Back to All Events

Kulturno poletje v UGM / Poletne kolesarske poti


  • Maribor, Slovenia (map)

V juliju in avgustu se nam pridružite na štirih z umetnostjo obogatenih popoldanskih kolesarjenjih po Mariboru, ki nam bodo predstavila znanega mariborskega fotografa, mariborske javne spomenike in umetniške intervencije. Vsaka kolesarska pot bo posvečena posameznemu tematskemu sklopu. Kolesarjenja bodo potekala v spremstvu predstavnika Mariborske kolesarske mreže, ki bo udeležencem podal koristne nasvete o varnosti na cesti in pravilni uporabi kolesarskih prog.

Umetniške sledi v mestu, četrtek, 27. julij 2017 ob 18.00
zbirno mesto: UGM, Strossmayerjeva 6, vodi: Simona Vidmar, višja kustosinja UGM

Mariborski javni prostor zaznamujejo umetniška dela 20. in 21. stoletja, ki so jih ustvarili avtorji različnih generacij in slogovnih usmeritev. Ogledali si bomo tista dela na prostem, ki niso nastala kot spomeniki in ne v okviru kiparskega simpozija Forma viva Maribor. Lahko jih razdelimo v sledeče kategorije: fontana, kip, relief, prostorska intervencija, mozaik, sgraffito in grafit. Velika večina izbranih del je nastala v drugi polovici 20. stoletja, zlasti v devetdesetih letih in v zadnjem desetletju, najstarejše pa izvira še iz časa pred 2. svetovno vojno

Javni spomeniki do konca 19. stoletja, četrtek, 3. avgust 2017 ob 18.00
zbirno mesto: UGM, Strossmayerjeva 6, vodi: Brigita Strnad, višja kustosinja UGM

Javni prostor Maribora je obogaten s številnimi umetniškimi deli, ki so jih prebivalci mesta naročali iz različnih vzgibov pri kamnosekih, kiparjih in slikarjih. Najbolj reprezentančni med njimi so bili javni spomeniki, veliko pozornosti pa so meščani posvečali tudi svojim nagrobnikom, znamenjem lastništva in arhitekturnim skulpturam. Mesto se je skozi stoletja razvijalo v urbanističnem okviru, ki ga je zaznamovala gradnja  mestnega obzidja v drugi polovici 13. stoletja, šele od sredine 19. stoletja naprej se je intenzivno gradilo tudi izven nekdanje obzidne črte. Tako ni presenetljivo, da je večina umetniških sledi iz obdobja do konca 19. stoletja zgoščena v starem mestnem jedru. 

Forma viva Maribor, četrtek, 24. avgust 2017 ob 18.00
zbirno mesto: UGM, Strossmayerjeva 6, vodi: Jure Kirbiš, kustos UGM

Forma viva je ime umetniških delovnih simpozijev z mednarodno zasedbo, ki so se v 60-ih letih postopoma oblikovali na štirih območjih Slovenije. Tako ta kot sorodna srečanja so nastajala v želji po iskanju novih ustvarjalnih pristopov ter iz potrebe po povezovanju in izmenjavi umetniških praks. Delo na odprtem, v neposrednem stiku z okolico, ki je nepredvidljivo sooblikovala vsako kiparsko delo, je v ustvarjanje vneslo svežino in povsem novo umetniško problematiko. Hkrati pa se je Forma viva izkazala kot enkratna priložnost za trajno obogatitev okolja z umetniškimi deli.

Udeležba je brezplačna. VLJUDNO VABLJENI!