INTERREG: NewGenerationSkills

HEKATON »NARE'I, DA'O VRE'I

Za nami je uspešno izveden hekaton »NARE'I, DA'O VRE'I«. Družili smo se od petka, 25. maja, od 16. ure, do sobote, 26. Maja, do 22. ure v Tkalki, Tkalski prehod 4 v Mariboru.
Dogodek sta organizirali Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova in Mestna občina Maribor v okviru projekta NewGenerationSkills, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske unije (ESRR, IPA). 
V sproščenem in prijetnem druženju so mladi spoznali pomen in dobre prakse družbenih inovacij, možnosti tehnološkega inoviranja v Kreatorlabu, način organiziranja in delovanja stanovanjske zadruge, pasti prekarnega dela, izzive kakovostnega preživljanja prostega časa... 
Pri generiranju idej za boljše bivanje, delo in življenje v Mariboru ter okolici so mlade spodbujali dr. Karolina Babič (Center alternativne in avtonomne produkcije), dr. Andrej Žižek (Kreatorlab), Borut Brezar (Gibanje za dostojno delo in socialno družbo), Matevž Breška (stanovanjska zadruga Zadrugator) in Maša Dobrina (Zveza prijateljev mladine).
Mladi so bili inovativni, potekalo je »pitchanje«, in 6 si jih je prislužilo udeležbo na Mednarodnem mladinskem taboru v Beogradu (13. in 14. junij 2018). Vsi sodelujoči so prejeli praktične nagrade in vstopnico za jesenski družbeno inovacijski BOOTCAMP v Tkalki.
Dogodek smo zaključili z afterčago ob zvokih Bandass-a. Razšli smo se s pozitivno energijo, saj se je pričela odvijati še ena uspešna zgodba za boljšo prihodnost mladih v Mariboru in okolici.

NGS1.jpg
NGS2.jpg
NGS3.jpg
NGS4.jpg

logotikarina.jpg

Predstavitev projekta NewGenerationSkills: https://www.mladimaribor.si/newgenerationskills

Strokovno srečanje in 2. Mednarodno srečanje partnerjev projekta NGS v Mariboru

Mestna občina Maribor in Fundacija Prizma sta od 24. do 26. januarja 2018 gostili partnerje projekta NewGenerationSkills. Organizirali sta Predstavitev dobrih praks, ki so se ga udeležili partnerji iz Avstrije, Bolgarije in Romunije ter Mednarodno delavnico projekta kjer so se pridružili še partnerji iz Madžarske, Češke in Srbije.

Na predstavitvi so gostitelji udeleženim partnerjem predstavili Lokalni akcijski načrt in primere lokalnih dobrih praks (Tkalka, projekt Model M, projekt My generation at work, KreatorLAb, Fundacija SONDA). Ti so tako pridobili globlji vpogled v obstoječ lokalni sistem, različne podjetniške tehnike in ukrepe za podporo socialnih inovacij za podjetništvo mladih. Nadaljnja skupna debata udeležencev je omogočila opredelitev izzivov nastalih v okviru projekta ter izmenjavo mnenj, izkušenj in inovativnih ukrepov.

V okviru Mednarodnega srečanja vseh partnerjev so gostitelji organizirali delavnice, kjer so udeleženi skozi dinamične metode obravnavali ključna vprašanja. Ugotavljali so kako vključiti in motivirati mlade, kako spodbuditi podjetništvo na področju družbenih inovacij na lokalni ravni, kako prilagoditi transnacionalni inovacijski laboratorij in dinamični učni paket za lokalne potrebe. Obravnavali so problematiko trajnega delovanja in financiranja ter načine kako nastaviti lokalne ekipe za vodenje in upravljanje inovacijskih laboratorijev in dinamičnega učnega paketa.

Karina Šenveter

Mestna občina Maribor

20180126_092802.jpg
P1050439.JPG
P1050487.JPG
P1050511.JPG

3. srečanje Lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru projekta NewGenerationSkills, 18. 12. 2017

V ponedeljek, 18. decembra 2017, je v prostoru Tkalke potekalo 3. srečanje Lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru evropskega projekta NewGenerationSkills. Udeležili so se ga predstavniki Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MO Maribor), Fundacije PRIZMA, Citilaba in Razvojne zadruge Tkalka, Mariborske razvojne agencije, Zavoda RS za zaposlovanje - OS Maribor, Univerze v Mariboru, Mestnega mladinskega sveta Maribor, javne agencije SPIRIT Slovenija ter inštituta IRDO.

