Back to All Events

EU projekt - NGS - VPRASALNIK ZA MLADE


Mestna občina Maribor je partner projekta NEWGENERATIONSKILLS (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills), namenjenega ustvarjanju spodbudnega lokalnega okolja za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, in sicer od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej in oblikovanja inovativnih produktov. Slednje terja povezanost vseh deležnikov in spremembo miselnosti ter izboljšanje kompetenc relevantnih akterjev: mladih, gospodarstva, izobraževalcev, podpornih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih javnih organizacij odgovornih za pripravo in odločanje o politikah in programih spodbujanja inovativnosti, podjetništva in socialnega podjetništva ter zaposlovanja mladih (http://www.fundacija-prizma.si/index.php/socialno-podjetnistvo/2-staticni-prispevki/379-projekt-newgenerationskills in https://www.mladimaribor.si/blog/newgenerationskills).

Ena izmed nalog MOM je priprava lokalne analize, ki vključuje tudi mnenje in odgovore mladih. Za to smo pripravili vprašalnik za mlade, ki ga najdete na naslednji povezavi:

https://www.1ka.si/a/132166

Vljudno prosimo, da k izpolnjevanju vprašalnika nagovorite mlade, ki sodelujejo v vaših programih. Izpolnjevanje vprašalnika vzame približno 5 minut.

Vljudno prosimo tudi, če lahko k izpolnjevanju vprašalnika pristopijo čim prej – odgovore bomo zaradi kratkih časovnih rokov zbirali do ponedeljka, 5.6.2017.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprejnajlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Earlier Event: June 5
EKO TEDEN 2017