Back to All Events

Rosina šola delavskih pravic za mlade: »Kaj je kapitalizem«

  • Tretja gimnazija Maribor 4 Gosposvetska cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
rosina 7.11..jpg

V okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade III. letnik« te vabimo na predavanje »Kaj je kapitalizem «, ki bo potekalo v sredo, 22. 11. 2017, ob 18:00 na Tretji gimnaziji (učilnica 30). Predavanje je brezplačno in odprto za vse.

Kaj je kapitalizem? Številni nas prepričujejo, da živimo v družbi, kjer lahko zgolj trg koordinira družbene dejavnosti. Očitno je, da ves čas prihaja do različnih oblik sodelovanja med kapitalom in državo, pri katerem slednja igra ključno vlogo regeneriranja kapitalistične plenilske narave. V naravi kapitalizma je neskončna akumulacija kapitala, ki se nam prikazuje kot nenehen lov za profitom. Konkurenčni lov pa ne traja v nedogled, saj mehanizmi konkurence samodejno ustvarjajo monopole. Vzponi in padci, ki se kažejo kot krajše ali dalješ krize kapitalizma, so samouničujoča težnja kapitalističnega sistema, ki jo vladajoči razred rešuje tako, da iracionalno breme prenese na delovne ljudi, na celotno prebivalstvo in periferijo. Od kapitalizma si mladi lahko obetamo zgolj gospodarske krize z vse hujšim napadom na delavske pravice in socialno državo. Kapitalizem povzroča vse večjo revščino, jemlje kakršnokoli dostojno prihodnost delavskemu razredu, popolnoma razkrajo družbo, ropa naravne vire, uničuje okolje, povzroča vojne in vpeljuje boj vseh proti vsem.

Dr. Rastko Močnik je redni profesor sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predava teorijo diskurzov, teorijo ideologije in epistemologijo humanistike in družboslovja. Paradigmatsko se nagiba zlasti k strukturalizmu in historičnemu materializmu.

V okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade napovedujemo:

- Predavanje »O postfašizmu« / Sašo Furlan / 30. 11. 2017, Pekarna Magdalenske mreže,

- Delavnica “Zadružništvo” / Karolina Babič, Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) / 7. 12. 2017, za dijakinje_ke III. gimnazije Maribor.

Čas zahteva nove orientacije! Vabljeni!

Earlier Event: November 21
Odprtje razstave: Oblika in barva