center_za_pomoc_mladim.png

DRUŠTVO center za pomoč mladim - podružnica maribor


Predstavitev

Leta 2001 smo na podlagi potreb in povpraševanja po naših programih v SV Sloveniji, v Mariboru ustanovili podružnico Društva Center za pomoč mladim. Smo neprofitna in nevladna organizacija, v kateri združujemo strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. Naš glavni program je Svetovalnica s podpornimi programi, kjer se ukvarjamo s težavami mladih, ki so povezane s šolo, odnosi z bližnjimi, socialno izključenostjo, brezposelnostjo, zlorabo drog, nasiljem. Svetovalnica je namenjena mladim v stiski in poteka v obliki osebnih razgovorov.

Podporni programi - Treningi socialnih veščin, Treningi asertivosti, Delavnice, Doživljajsko igrišče (po principih skupnostenga socialnega dela), Mednarodne izmenjave mladih – so usmerjeni v: socialno vključevanje, opolnomočenje mladih, ustvarjanje pogojev za učenje socialnih spretnosti, iskanje kontruktivnih načinov soočanj in reševanj življenjskih izzivov, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje, spodbujanje aktivne participacije mladih v in izven okvirov naših programov. Letno se naših programov udeleži okoli 2000 otrok in mladih.

Pri delu nam pomagajo nepogrešljivi prostovoljci in prostovoljke, ki večinoma prihajajo iz družboslovnih fakultet v Ljubljani in Mariboru. Z rednimi izobraževanji in podporo skrbimo za kakovost njihovega dela in dobro počutje v naši organizaciji. Pomemben del našega delovanja predstavljaja izvajanje izobraževanj in treningov za strokovne in mladinske delavce ter prostovoljce na nacionalni in mednarodni ravni. Od leta 2001 delujemo kot društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva.

 

Sodelovanje s šolami

Z osnovnimi šolami iz Maribora in okolice smo razvili sodelovanje v podpornem programu Delavnice, kjer za učence višjih razredov devetletke letno izvedemo okoli 30 delavnic. Učenci nižjih razredov prihajajo na Doživljajsko igrišče spoznavat teme, ki jih obravnavajo v okviru naravoslovnih predmetov. Za srednje šole in dijake že vrsto let pripravljamo in izvajamo Delavnice predvsem o temah, ki so za mlade v tem obdobju aktualne: zasvojenosti, spolnost, komunikacija, konstruktivno reševanje konfliktov, zdrav življanjski slog...

V okviru programa Trening socialnih veščin sodelujemo z dvema srednjima šolama iz Maribora, katerih dijaki se udeležujejo dvodnevnih treningov. Program treninga je sestavljen iz delavnic, v katerih se dijaki medsebojno bolje spozavajo, se urijo v veščinah komuniciranja, sodelovanja, konstruktivnega reševanja konfliktov. Izvajalci in dijaki skupaj pripravljamo in kuhamo obroke, skrbimo za čistočo v prostorih, v prostem času igramo družabne in športne igre.

Študentom višjih in visokih šol iz Maribora v društvu omogočamo opravljanje obvezne študijske prakse in opravljanje prostovoljnega dela.


DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM, PODRUŽNICA MARIBOR

Ljubljanska 25b

2000 Maribor

Slovenija

 

 

Tel: +3862 331 83

Tel: +386602 331 83 06

 

E-pošta: mb-info@cpm-drustvo.si

Splet: http://www.cpm-drustvo.si/

 

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK