Back to All Events

Festival prostovoljstva v Mariboru 2017: Brezplačna delavnica »Prostovoljno delo na področju socialnega vključevanja«

  • MISC INFOPEKA Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

S »Festivalom prostovoljstva v Mariboru 2017« se tudi v letošnjem letu pridružujemo vseslovenskemu Nacionalnemu tednu prostovoljstva, ki že vrsto let poteka po različnih slovenskih krajih in ga na nacionalni ravni koordinira Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

»Festival prostovoljstva v Mariboru 2017«, v okviru katerega se bo izvajalo več aktivnosti na različnih lokacijah, bo letos potekal med 15. in 19. majem. Tako kot vsa leta do sedaj, ga organizira mreža lokalnih prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo koordinira Mladinski-informacijsko svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor. »Prostovoljstvo v Mariboru« je povezana mreža prostovoljskih organizacij, ki organizacijam nudi podporo pri promociji njihovih dejavnosti in spodbujanju prostovoljskega dela ter pri strukturnem razvoju prostovoljstva v Mestni občini Maribor.

Namen festivala in vseh sodelujočih prostovoljk_cev, mentoric_jev ter organizacij je poudarjati, da ima prostovoljstvo velik pomen za našo skupnost, saj pripomore k višji kakovosti življenja; zagovarja interese posameznic_kov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni na družbeni rob ali iz družbe izključeni ter je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej. Hkrati pa prostovoljstvo ustvarja razmere za angažirano in artikulirano civilno družbo. 

V okviru »Festivalu prostovoljstva v Mariboru 2017« se lahko udeležite:

Brezplačna delavnica »Prostovoljno delo na področju socialnega vključevanja«.

Letošnji »Festival prostovoljstva v Mariboru 2017« bomo otvorile_i z brezplačno delavnico, ki je namenjena prostovoljkam_cem in mentoricam_jem, ki se pri svojem delu srečujete s socialo izključenostjo in ranljivimi skupinami ljudi.

Preko različnih metod dela (diskusije, simulacije in  interaktivne igre) bomo na delavnici raziskale_i koncept socialne izključenosti in pojavne oblike. Predstavljeni bodo principi dobre prakse pri delu z ljudmi in izzivi ter priložnosti, ki jih srečujemo pri delu s ciljem učinkovitejšega socialnega vključevanja.

Izvajalec delavnice je Janez Arh, diplomirani socialni delavec, zaposlen na Društvu Center za pomoč mladim, kjer opravlja vlogo mentorja prostovoljkam_cem in praktikantkam_om v programih socialnega vključevanja otrok in mladih.

Rok prijave na delavnico je 12. 5. 2017 na infopeka@infopeka.org ali na 02 300 68 50, 041 481 246.