Back to All Events

Predstavitev učbenika srednješolske fizike, »ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI«

  • CENTER EKSPERIMENTOV MARIBOR Glavni trg 20. Maribor (map)

CENTER EKSPERIMENTOV MARIBOR VABI učitelje srednjih šol ter zainteresirano javnost na predstavitev učbenika srednješolske fizike, »ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI«, ki ga bosta predstavila avtor mag. Stane KODBA in urednik DZS Erik Karič, v ponedeljek, 3. aprila 2017, ob 16. uri, na sedežu Centra eksperimentov Maribor, Glavni trg 20.

V založbi DZS so za šolsko leto 2017/2018 pripravili prenovljen, sodobno zasnovan učbenik fizike za gimnazije in srednje šole: Elektrika, magnetizem in atomi, ki je smiselno nadaljevanje prvih dveh že znanih učbenikov Gibanje in sila ter Energija, toplota, nihanje in valovanje. Učbeniki so usklajeni z vsemi cilji prenovljenega učnega načrta za fiziko v srednjih šolah in gimnazijah. Prenova ne posega samo v obliko učbenika, temveč tudi v vsebino, v kateri sta spremenjena vrstni red in pristop k obravnavi snovi.

Različni dodatki in zanimivosti olajšujejo razumevanje in motivirajo dijake, prenova slikovnega gradiva pa vsebuje povsem nove tehnične risbe in fotografije. Avtor in njegovi sodelavci verjamejo, da vas bo prenova prepričala. V njej boste zlahka prepoznali strokovnost in metodično učinkovitost, ne nazadnje pa bo živahna in nazorna vizualna podoba učbenika zanimiva in privlačna tudi dijakom.

Mag. Stane Kodba, profesor fizike, je avtor fizikalnega gradiva iz zbirke Tako lahko (2, 3), in Fizika na maturi, ki je bila zasnovana v letih 2013 – 2015, večkrat ponatisnjenega fizikalnega priročnika Fizikalne enačbe (1994) ter avtor prenove učbenikov srednješolske fizike dr. R. Kladnika v letih 2015 – 2017. Sodeloval je v projektih posodobitve osnovnošolske in srednješolske fizike, kot ožji in širši sodelavec. Je avtor več poljudnoznanstvenih in pedagoških člankov v časopisih in revijah. Kot strokovni sodelavec je vključen v razvoj Centra eksperimentov v Mariboru.