Back to All Events

Rok za prijavo: Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu


mladinski-svet.jpg

Vabilo na usposabljanje za trenerje v mladinskem delu
Si želiš voditi usposabljanja, seminarje, delavnice za mlade? Pridobiti nova znanja, izkušnje in reference za nadaljnje delo? Omogočiti svoji organizaciji, da pridobi mladinskega trenerja? Dolgoročno izboljšati razvoj usposabljanja v svoji organizaciji?

Mladinski svet Slovenije bo med 5. in 8. aprilom 2018 izvedel intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. Lokacija usposabljanja bo izven Ljubljane (točna lokacija bo sporočena naknadno).

Namen usposabljanja je usposobiti trenerje v mladinskem delu za:

 • pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v mladinskem delu;
 • delo z mlajšimi odraslimi;
 • načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji;
 • izobraziti potencialni kader za Bazen trenerjev MSS.

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja:

 • mladinsko delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji,
 • vrste izobraževanja,
 • delo z mlajšimi odraslimi,
 • zakonitosti učinkovitega učenja,
 • načrtovanje usposabljanja,
 • izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki,
 • metode dela na usposabljanjih,
 • vrednotenje usposabljanja,
 • priprava gradiv,
 • delo v skupini, vodenje skupine,
 • fasilitacija v mladinskem delu,
 • priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj.

Od udeležencev usposabljanja se pričakuje zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih usposabljanja.

Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:

 •     izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 •     izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 •     izkušnje z mladinskim delom (v mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade);
 •     interes za opravljanje vloge trenerja v lastni organizaciji ali na MSS.

Interesenti izpolnite e-prijavnico, ki je dostopna na tej povezavi najkasneje do nedelje, 25. marca 2018.

Podbrobnejše informacije najdete na tej povezavi.