Razpis za prostovoljce – vzgojitelje na letovanjih ZPM (2019)
Feb
11
to Mar 31

Razpis za prostovoljce – vzgojitelje na letovanjih ZPM (2019)

 • Zveza prijateljev mladine Maribor (map)
 • Google Calendar ICS

 
zpm_Prostovoljec_550x370px_1901.jpg
 

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je okoli 200) ne bi mogli omogočiti počitnic skoraj 1.800 otrokom letno.

Priprave na novo sezono letovanj v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč), na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Marburgu, vsako leto stečejo februarja, ko objavijo RAZPIS za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6 do dopolnjenega 18 leta starosti) v Poreču, na Pohorju ali v Marburgu. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in kulturne programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

V letu 2019 razpisujemo prosta mesta:

–  v VIRC Poreč za 130 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je pogoj potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) – 6 izmen,

– na DMZ Pohorje za 12 spremljevalcev – vzgojiteljev – 2 izmeni in

– v Marburgu za 1 spremljevalca – vzgojitelja / učitelja nemščine.

Prijavnice za vzgojitelje na letovanjih 2019 bodo objavljene od 11. februarja, rok za prijavo je 31. marec.

VIRC POREČ:

1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2019

2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2019

3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2019

4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2019

5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2019

6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2019

DMZ POHORJE:

1. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2019

2. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2019

MARBURG:

2. 8. – 11. 8. 2019

V vse izmene, še posebej pa v 6. izmeno, vabijo vzgojitelje, ki imajo IZKUŠNJE Z DELOM Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI.

V 4. izmeno VIRC Poreč vabijo tudi vzgojitelje, ki imajo IZKUŠNJE Z VODENJEM SKUPIN MLADOSTNIKOV, saj je to delno srednješolska izmena.

Za letovanje v Marburgu morajo imeti spremljevalci ustrezno znanje nemškega jezika (profesor ali študent nemškega jezika z izkušnjami poučevanja nemščine).

V vse izmene pa še posebej vabimo VZGOJITELJE ZA FANTOVSKE SKUPINE in ŠPORTNO-REKREATIVNE VZGOJITELJE z OPRAVLJENO LICENCO ZA UČITELJA PLAVANJA.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da imajo potrebne izkušnje in sposobnosti za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke.

Poziv velja tako učiteljem in profesorjem z nekajletno prakso, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo (pogoji za letovanje):

– najmanj srednješolsko izobrazbo – DOKONČANA SREDNJA ŠOLA (najmanj V. stopnja) ŽE OB PRIJAVI,

– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki, sposobnost samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov,

– organizacijske sposobnosti,

– spoštovanje KODEKS-a etičnih načel na področju letovanja  in drugih aktov v zvezi s prostovoljnim delom na letovanjih (Opomnik za vzgojiteljeSplošni pogoji).

– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce v organizaciji ZPM Maribor (maj 2019),

– obvezno udeležbo na vseh pripravljalnih sestankih izmene (3 – 4 sestanki v obdobju od meseca maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju,

– pripravo in izvedbo vsaj treh aktivnosti na letovanju (delavnice, večerni program, športne vsebine,…),

– potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja za športno rekreativne vzgojitelje.

Dodatna pojasnila in napotke glede prijave in izbora vzgojiteljev za letovanja ZPM Maribor pa si prosimo preberite v priloženih POJASNILIH K RAZPISU za spremljevalce – vzgojitelje na letovanjih.

PRIJAVNICE bodo objavljene od 11. februarja 2019, prijavnico za vzgojitelja oz. Prijavnico za športno – rekreativnega vzgojitelja pošljete skenirano po e-pošti (prijavnica mora biti lastnoročno podpisana) na naslov referatzpm@zpm-mb.si, po pošti (s pripisom “Razpis za vzgojitelje”) na naslov Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor ali ali jo oddate osebno na ZPM Maribor.

