Back to All Events

Rok prijave: Razpis za oddajo stanovanj v najem za mlade in mlade družine


  • Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor 1 Grajski trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami in dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJ V NAJEM ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE

Besedilo razpisa : tukaj

Vloga: tukaj