Back to All Events

Festival Fotografije Maribor


  • Maribor, Slovenia (map)
foto ki.png

O FESTIVALU

Letošnji festival bo osvetlil avtorsko fotografijo ter tako lokalni kakor širši publiki predstavil domačo in tujo visoko kvalitetno avtorsko fotografijo (Almira Čatović, Branimir Ritonja, Bojan Golčar, Nataša Kušar, Sergej Lebedyskiyy...). Osredotočiti se želi na vse generacije fotografov ter tako predstaviti tudi kontinuiteto kvalitetnega medija pri nas. Festival vzpostavlja stike tudi z mednarodnim prostorom (sodelovanje s Stenin Organisation iz Rusije, Photo Art Budapest...), saj menimo, da je slovenska umetnost lahko za tujino zelo zanimiva, sveža ter kvalitativno primerljiva. 

Glavna cilja Festivala fotografije sta predvsem:

  • promociji in predstavitvi fotografskega ustvarjanja, tako domačega kot mednarodnega,
  • približati fotografski medij širši javnosti skozi umetniški in tehnični princip delovanja ter izražanja in ga na pedagoški način vključiti tudi v ozaveščanje ter učenje mlajše publike.


Zakaj? Svet, v katerem živimo, je poplavljen s fotografskim in vizualnim materialom, fotografija je vse bolj dostopna ter se tako kot glasbena, filmska in druge sorodne zvrsti, bori za avtorske pravice ter verodostojno reprezentacijo in referenčno vrednotenje. Ena izmed prioritetnih ciljnih nalog Festivala fotografije je ravno zato pedagoško usmerjen z željo ciljno publiko ozavestiti o tem, da dostopnost tehnologij, možnost ekspresnih objav fotografij na družbenih omrežjih in portalih, blogih, še ne pomeni tudi kvalitetne fotografije, temveč ravno nasprotno, med množico slednjih se skriva zelo malo tistih, ki so mojstrske in hkrati tudi vsebinsko pomembne, tako rekoč umetniške

PROGRAM FESTIVALA FOTOGRAFIJE:

http://www.festivalfotografijemaribor.si/2017/09/07/program-festivala-fotografije-2017/