Back to All Events

Rok prijave na delovno mesto: mladinski delavec

  • MMSM 9 Trg revolucije Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Mestni Mladinski svet Maribor na podlagi Javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« objavlja dve (2) prosti delovni mesti mladinski delavec (m/ž).

Mladinski delavec bo sodeloval pri pripravi, izvajanju in promociji programa Mestnega Mladinskega sveta Maribor ter pri poročanju, koordinaciji in neposrednem delu z mladimi.

NAZIV: mladinski delavec (m/ž)

TRAJANJE ZAPOSLITVE: 1- (1.2.2018 – 31.12.2018), 2- (1.2.2018-31.10.2018)

Polni delovni čas, gibljiv/nestalen urnik


POGOJI:

Na dan pričetka operacije (1.2.2018) morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (določeni v skladu z Javnim razpisom):

·         Starost od 15 do vključno 29 let.

  • mladi iskalci prve zaposlitve ali mladi, ki so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • mladi, ki niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
  • mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred objavo tega javnega razpisa.

PRIČAKOVANJA:

·         aktivno znanje slovenskega jezika

·         aktivno znanje angleškega jezika

·         izkušnje z mladinskim delom – delo z mladimi

·         dobro poznavanje mladinskih politik

·         poznavanje mladinskega sektorja (splošno in Maribor)

·         poznavanje in izkušnje z delom v mladinskih organizacijah

·         sposobnost skupinskega dela

·         zmožnost priprave (zaželjene izkušnje) prijave  na javne razpise

·         sposobnost sistematičnega načrtovanja dela in koordiniranja

·         sposobnost samostojne priprave osnovnih upravnih aktov (dopisi, pogodbe, sklepi)

·         sposobnost komunikacije z zunanjimi partnerji (sodelujoče šole, podjetja, občina)

·         napredno obvladovanje dela z računalnikom (MS office) in internetna orodja (Google G suite)

·         dobro poznavanje in uporaba socialnih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram)

·         znanje fotografiranja in osnovnega grafičnega oblikovanja ter oblikovanja promocijskih objav

 

NALOGE:

·         izvajanje mladinskega dela in aktivnosti (v skladu z letnim programom)

·         podpora ekipi MMSM (udeležba na sestankih, kontinuirana podpora in koordinacija)

·         sodelovanje pri pripravi letnega programa, poročil in drugih dokumentov

·         sodelovanje pri projektnih prijavah na razpise (lokalni, nacionalni, evropski razpisi)

·         udeležba (podpora)  na sejah organov in teles MMSM , MOM in ostale

·         koordinacija in izobraževanje mladih v bazi prostovoljcev

·         priprava prostovoljskih pogodb, poročil aktivnosti ipd.

·         informiranje na info točki in na terenu

·         individualno delo z mladimi  - pomoč

·         priprava in pošiljanje informacij (mesečnik, obveščanje organizacij)

·         kontinuirano objavljanje na socialnih omrežjih

·         informiranje na terenu (sodelovanje na sejmih, dogodkih…)

ROK PRIJAVE: 24.1.2018

NAČIN PRIJAVE: Preko e-obrazca in e-pošte na razpis@mmsm.si

Vse dodatne informacije dobite po elektronski pošti razpis@mmsm.si

 

Zaposlitev na projektno delovno mesto se izvede zgolj v primeru, da je delodajalec izbran javnem razpisu. Mestni Mladinski svet Maribor si pridržuje pravico, da ne zaposli nobenega od kandidatov/kandidatk, ki so se prijavili/-e na razpis.

logo.jpg

 

logo1.jpg

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.