Back to All Events

Informativni sestanek za Javni razpis MOM za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2019

 • Mestni mladinski svet Maribor 9 Trg revolucije Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

 
52598233_989116104627015_5664629806893891584_o.jpg
 

Mestna občina Maribor obvešča, da je z dnem 8.3.2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2019 – projekti (JRP-MD-2019)

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti.

 • Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo na potrebe mladih, z ozirom na strateške dokumente, ki so navedeni v razpisu, ter področja razpisnega sofinanciranja.

 • Cilj javnega razpisa je izvedba kakovostnih projektov mladinskih dejavnosti, ki bodo v čim večji meri vključevali mlade z območja MOM, posebej mlade z manj priložnostmi.

Področja razpisnega sofinanciranja so:

 • omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;

 • razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;

 • lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;

 • skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do virov dobrin pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.);

 • razvijanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

 • povečevanje socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije;

 • promocija zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

Projekt se lahko izvaja na enem ali več področjih razpisnega sofinanciranja.

Rok za prijavo se zaključi dne 8.4.2019.

Besedilo razpisa je objavljeno skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi - kultura in mladina:

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16609

INFORMATIVNI SESTANEK:

Informativni sestanek z vsemi, ki bi se želeli prijaviti na javni razpis, bo v četrtek, 14. marca 2019 ob 10. uri, v prostorih Mestnega mladinskega sveta Maribor, Trg revolucije 9 v Mariboru.

Informativni sestanek bo namenjen tudi vprašanjem v zvezi s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (JRSMD / NMC 2019-2021), ki ga je Mestna občina Maribor objavila dne 22.2.2019 (rok za prijavo 22.3.2019).