Back to All Events

Javna razprava o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)

  • MMSM Mestni mladinski svet Maribor , Trgu Revolucije 9, Maribor (map)

Spoštovane članice mladinskega sveta, ostale mladinske organizacije in organizacije za mlade, člani Komisije za mladinska vprašanja MOM, javni zavod na področju mladine, pristojni urad mestne uprave!

Mestni Mladinski svet Maribor organizira

Javno razpravo o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki bo potekala v ponedeljek, 10.4.2017 ob 14:00 v "Hiši mladih" (prostori MMSM na Trgu Revolucije 9).

Namen razprave in posveta je oblikovanje skupnih stališč ter morebitnih dodatnih pripomb na predlog pomembnega zakona za vse nas, ki delamo z mladimi.

Vse informacije ter predlog sprememb, ki jih je oblikovala delovna skupina najdete na:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8028