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Več na: https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-vzgojitelje-na-letovanjih-2019/

View Event →
Feb
28
to May 31

Nagradni natečaj za študente gradbeništva


 
50428450_2257192504566137_5235009863272103936_o.png
 

CGS Labs Infra Challenge 2018/2019


Nagradni natečaj za študente gradbeništva


Izdelajte načrt infrastrukturnega objekta z uporabo CGS Labs programske opreme Plateia, Ferrovia ali Aquaterra, na platformi Autodesk ali BricsCAD.

CGS Labs razpisuje nagradni natečaj »CGS Labs Infra Challenge 2018/2019», ki je namenjen študentom gradbeništva iz držav Srbije, BIH, Črne gore, Makedonije, Hrvaške in Slovenije.

Na natečaju lahko sodelujete posamezniki ali skupine z diplomsko nalogo, seminarsko nalogo oz. katerim koli projektom, ki ste ga izdelali sami z uporabo CGS Labs programske opreme za 3D CAD/BIM načrtovanje infrastrukturnih objektov Plateia, Ferrovia ali Aquaterra. CGS Labs programsko opremo lahko uporabite na Autodesk ali BricsCAD platformah, za potrebe izdelave vizualizacije in predstavitve projektov pa ni omejitev. Lahko uporabite poljubne programske rešitve, kot so npr. InfraWorks, 3ds MAX, Lumion itd. Osnovni načrt pa mora biti seveda izdelan s CGS Labs programsko opremo.

Nagradni sklad


1. nagrada: 1.000,00 EUR (neto)

2. nagrada: 600,00 EUR (neto)

3. nagrada: 400,00 EUR (neto)


Poleg nagrad bodo podeljena tudi priznanja za posebne dosežke.

Prijava na natečaj

Za sodelovanje na nagradnem natečaju CGS Labs Infra Challenge 2018/2019 se morate prijaviti. Rok za prijavo je 28. februrar 2019. Na mail info@cgs-labs.com nam pošljite svoje kontaktne podatke:

• ime in priimek
• naslov
• email
• telefonsko številko
• naziv fakultete, smer študija in letnik, ki ga obiskujete 
• veljavno potrdilo o študentskem statusu oz. o uspešno zaključenem študiju v študijskem letu 2017/2018

V predmet maila napišite: PRIJAVA NA »CGS Labs Infra Challenge 2018/2019«. Na kratko opišite vsebino projekta, ki ga boste izdelali s CGS Labs programsko opremo.

Več na:

https://www.cgs-labs.si/InfraChallenge/CGSLabsInfraChallenge2019.aspx

View Event →
Javni razpis MOM za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2019
Mar
8
to Apr 8

Javni razpis MOM za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2019

 • Mestni mladinski svet Maribor (map)
 • Google Calendar ICS

 
52598233_989116104627015_5664629806893891584_o.jpg
 

Mestna občina Maribor obvešča, da je z dnem 8.3.2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2019 – projekti (JRP-MD-2019)

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti.

 • Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo na potrebe mladih, z ozirom na strateške dokumente, ki so navedeni v razpisu, ter področja razpisnega sofinanciranja.

 • Cilj javnega razpisa je izvedba kakovostnih projektov mladinskih dejavnosti, ki bodo v čim večji meri vključevali mlade z območja MOM, posebej mlade z manj priložnostmi.

Področja razpisnega sofinanciranja so:

 • omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;

 • razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;

 • lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;

 • skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do virov dobrin pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.);

 • razvijanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

 • povečevanje socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije;

 • promocija zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

Projekt se lahko izvaja na enem ali več področjih razpisnega sofinanciranja.

Rok za prijavo se zaključi dne 8.4.2019.

Besedilo razpisa je objavljeno skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi - kultura in mladina:

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16609

View Event →
Razpis COM'ON Maribor
Mar
12
to May 12

Razpis COM'ON Maribor

 • Mladinski kulturni center Maribor (map)
 • Google Calendar ICS

Si star/-a med 15 in 29 in živiš v Mariboru? Si v glavi večkrat rečeš »Vem kaj manjka v tem mestu!« ali pa »To bi jaz znal/-a narediti bolje?« Super, to je to! Bodi zrav’n! Zaganjamo namreč projekt Com’On Maribor - prvi projekt, ki sredstva za ideje razdeli na podlagi participativnega proračuna za mlade.

View Event →
Tečaj samoobrambe
Mar
12
to Mar 25

Tečaj samoobrambe


 
51437974_2100230253401036_969529102602076160_o.jpg
 

Pod strokovnim vodstvom trenerjev Wingchun Kung Fu-ja bomo na tečaju samoobrambe pridobili osnovno teoretično in praktično znanje o preprosti samoobrambi in obrambi pred oboroženim napadalcem.

Spoznali bomo osnovne udarce in brce, povezovanje brc in udarcev v serije, učinkovite osnovne samoobrambne tehnike, osnovne vaje za krepitev telesa z lastno težo, osnovne udarce s palico, obvladovanje borbenih kombinacij s palico, obrambo pred palico ipd.

Uvodni del ure je namenjen ogrevanju celotnega telesa, strechingu (raztegovanje), lažjimi vajami za ravnotežje, gibljivosti in moči. v glavnem delu ure po programu izvajamo osnovne in kombinirane udarce, brce, tehnike izmikanja, tehnike ročnih, in nožnih udarcev, brc.

Pri tehničnem delu vadbe bodo tehnike prilagojene tudi nežnemu spolu, saj je tečaj namenjem ženskam in moškim.

Tehnike, ki se boste naučili so izredno preproste, direktne in učinkovite. To pomeni, da ne izvajate raznih akrobatskih in kompleksnih tehnik, ki vam vzamejo veliko dragocenega časa in se izkažejo nedelujoče pod stresnimi pogoji, ampak trenirate enostavne in lahko izvedljive stvari.

Trajanje: 8 terminov po 90 min (skupaj 12h).

Termini
12. marec 2019 ob 18.00

Termini tečaja: 12.03. / 14.03. / 19.03. / 21.03. / 26.03. / 28.03. / 02.04. / 04.04. / 2019

Lokacija: Mala dvorana Športne dvorane Vrbanska (Zavod Antona Martina Slomška) pod Kalvarijo.

Cena
30€

Prijave in vplačila: Info točka Zdrave Zabave / Gosposvetska cesta 84 / 2000 Maribor

Ponedeljek in sreda od 10:00 do 18:00,
torek in četrtek od 10:00 do 14:00
v petek od 9:00 do 13:00

Informacije in prijave


Organizator tečaja

Zdrava Zabava – Univerzitetna športna zveza Maribor

Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

Tel: 02 234 21 40

info@zdravazabava.com


Izvajalec tečaja

Satori Wingchun Kung Fu, Satori Slovenija.

Tel: 040 377 499

nenad.wingchun@gmail.com


View Event →
Borut Popenko: Prelomi
Mar
15
to Apr 3

Borut Popenko: Prelomi


 
53241737_2225781737469534_422752033217445888_o.jpg
 

Borut Popenko: Prelomi


odprtje razstave v petek, 15. 3. 2019 ob 19. uri
zajtrk z umetnikom v soboto, 16. 3. 2019 ob 10. uri
artKIT, Glavni trg 14, Maribor

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Boruta Popenka z naslovom Prelomi, v petek, 15. marca 2019, ob 19. uri, v razstavnem prostoru artKIT.

V soboto, 16. marca 2019, ob 10. uri, pa vabljeni še na zajtrk z umetnikom.

Predstavljena dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja se vežejo na raziskovanje in nadaljevanje serije slikarskih del, ki obravnavajo igro navideznega pregiba – preloma dvodimenzionalne površine. Avtor vpisuje svoje iluzije prostora z minimalno slikarsko intervencijo na »oblikovana platna« (»shaped canvases«) ter s subtilno premišljenimi barvnimi kompozicijami ustvarja enigmatično podobo slik, ki tako postanejo navidezni objekti irealnih in imaginarnih prostorov.

Prelomi so serija, ki se po razstavi junija 2018 v Črnomlju, v nadaljevanju prikazuje v Mariboru. Spreminjajo se formati, postajajo manjši in večji, porajajo se nove slike in načini predstavitve, povezujejo se v prostorsko instalacijo, dodajajo se barve, ploskve se postavljajo v dialog, slikovne površine zaživijo. Svojevrstno delo v nastajanju (work in progress) izhaja iz čvrstega izhodiščnega koncepta, ki se z likovno govorico nadgrajuje in prostorsko na novo definira na vsakem razstavišču. Zato bomo priče unikatni postavitvi, vidni le zdaj in tukaj, po kateri lahko spremljamo tudi niz naslednji izvedb, ki sledijo na drugih mestih.

Mariborski umetnik Borut Popenko se ukvarja s slikarstvom, prostorskimi postavitvami in videom. Po zaključenem študiju likovne pedagogike na mariborski Pedagoški fakulteti se je izpopolnjeval v tujini, najprej v nemškem Halleju na visoki šoli za umetnost in oblikovanje (Hochschule für Kunst und Design, 1995–1997), kjer je zaključil slikarsko specialko, nato se je kot štipendist grške vlade šolal na likovni akademiji v Atenah (1998–1999), nazadnje pa kot štipendist češke vlade na praški likovni akademiji (2001). Od leta 1998 je samozaposlen v kulturi. Poleg številnih razstav doma in v tujini se je udeleževal umetniških gostovanj in simpozijev v Sloveniji in drugod po Evropi.

Produkcija: Društvo za sodobno umetnost X-OP

Slika:
Borut Popenko: Prelom 2, 2019, akril na platno, 165 x 220 cm

View Event →
Miran Kreš: XYZ 2
Mar
22
to Apr 30

Miran Kreš: XYZ 2


 
53547711_2234620426585665_1321839669255602176_o.jpg
 

Miran Kreš: XYZ 2
odprtje razstave v petek, 22. 3. 2019, ob 19. uri
KiBela, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
22. 3. – 30. 4. 2019

Vljudno vabljeni na odprtje samostojne razstave »XYZ 2« Mirana Kreša, ki bo v petek, 22. marca, ob 19. uri v KiBeli, prostoru za sodobno umetnost, MMC KIBLA na Ulici kneza Koclja 9 v Mariboru.

Miran Kreš umetniška dela pojmuje kot znanost z odprtimi možnostmi oziroma kot skupek psiholoških vplivov barv in oblik na gledalca. Le tega postavlja pred paradoksalno dihotomijo – enobarvni beli, očesu skoraj nevidni slikarski objekti se ob primerni zatemnitvi razstavnega prostora spreminjajo v barvne površine in geometrične oblike, ki izžarevajo svetlobo. Umetnik raziskuje primarne likovne forme, kjer barve in oblike počasi postajajo vse bolj minimalistične, vendar intenzivne v svoji pojavnosti. Vidni prostor gradi s pigmenti, zidno barvo in vrvicami, le-te pa premišljeno umešča v prostor.

Prostorska instalacija »XYZ 2« je prilagojena arhitekturi in logiki prostora razstavišča KiBela temelji na osnovnih likovnih prvinah – črti, barvi in svetlobi. Ta abstraktna kompozicija je poskus, navdahnjen z revolucionarnimi premiki v dojemanju slikarskega prostora prve polovice prejšnjega stoletja, prevajanja klasičnih likovnih elementov iz tradicionalno dvodimenzionalnega v tridimenzionalen (slikarski) prostor, ki z uporabo analognih sredstev oziroma materialov ustvarja virtualni, digitalni prostor. Kreš z odsotnostjo mimetičnega, abstrahiranimi elementi in minimalistično estetiko raziskuje in ustvarja (neskončno) globino in zračnost prostora, hkrati pa kljub navidez preprosti postavitvi vertikalnih linij, obdanih s svetlobnim plaščem, od gledalca zahteva precejšnjo mero koncentracije in intenzivno čutno participacijo.

