EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR


Opis mladinskih dejavnosti in ključni projekti

 

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC Maribor), zasebni zavod s sedežem v dvorcu Betnava, je ravno prav odmaknjen od mariborskega mestnega vrveža, hkrati pa dovolj blizu da zagotavlja prijetno in sproščeno okolje za raziskovalne, sproščujoče in kulturne prireditve. Lokacija je dostopna z javnim ali osebnim prevozom z brezplačnim parkiriščem.

EKTC Maribor, s statusom javne organizacije v okviru URSM in Mestne občine Maribor, ki izvaja mladinske dejavnosti, deluje na različnih področjih: kultura, kulturna dediščina, kulturne izmenjave, umetnost, znanost, tehnologija, naravoslovje, šport. Letno se na sedežu zavoda izvede vrsta delavnic in drugih aktivnosti namenjenih mladim. Izvajajo se tako kulturno-izobraževalne vsebine s področja likovne in glasbene umetnosti, javna vodstva po dvorcu Betnava, mladinske izobraževalno-raziskovalne, kreativne in ustvarjalne delavnice, aktivnosti s področja medkulturnega dialoga, aktivno preživljanje prostega časa v Pustolovskem parku Betnava in znanstveno-raziskovalne vsebine v Centru eksperimentov Maribor (CEM). Zavod uspešno sodeluje z različnimi mladinskimi in drugimi organizacijami pri pripravi lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov. Kot ključne projekte EKTC Maribor velja omeniti naslednje:

  • Promocija znanosti in inovativnosti – CEM (nosilec projekta; obdobje 2008-2009, 2010-2011); s projektom sodelujemo tudi v EPK 2012 v sodelovanju s Hišo znanosti.
  • Nacionalna mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih »SM-RIS« (22 partnerjev od tega 10 mladinskih centrov; EKTC je vodja konzorcijske mreže)
  • Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga »MAMD« (partner projekta);
  • Izvedba definiranja ponudbe in postavitev kriterijev za ponudnike okolju prijaznih didaktičnih kmetij ter vzpostavitev modela upravljanja didaktične kmetije in kompetenčnega centra na območju lokalne razvojne strategije TOTI LAS »DIKMT_in_KC«, s poudarkom vključevanja mladih na podeželju;
  • Razvoj in delovanje čezmejne, inovativne platforme centrov eksperimentov v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom »EXP-ERT 2020«; (sodelovanje z mladinsko organizacijo Science center Expi Kočuha (Avstrija));
  • Interaktivna arheološka dediščina avstrijske in slovenske Štajerske »InterArch-Steiermark« (sodelovanje s strokovno organizacijo Univerzalni muzej Joanneum Graz)

 

Oba projekta spadata med čezmejne programe SLO-AT, Program Cilj 3.

 

Primeri sodelovanja s šolami

Zavod EKTC Maribor, v okviru posameznih projektov in na različnih področjih, uspešno sodeluje s šolami (osnovnimi in srednjimi) in drugimi izobraževalnimi ustanovami (npr: Andragoški zavod Maribor), s katerimi skupaj ustvarjamo in oblikujemo program za mlade na splošno in za ranljive skupine (Andragoški zavod Maribor – projekt PUM). V sklopu Centra eksperimentov pripravljamo in izvajamo ustvarjalne in raziskovalne delavnice, namenjene drugi in tretji triadi osnovnošolcev, da bi jih na tak način vpeljali v svet znanosti, obenem pa povezujemo znanost z umetnostjo. Med uveljavljenimi aktivnostmi Centra eksperimentov, ki se jih v večji meri udeležujejo šole, smo zanje pričeli z izvajanjem naravoslovnih dni. Zraven Centra eksperimentov, se sodelovanje s šolami izkazuje tudi v okviru projekta Mladinska mrež razvoja raziskovalnih vrednot mladih »SM-RIS«, v katerem sodeluje 5 srednjih šol, 10 mladinskih centrov ter projekta »Glasbena subkultura: vpliv ameriške glasbe na mlade v Mariboru«, v katerem sodelujemo z Osnovno šolo Bojana Ilicha Maribor. Učenci so v okviru projekta raziskovali razširjenost ameriške glasbe med mladimi v Mariboru, svoje rezultate pa predstavili na glasbeno-plesnem večeru in izdelali video o projektu.


EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

Streliška cesta 150

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 059 080 285

 

E-pošta: info@ektc.si

 

Splet: http://www.ektc.si/sl/domov/

Facebook: https://www.facebook.com/ektc.maribor/

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK