomembno dopolnjuje mladinske dejavnosti, s tem pa kulturno podobo mesta. Program kluba je s glasbeno-kulturnimi prireditvami usmerjen alternativno in žanrsko raznoliko, pri čemer še posebej delujemo na področjih, ki so sicer komercialno zapostavljena (krepitev kulturne raznolikosti in podpora mladinske ustvarjalnosti), s prepoznavanjem pomembnosti neodvisnega produkcijskega programa kluba MC, se prepoznava in podpira tudi nematerialni in dolgotrajni učinek alternativne skupnosti in glasbeno-kulturnega ustvarjanja za mesto, predvsem v kontekstu dostopa do glasbeno-kulturnih dobrin, izobraževanja, kritičnega mišljenja ter možnosti ustvarjalnega in osebnega razvoja posameznikov. 
Mladostnike vključujemo v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske (vrstniške in medgeneracijske), prostočasne in druge aktivnosti. KD MC IndiJanez beleži več kot 3000 članov.

*INDIJANEZ - Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije, vsiljevanja navidezne demokracije, karakterni svobodnjak. Streha mu je nebo, zemlja postelja. Prijatelji so vsi, ki nočejo nič slabega. Državna meja je neznan pojem, barva kože pogled v pestrost narave. Dober človek.


Kulturno društvo mladinski center Indijanez

Ob železnici 16

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 02 320 20 18

E-pošta: pisarna@indijanez.si

Splet: http://www.pekarna.net/

Facebook: https://www.facebook.com/mc.pekarna

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK