Back to All Events

Rosina šola delavskih pravic za mlade: "Samoorganiziranje delavk_cev, študentk_ov in prebivalk_cev"

  • INFOPEKA 16 Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
rosina šola.png

V okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade« te vabimo na okroglo mizo »Samoorganiziranje delavk_cev, študentk_ov in prebivalk_cev«, ki bo potekala v četrtek, 26. 10. 2017, ob 18:00 v INFOPEKI.

 Že z vstajami se je v Sloveniji začela vsesplošna delegitimizacija družbene ureditve in stanja. Z nadaljnjim samoorganiziranjem in kontinuiranim bojem na različnih frontah pa so številne_i aktivistke_i naredile_i korake k neposrednemu ukrepanju in večjemu civilnemu nadzoru, ki preprečuje samoovoljo oblastnic_kov. Različne skupine in organizacije s pomočjo združevanja različnih družbenih skupin (delavke_ci, študetke_i, migrantke_ti itd.) gradijo aktivno politično udejstvovanje od spodaj in vseskozi opozarjajo na krivice, ki jih izvaja kapital ter oblast. Na okrogli mizi bodo aktivistke_i spregovorile_i o pomenu organiziranja in o izzivih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

 Na okrogli mizi bodo sodelovale_i aktivistke_i:

Gregor Kašman – Center za družbeno raziskovanje (CEDRA) je neodvisen raziskovalni kolektiv, ki deluje na področju raziskovanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja. Spodbujajo prakse in vsebine, za prenovo sindikalnega/delavskega gibanja in okrepitev zaposlenih pri obrambi obstoječih ter pridobljenih delavskih in socialnih pravic.

Matej Križanec – Študentska organizacija ISKRA je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočajo v kapitalizmu. Aktivno se borijo proti krčenju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegajo pa tudi na področje feminizma in okoljevarstva.

Irfan Beširević – aktivist Civilne iniciative izbrisanih, ki se vsakodnevno bori znotraj Socialnega centra Rog za zaščito najbolj ogroženih skupin v družbi, kot so delavke_ci, migrantke_ti, izbrisane_i, homoseksualke_ci itd. Zelo aktiven je bil tudi v organizaciji Nevidni delavci sveta – samoorganizirani skupini za pravice migrantskih delavk_cev.

Cilka Šušteršič in Maja Šušteršič – Iniciativa mestni zbor (IMZ) je skupina aktivistk_ov, ki si poleg spodbujanja političnega samoorganiziranja četrtnih in krajvnih skupnosti v Mariboru, prizadeva za razširitev in poglabljanje demokracije ter uvajanje novih demokratičnih praks.

Matevž Hrženjak – Kolektiv PIZDA! je radikalna skupina aktivistk_ov, ki poskuša s pomočjo zina, radijske oddaje, javnih intervencij, izobraževanj in ljudske nepokorščine mlade informirati o hirarhično-izkoriščevalskem sistemu, v katerem živimo, in ustvariti samokritično platformo za spremembo družbeno-političnega sistema.


Pekarna Magdalenske mreže že tretjo leto organizira cikel izobraževanj in delavnic v okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade, ki se bodo odvijale od konca septembra pa vse do začetka decembra na treh različnih lokacijah: Tretja gimnazija, Filozofska fakultetia v Mariboru in Pekarna Magdalenske mreže. Namen Rosine šole delavskih pravic za mlade je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi.