Back to All Events

Razpis za prostovoljce – vzgojitelje na letovanjih ZPM (2019)


  • Zveza prijateljev mladine Maribor 16 Razlagova ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

 
zpm_Prostovoljec_550x370px_1901.jpg
 

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je okoli 200) ne bi mogli omogočiti počitnic skoraj 1.800 otrokom letno.

Priprave na novo sezono letovanj v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč), na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Marburgu, vsako leto stečejo februarja, ko objavijo RAZPIS za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6 do dopolnjenega 18 leta starosti) v Poreču, na Pohorju ali v Marburgu. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in kulturne programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

V letu 2019 razpisujemo prosta mesta:

–  v VIRC Poreč za 130 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je pogoj potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) – 6 izmen,

– na DMZ Pohorje za 12 spremljevalcev – vzgojiteljev – 2 izmeni in

– v Marburgu za 1 spremljevalca – vzgojitelja / učitelja nemščine.

Prijavnice za vzgojitelje na letovanjih 2019 bodo objavljene od 11. februarja, rok za prijavo je 31. marec.

VIRC POREČ:

1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2019

2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2019

3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2019

4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2019

5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2019

6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2019

DMZ POHORJE:

1. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2019

2. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2019

MARBURG:

2. 8. – 11. 8. 2019

V vse izmene, še posebej pa v 6. izmeno, vabijo vzgojitelje, ki imajo IZKUŠNJE Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI.

V 4. izmeno VIRC Poreč vabijo tudi vzgojitelje, ki imajo IZKUŠNJE Z VODENJEM SKUPIN MLADOSTNIKOV, saj je to delno srednješolska izmena.

Za letovanje v Marburgu morajo imeti spremljevalci ustrezno znanje nemškega jezika (profesor ali študent nemškega jezika z izkušnjami poučevanja nemščine).

V vse izmene pa še posebej vabimo VZGOJITELJE ZA FANTOVSKE SKUPINE in ŠPORTNO-REKREATIVNE VZGOJITELJE z OPRAVLJENO LICENCO ZA UČITELJA PLAVANJA.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da imajo potrebne izkušnje in sposobnosti za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke.

Poziv velja tako učiteljem in profesorjem z nekajletno prakso, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo (pogoji za letovanje):

– najmanj srednješolsko izobrazbo – DOKONČANA SREDNJA ŠOLA (najmanj V. stopnja) ŽE OB PRIJAVI,

– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki, sposobnost samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov,

– organizacijske sposobnosti,

– spoštovanje KODEKS-a etičnih načel na področju letovanja  in drugih aktov v zvezi s prostovoljnim delom na letovanjih (Opomnik za vzgojiteljeSplošni pogoji).

– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce v organizaciji ZPM Maribor (maj 2019),

– obvezno udeležbo na vseh pripravljalnih sestankih izmene (3 – 4 sestanki v obdobju od meseca maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju,

– pripravo in izvedbo vsaj treh aktivnosti na letovanju (delavnice, večerni program, športne vsebine,…),

– potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja za športno rekreativne vzgojitelje.

Dodatna pojasnila in napotke glede prijave in izbora vzgojiteljev za letovanja ZPM Maribor pa si prosimo preberite v priloženih POJASNILIH K RAZPISU za spremljevalce – vzgojitelje na letovanjih.

PRIJAVNICE bodo objavljene od 11. februarja 2019, prijavnico za vzgojitelja oz. Prijavnico za športno – rekreativnega vzgojitelja pošljete skenirano po e-pošti (prijavnica mora biti lastnoročno podpisana) na naslov referatzpm@zpm-mb.si, po pošti (s pripisom “Razpis za vzgojitelje”) na naslov Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor ali ali jo oddate osebno na ZPM Maribor.

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Več na: https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-vzgojitelje-na-letovanjih-2019/

Earlier Event: February 10
Boljši sejem igrač
Later Event: February 11
Študentski Ski Break - Kope 2019