MLADINSKE ORGANIZACIJE


MLADINSKI CENTRI

 

Mestna občina Maribor je poleg javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, podprla celoletne programe 9 nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, v katere se lahko dnevno vključujejo različne skupine mladih.

 
 
 
 
 

Mladinski svet lokalne skupnosti

Mladi, ki si želijo od blizu spoznati kako deluje lokalna politika, se združujejo v mladinske svete lokalnih skupnosti. V Mariboru to funkcijo opravlja Mestni mladinski svet Maribor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE mladinske organizacije in organizacije za mlade

V mestu deluje še veliko drugih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki s svojo celoletno ali priložnostno ponudbo aktivnosti bogatijo mladinski sektor.