Na srečanju so udeleženci obravnavali delovno gradivo Lokalnega akcijskega načrta za zagon Družbeno inovacijskega laboratorija. Le-ta bo ponujal skupnostni sodelovalni prostor ter deloval kot točka “Vse na enem mestu” za področje družbenih inovacij ter podjetniške podpore mladim. Vzpostavitev inovacijskega laboratorija MO Maribor načrtuje v začetku leta 2018.

MO Maribor ter Fundacija PRIZMA kot slovenska projektna partnerja NewGenerationSkills organizirata Mednarodno srečanje v Mariboru, ki bo potekalo od 24. do 26. januarja 2018. Ob zaključku 3. srečanja Lokalne inovacijsko svetovalne skupine sta tako organizatorja člane seznanila z mednarodnimi aktivnostmi, ki se bodo izvajale v okviru tega dogodka, ter jih povabila k sodelovanju.

5.jpg
11.jpg
12.jpg

2. srečanje Lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru projekta NewGenerationSkills, 10. 10. 2017

V torek, 10. oktobra 2017, je v prostoru Tkalke potekalo 2. srečanje Lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru projekta NewGenerationSkills. Srečanja so se udeležili predstavniki Mestne občine Maribor, Fundacije PRIZMA, Citilaba in Razvojne zadruge Tkalka, Mariborske razvojne agencije, Mladinskega kulturnega centra Maribor, Zavoda PIP, Infopeke ter inštituta IRDO.

Na srečanju so udeleženci obravnavali Strateški program družbeno inovacijskega potenciala mladih v Mariboru in regiji Podravje ter predlog transnacionalnega koncepta Družbeno inovacijskega laboratorija in smernice priprave lokalne modela Družbeno inovacijskega laboratorija za Maribor in Podravje. V nadaljevanju so izvedli delavnico za pripravo Lokalnega akcijskega načrta ter obravnavali predlog celovitega programa izgrajevanja podjetniških kompetenc mladih.

2. srecanje (3).jpg
2. srecanje (5).jpg
2. srecanje (6).jpg
2. srecanje 1.jpg

Uvodno srečanje lokalne inovacijsko svetovalne skupine v okviru EU projekta NEW GENERATION SKILLS, 10. 5. 2017

V prostorih Tkalke je v sredo, 10.5.2017 od 9. do 12. ure potekalo uvodno srečanje Lokalne Inovacijsko Svetovalne Skupine v okviru EU projekta NewGenerationSkills. Na srečanju sta partnerja v projektu, Mestna občina Maribor in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, predstavnikom ključnih deležnikov s področja družbenega inoviranja in zaposlovanja mladih v MOM, predstavila projekt ter jih povabila k njegovemu soustvarjanju.

Projekt je bil pridobljen z namenom krepitve potenciala mladih in iskanja učinkovitih rešitev, ki bodo mlade talente opremile z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot podjetništva in socialnega podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostenrazvoj lokalnega okolja.

Z  mednarodnim projektomNewGenerationSkills želimo:

·        vzpostavitinove načine povezovanja/ sodelovanja ključnih akterjev štiri-spiralne mreže (quadruple-helix ),

·        izboljšati lokalni/regionalni okvir družbenega inoviranja,

·        vzpostaviti lokalni/regionalni Družbeno Inovacijski Laboratorij,

·        oblikovati in preizkusiticelovit program, ki bo mladim omogočali podporo pri razvoju, rasti in realizaciji podjetniških in socialnopodjetniških podjemov (učenje, coaching, mentorstvo, mreženje, prostori).

Projekt je sofinanciran v okviru programa InterregDanubeTransnationalProgramme,  Prioriteta 1: Inovativna in družbeno odgovorna regija Podonavje, Specifični cilj 1.2. Vodilni partner projekta je 11. okrožje Budimpešte – Ujbuda, Madžarska.

IMG_6294.JPG
img 2.jpg
img 3.jpg
img4.jpg