Back to All Events

Rok za predloge: COM'ON MARIBOR #bodizravn

  • MKC Maribor 16 Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
42573065_2114442278574759_742097308534964224_o.png

COM'ON MARIBOR VABI K SODELOVANJU

Kampanja "Bodi zrav'n!", vabi mlade, da predlagajo svoje ideje za izboljšanje mesta Maribor, in izglasujejo najboljše predloge, ki bodo dobile do 1000 € podpore za izvedbo.

MKC Maribor pričenja z izvedbo projekta COM'ON Maribor, ki bo skozi poskusno uvedbo participatornega proračuna za mlade le-tem ponudil možnost soustvarjati in soodločati o tem, kakšne in katere vsebine se bodo v prihodnjem letu finančno podprle na področju mladine.

S partnerskimi mesti razvijamo metodo dela z mladimi v urbanem okolju, kjer mlade spodbujamo in jih hkrati učimo prepoznavati in artikulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. Prek projektnega terenskega dela in delavnic jim skupamo pokazati, kako poiskati rešitve za te izzive.

Tako želimo doseči, da bi bili mladi tesneje vpeti v sprejemanje odločitev na lokalni ravni, tudi kar zadeva porabo javnih sredstev. Konkretno v Mariboru se osredotočamo na sodelovanje mladih pri izvajanju participativnega proračuna, ki smo ga v mestu poskusno že uvedli. Želimo doseči, da bodo mladi znali uporabiti mehanizme, ki so jim na voljo za to, da lahko vplivajo na lastno okolje. Da torej, če imajo ideje, znajo te ustrezno artikulirati in jih tako lažje uresničiti.

V sklopu projekta se bo med najboljše predloge razdelilo sofinanciranje v skupni vrednosti 8.000€, zmagovalne ideje pa bodo ob strokovni komisiji z glasovanjem pomagali izbrati - mladi.

Svoj predlog lahko oddaš na spletni strani COM’ON MARIBOR.

Projekt se je pričel izvajati avgusta 2017 in bo trajal do julija 2019, vanj pa se vključujejo mladi in mladinski delavci iz mreže mest, ki so ali še bodo nosila naziv Evropska prestolnica mladih.