postaja+logo.jpg

Mladinska postaja (EPEKA)


Predstavitev

Mladinska Postaja je relativno nov prostor, nastal kot produkt Združenja EPEKA, so.p., ki je društvo v javnem interesu na področju mladine in kulture. V Združenju EPEKA, so.p. že dobro desetletje delujemo na področju opolnomočanja mladih z manj priložnostmi, pri čemer smo osredotočeni na mlade pripadnike romske skupnosti, ki v lokalnem okolju ne prejemajo zadostne dodatne podpore, na dolgotrajno brezposelne in začasno nezaposljive mlade osebe, ki so zaradi najrazličnejših življenjskih situacij podvržene socialno-ekonomskim stiskam, na mlade, ki se srečujejo s težavami v mentalnem zdravju ter na socialno izključene mlade, ki so predčasno izstopili iz formalnih sistemov izobraževanja.

Postaja je svoja vrata odprla na Preradovičevi ulici 1 in mladim ob podpori neformalnih metod učenja nudi priložnosti za izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega časa. Postaja sestoji iz manjšega prostora, namenjenega individualni obravnavi mladih ali delu z mladimi v manjših skupinah, iz prostora, namenjenega glasbenem ustvarjanju in iz velikega, skupnega prostora, ki je namenjen izvajanju izobraževalnih aktivnosti, hkrat pa je mladim na voljo za preživljanje prostega časa. Znotraj osrednjega prostora mladim nudimo infrastrukturo, ki je obiskovalcem na voljo v brezplačno uporabo. Mladi se lahko preizkusijo v biljardu, namiznem tenisu, v karaokah, ročnem nogometu, se ustavijo v bralnem kotičku ali čas preživljajo ob igranju video iger (Playstation, Nintendo), ipd.

Aktivnosti, namenjene mladim:

  • individualno delo – mladim smo na voljo za individualno informiranje in svetovanje. V okviru individualnega dela skupaj z mladimi, ki si želijo dolgoročnega sodelovanja sestavimo akcijski načrt znotraj katerega opredelimo dolgoročne in kratkoročne cilje ter temu primerno oblikujemo aktivnosti za doseganje željenih ciljev,

  • mednarodni projekti mobilnosti – Združenje EPEKA, so.p. ima dobro razvito partnersko mrežo v tujini, kjer imamo tudi svoje podružnice. Mladim nudimo priložnost za aktivno udeležbo znotraj mladinskih izmenjav, usposabljanj mladinskih delavcev in drugih mednarodnih mobilnosti. Udeležba je za mlade brezplačna, aktualne priložnosti si lahko ogledajo na: http://epeka.si/category/izmenjave/ ,

  • usposabljanja s področja IKT in komuniciranja – znotraj aktivnosti velik poudarek dajemo aktivnostim, namenjenih izobraževanju s področja informacijsko-kmunikacijskih tehnologij ob podpori katerih mladim približamo njihovo rabo, hkrati pa le-te povezujemo z nabiranjem znanj in kompetenc, ki vplivajo na nivo njihove zaposljivosti,

  • kulturna produkcija – v mestnem jedru obratuje Galerija EPEKA, kjer razstavljamo dela priznanih domačih in tujih avtorjev. Mladi, ki jih zanima kulturna produkcija se tako vključujejo v naše aktivnosti, povezane s kulturno produkcijo, kjer sodelujejo v okviru aktivnosti galerije, pri organizaciji koncertov in kulturnih dogodkov, hkrati pa jim nudimo kapacitete za razvoj individualnih projektov na področju kulturne produkcije,

  • prostovoljstvo – mlade vabimo, da se za sodelovanje odločijo tudi v okviru prostovoljstva, kjer sodelujejo znotraj aktivnosti, opredeljenih v dogovoru o prostovoljskem delu, ki je pripravljen na podlagi individualnega dela z namenom doseganja specifičnih ciljev vključenih mladih. Mladi lahko nudijo dodatno podporo pri izvajanju učne pomoči, pri organizaciji prostočasnih aktivnosti, v okviru dogodkov, ki jih pripravljamo, ipd.

Aktivnosti prilagajamo glede na mlade, ki se vključujejo v naše dejavnosti. Na letni bazi v sodelovanju s Športnimi objekti Maribor organiziramo tudi večje dogodke, namenjene povezovanju mladih in  ozaveščanju širše javnosti. V letu 2020 bomo tako na kopališču Mariborski otok organizirali: S spričevalom na Mariborski otok, Mednarodni dan mladih, Bademantl dan in Ornitološki tabor. Naši aktualni dogodki so objavljeni na naši spletni strani in na naših FB profilih.


MLADINSKA POSTAJA EPEKA

Preradovičeva 1
2000 Maribor
Slovenija

epeka@epeka.si
www.epeka.si

Telefon: 030 610 606

 

SPLETNE STRANI

WWW

FACEBOOK