Back to All Events

II. lokalni forum: MLADI MIGRANTI V MARIBORU

  • V prostorih poslovne stavbe Mariborske razvojne agencije (II. nadstropje) 20 Pobreška cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Mariborska razvojna agencija vas v okviru projekta YOUMIG vabi na:

II. lokalni forum: MLADI MIGRANTI V MARIBORU, ki bo potekal v ČETRTEK, dne 8.3.2018 s pričetkom ob 09:00 v prostorih poslovne stavbe Mariborske razvojne agencije (II. nadstropje), Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

Komu je forum namenjen?

Forum je namenjen vsem deležnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z izzivi mednarodnih migracij mladih (imigranti, emigranti, ali povratnimi migranti).

Prosimo, da prijavo potrdite na: borut.jurisic@mra.si ali 040/852-313 do najkasneje 5. marca 2018.

O projektu:

Projekt YOUMIG (izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja  za soočanje z vplivi transnacionalne migracije mladih) se je pričel izvajati s prvim januarjem 2017 in se ukvarja z migracijami mladih v Podonavju.

Večina razlogov za migracije, kakor tudi posledice migracije mladih (starih med 15 in 34 let), neposredno vplivajo na lokalne oblasti. V iskanju primernih odzivov ob naraščajočih izzivih migracij mladih potrebujejo lokalne skupnosti Podonavja natančnejše evidence, podatke in orodja za kakovostno upravljanje s posledicami migracij.

Projekt YOUMIG bo podprl lokalne oblasti pri vključevanju razvojnega potenciala mladih migrantov, s čimer bo doprinesel k boljšemu upravljanju in bolj konkurenčni Podonavski regiji. Cilj projekta je krepitev institucionalnih zmogljivosti lokalnih uprav, s čimer bodo le-te izboljšale lokalne baze podatkov ter bodo lahko pripravile kakovostne politike upravljanja s človeškim kapitalom.

Mariborska razvojna agencije je lokalni partner projekta YOUMIG, v katerem je s slovenske strani partner tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Govorci:

Dr. Amna Potočnik  – vodja projekta pri projektnem partnerju MRA. V okviru foruma bo predstavila točko vse na enem mestu za mlade migrante. VEM točka bo prilagojena specifični situaciji v Mariboru.

Mag. Borut Jurišić – zaposlen na MRA in je vodil aktivnosti izvedbe lokalne študije, ki bo v okviru foruma tudi predstavljena. Hkrati bo predstavil tudi program, ki ga bo MRA v okviru coworking centra ponudila mladim migrantom.

Komu je forum namenjen?

Forum je namenjen vsem deležnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z izzivi mednarodnih migracij mladih (imigranti, emigranti, ali povratnimi migranti).

Dnevni red:

YOUMIG II. lokalni forum

MLADI MIGRANTI V MARIBORU

8. marec 2018

Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, Maribor (II. nadstropje)

9.00–9.30            Prijava udeležencev

9.30–10.30          WP3 Predstavitev študije:

Transnacionalne migracije mladih v Mariboru: procesi, učinki in izzivi

mag. Borut Jurišić (MRA)

-        predstavitev metodologije, postopka in povzetkov skupne analize,

-        predstavitev lokalne analize,

-        ugotovitve študije, kot podlaga za nadaljnje aktivnosti.

10.30–11.00       Diskusija (potrebe lokalnega okolja, predstavljene v študiji)

11.00–11.15       Odmor

11.15–12.15       WP5 Vse na enem mestu:

                               Skupna točka za migrante dr. Amna Potočnik (MRA)

-        razlogi za vzpostavitev točke vse na enem mestu, ki se pokriva tematiko mladih migrantov,

-        metodologija za vzpostavitev in delovanje točke vse na enem mestu,

-        predlagana oblika sodelovanja in dogovor o sodelovanju med deležniki.

12.15–12.30       Razprava (dialog med deležniki na temo vzpostavitve točke vse na enem mestu)

12.30–13.30       Odmor (prigrizek)

13.30–14.30       WP5 Pilotna aktivnost:

Coworking prostor za mlade migrante mag. Borut Jurišić (MRA)

-        kako coworking prostor ustreza identificiranim potrebam mladih migrantov,

-        program za lažje doseganje samozaposlitve med mladimi migranti,

-        monitoring lokalne pilotne aktivnosti.

14.30–15.00       Razprava (potrditev programa in dogovor glede monitoringa)

mra 5.3..jpg


Later Event: March 8
Ob dnevu žena na razstavo!