Back to All Events

Javni razpis za financiranje projektov mladih v okviru lokalnega sklada za mlade z idejami - Banka idej


 • MKC Maribor 16 Ob železnici 2000 Maribor Slovenia (map)
 
1975026_270972936403579_1275818423_n.jpg
 

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV MLADIH V OKVIRU LOKALNEGA SKLADA ZA MLADE Z IDEJAMI - BANKA IDEJ

Namen razpisa

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne prostorske spremembe v posamezni mestni četrti ali krajevni skupnosti Mestne občine Maribor. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kvaliteto življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

V okviru tega razpisa se financirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in izvedeni s strani mladih.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mladi, fizične osebe, v starosti med 15. in 29. letom, na dan objave razpisa.

Projekti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,
 • v celoti izveden v letu 2018, od tega je del aktivnosti projekta izvedenih v Tednu Banke idej, ki bo predvidoma zadnji teden v novembru ali prvi teden v decembru 2018,
 • da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence.

Področje razpisa

Banka idej bo v letu 2018 podprla projekte, ki spodbujajo trajnostne prostorske spremembe. To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini Maribor. Trajnosten način je tisti, ki ne ogroža obstoja naslednjih generacij, okolja in prostora.

Financirani bodo projekti, ki bodo predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali, ...) obstoječe prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in dlje časa obstoječe. Izboljšajo naj počutje ljudi ter videz ali/in funkcionalnost mesta.

Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih prostorskih sprememb, ki bi jih Banka idej financira:

 • olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh (klop, ograja, koš za smeti, skulptura, pot ...),
 • spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja,
 • spodbujanje in/ali omogočanje rabe naravnih materialov,
 • skrb za varstvo okolja in narave ...

V kolikor je za izvedbo projekta potrebno pridobiti dovoljenje pristojnih organizacij, je za pridobitev le teh odgovoren prijavitelj. Skrbniška odbor Banke idej bo izbranim prijaviteljem pri tem nudil pomoč v okviru svojih zmožnosti.

Predvidena višina sredstev in rok za oddajo

Skupna višina sredstev za financiranje vseh projektov je 5.000,00 EUR. Maksimalna vrednost zaprošenih sredstev za projekt je 1.000,00 EUR.
Razpis je odprt do 3. 10. 2018.

Način izplačila

Izbrani prijavitelj lahko kot način izplačila izbere:

 • sklenitev avtorske pogodbe;
 • plačilo preko napotnice na ime, priimek izbranega prijavitelja;
 • e-račun partnerske organizacije.

Oddaja vloge

Vloga mora biti v celoti računalniško izpolnjena in poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – Banka idej« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si.

Pomoč prijaviteljem

Skrbniški odbor Banke idej za prijavitelje organizira:

 • razgibano 3P delavnico o iskanju predlogov idej za prijavo na razpis (preveriš – prevetriš – pripraviš idejo), 17. 9. 2018, predvidoma med 15:30 – 20:30 uro,
 • informativni sestanek, na katerem bo celotni razpis podrobneje predstavljen, 19. 9. 2018, ob 17:00 uri,
 • dvodnevno usposabljanje, kjer bodo udeleženci imeli možnost podrobneje razviti svojo idejo, pridobiti teoretično in praktično znanje o projektnem delu, pridobili nasvete in napotke o izpolnjevanju prijavnice , spoznati člane Skrbniškega odbora Banke idej..., predviden termin 21. – 23. 9. 2018.

Vse materiale in hrano na delavnici in dvodnevnem usposabljanju zagotovi Mladinski kulturni center Maribor, zato je za udeležbo obvezna prijava na naslov https://goo.gl/WAF82a.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor: Marja Guček (tel: 02 3002997, e-pošta: marja.gucek@mkc.si) ter članici Skrbniškega odbora Banke idej Mojci Doberšek (bankaidej@mkc.si).