Back to All Events

Razpis za mlade MOŽNOST UGODNEGA NAJEMA STANOVANJ ZA MLADE


MOŽNOST UGODNEGA NAJEMA STANOVANJ ZA MLADE

Zainteresirane javnosti obveščamo, da je dne 24. 3. 2017 Stanovanjski sklad RS objavil javni razpis za oddajo stanovanj - najem za mlade.

Kot pilotni projekt za mlade Sklad razpisuje možnost ugodnega bivanja za mlade na različnih lokacijah po Sloveniji v stanovanjih Sklada in drugih sodelujočih najemodajalcev, izmed katerih so določena stanovanja prvenstveno namenjena za skupinski najem. Ciljna skupina tega razpisa so mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega.

Več si lahko preberete v besedilu razpisa, ki je dostopno na spletni strani Sklada www.ssrs.si ali pa nas kontaktirajte na tel. št. 01 4710 500.