Back to All Events

Festival Performa & Platforma


  • Maribor, Slovenia (map)
platforma.jpg

23 žensk, 13 dogodkov, 4 dnevi, 3 lokacije, 1 vprašanje: »Ali obstaja umetnost, ki je domena ženske,« ki odpira številna druga vprašanja.
Je določeno polje delovanja (upravičeno) v domeni določenega spola? Kako eden vpliva na (pre)oblikovanje drugega? Kaj pomeni, da nekaj opredelimo z domeno točno določene skupine? Kakšne pristope in odnose vzpostavljajo ženske ustvarjalke v svojem delu? ...

Odgovore bomo iskali skupaj performativno, plesno in skozi sosledje festivalskih dogodkov:
• Enja Belak Gupta; Ajda Tomazin: Bližine / Proximities, video razstava / video exhibition (http://bit.ly/2xStCWr)

• Petra Kapš (alias OR poiesis): Zlati Zid. Raj. Sekvenca bližine / Golden Walls. Paradise. Sequence of presence. performans / performance (http://bit.ly/2wKSNeL)

• Kaja Lorenci: Morda na videz kdaj kot vsi ljudje / Just in appearance sometimes as everyone else, plesna predstava / dance performance (http://bit.ly/2wKeI5J)

• Pia Brezavšček v pogovoru s / in discussion with Simono Semenič, avtorico knjige / the author of the book: Me slišiši? /Do You Hear Me? (http://bit.ly/2eKqeUR)

• Ana Romih: Vrtiljak / Marry-Go’-Round, plesna predstava / dance performance (http://bit.ly/2xdGCIZ)

• Veronika Valdés: Zaklenjeno / Locked, plesna predstava / dance performance (http://bit.ly/2xRNuIU)

• Alja Branc, Ivona Medić, Jerneja Fekonja, Anna Jacso: Venusian, plesna predstava / dance performance (http://bit.ly/2wc90Gx)

• Reut Shemesh: Leviah, avtobiografska plesna predstava / autobiographic dance performance (http://bit.ly/2gKvqZL)

• Pia Brezavšček, Barbara Kranjc Avdić, Saška Rakef: Idealna / Ideal, zvočna igra o materinskem mitu / audio play about the myth of motherhood (http://bit.ly/2j8AuLF)

• Tanja Zgonc: Tulkudream, buto predstava/ butoh performance (http://bit.ly/2xdOvhB)

• Mojca Kasjak: Prebujanje spečega velikana - Druga priložnost / Awakening of a Sleeping Giant – Second Chance, ambientalni projekt / site-specific project (http://bit.ly/2f7m4Hc)

Bodite del odgovora tudi Vi! / Be part of the Answer!

Več na / More at:
http://www.platforma.plesnaizba.si/
http://mkc.si/performa-program


Later Event: September 28
DELAVNICA: MOTIVACIJSKO PISMO