ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ERASMUS ŠTUDENTSKA MREŽA PRI UNIVERZI V MARIBORU


ESN

Erasmus Student Network (ESN) je ena največjih študentskih organizacij v Evropi, ki je bila ustanovljena leta 1989 v Belgiji. Glavni cilj ustanovitve organizacije je bila pomoč študentom različnih držav, ki se odločijo za študijsko izmenjavo.

 

ESN SLOVENIJA

Je nacionalna krovna organizacija, ki vključuje 5 ESN sekcij: ESN Ljubljana, ESN Maribor, ESN Kranj, ESN Primorska in ESN ŠOUM.

 

ESN MARIBOR

Je prostovoljna mladinska organizacija, ki jo sestavljamo študentje Univerze v Mariboru. Čeprav smo mladi (ustanovljeni leta 2001), smo uspeli zgradili uspešno ekipo, ki se neprestano veča.Naša glavna naloga je pomoč tujim študentom, ki pridejo v Maribor na izmenjavo preko programa Erasmus, in se izvaja v obliki Buddy programa. Že pred prihodom tujcev se vsakemu dodeli slovenski mentor - Buddy, ki je njegov prvi stik z Mariborom, mu posreduje koristne informacije in pripravi toplo dobrodošlico. Kasneje mu pomaga pri urejanju birokratskih zadev in spoznavanju Maribora. V ESN Maribor izvajamo veliko drugih projektov, aktivnosti in dogodkov in poskrbimo za to, da se študentje na izmenjavi nikoli ne počutijo osamljeno. Zato prirejamo že tradicionalni projekt Tednov dobrodošlice (Welcome Weeks), mednarodne večerje, različne zabave (Erasmus zabave vsako sredo v KMŠ-ju), organiziramo izlete po Sloveniji in njeni bližnji okolici, vključujemo tuje študente v programe socialne pomoči, skrbimo za njihovo športno in kulturno udejstvovanje ter jim stojimo ob strani skozi celotno dogodivščino. V veliko zadovoljstvo nam je, ko študentje zapustijo Slovenijo z besedami, da so tukaj preživeli najlepše trenutke svojega življenja in se (mogoče malce tudi zaradi našega dela) vedno radi vračajo.

 

SODELOVANJE S ŠOLAMI

ESN Maribor v prvi vrsti največ sodeluje s fakultetami, saj je naš cilj pomoč študentom, ki opravljajo študijsko izmenjavo ali prakso na Univerzi v Mariboru. Tako posredno sodelujemo z vsemi fakultetami, na katerih študentje študirajo, katere vključujemo v vse naše aktivnosti skozi celo leto. Neposredno sodelujemo s fakultetami v obdobju, ko potekajo predstavitveni dnevi Erasmus mobilnosti. Takrat se priključimo koordinatorjem, ki promovirajo mobilnost, jim pomagamo priskrbeti študente, ki so svojo študijsko izmenjavo že opravili in lahko z prve roke povedo pomembne informacije in delijo izkušnje s tistimi, ki se na izmenjavo šele pripravljajo. Takrat povabimo tudi vse mariborske študente, da se nam pridružijo in sodelujejo z nami kot Buddy –ji. To so posamezniki, ki postanejo mentorji tujim študentom, so jim v pomoč in jim stojijo ob strani na vsakem koraku, predvsem ob njihovem prihodu v Maribor, ko so ti sami in izgubljeni.

Od letošnjega leta pa naše društvo sodeluje še z osnovnimi šolami. Pričeli smo z izvajanjem projekta SocialErasmus, pod okriljem katerega se izvaja »Meet the native«. To je projekt, pri katerem Erasmus študentje sodelujejo pri določenih predmetih v osnovnih šolah, otrokom dajo pristni občutek njihove kulture ter jih poučujejo o njihovi geografiji, hrani, jeziku, šolskemu jeziku, stereotipih, itd. V tem letu načrtujemo razširitev programa še na srednje šole.


ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ERASMUS ŠTUDENTSKA MREŽA PRI UNIVERZI V MARIBORU

Slomškov trg 15

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 031 804 906

 

E-pošta: info@esn-mb.org

 

Splet: http://www.esn-mb.org/

Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusMaribor/

Instagram: https://www.instagram.com/esnmaribor/

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK

INSTAGRAM