Produkcija: Društvo za sodobno umetnost X-OP

< Miran Kreš, Z, 2018, vrvica, akril, pigmenti, 700 x 600 x 400 cm

KiBela
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. Zaprto ob nedeljah in praznikih.

View Event →
EBEC Maribor 2019
Mar
25
to Mar 26

EBEC Maribor 2019


 
53563412_2207802379281664_138227453632970752_o.jpg
 

Si upaš sprejeti izziv?

BEST Maribor za vse študente, željne pridobivanja novih znanj in izkušenj s področja inženirstva, organizira tekmovanje EBEC.

Ob delu v štiričlanskih ekipah tekmovalci pridobite ogromno veščin - od skupinskega dela pa vse do inovativnosti in iznajdljivosti.
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh kategorij. Prvi dan bo potekalo skupinsko načrtovanje novodobne naprave, drugi dan pa sledi študija primera, kjer se boste lotili iskanja hipotetične rešitve problema.

Naloge so že pripravljene in čakajo samo še na vas!!

Zmagovalci pa gredo letos tudi na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo kje drugje kot pa v Mariboru!
Tako, da ne zamudi priložnosti, da pokažeš svoje znanje in iznajdljivost.

S svojo ekipo se lahko udeležiš obeh kategorij, ali se odločiš sodelovati le v eni.
---------------------------------------------------------
Več informacij najdete na spletni strani: https://best-maribor.org/ebec2019
Prijave na tekmovanje bodo odprte od 9. marca.
---------------------------------------------------------
Sestavi ekipo, premagaj izziv in Evropi pokaži inženirsko znanje!

View Event →
Kako v tujino?!
Mar
25
5:30 PM17:30

Kako v tujino?!


 
52991276_2702264346482762_303980347643658240_o.jpg
 

Verjetno ni študenta, ki še ne bi slišal za Oxford, Erasmus program, medicinsko odpravo ali delo v ZDA.

Morda tudi tebe zanima podobna izkušnja pa do zdaj še nisi zbral dovolj poguma, da bi del svojih študijskih obveznosti opravil v tujini?

Če si na vprašanje odgovoril pritrdilno, potem je dogodek Kako v tujino, ki ga v sodelovanju z Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru organizira Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM, kot nalašč zate!

Na dogodku se bodo predstavila številna društva in organizacije, ki delujejo na območju Maribora in omogočajo študentom najrazličnejše možnosti odhoda v tujino. Študentje boste imeli v okviru mednarodne tržnice priložnost obiskati njihove stojnice in pridobiti vse potrebne informacije o tem, kam v tujino, kako se prijaviti, kdaj so razpisni roki, kakšne so možnosti sofinanciranja in štipendij ter na katere stvari morate biti še posebej pozorni.

Sledila bo okrogla miza, na kateri bodo sodelovali študentje, ki so že imeli priložnost izkusiti tujino. Vsi ti bodo z nami iz prve roke delili številne zanimive zgodbe in manj prijetne izkušnje ter nam predstavili, kako so se z njimi soočili.

Po okrogli mizi bo sledil neformalen klepet s sodelujočimi študenti, društvi in organizacijami, kjer boste imeli študentje ob brezplačni pijači možnost pridobiti še manjkajoče informacije, ki vas glede specifične izkušnje v tujini zanimajo.

PROGRAM DOGODKA:
- 17:30 mednarodna tržnica,
- 18:00 okrogla miza,
- 19:20 predstavitev društev in organizacij,
- 19:30 neformalen klepet.

Pridi, vprašaj, poklepetaj ob brezplačni skodelici kave ali čaja, pridobi potrebne informacije in si izberi svojo naslednjo destinacijo!

View Event →
Filozofski večer: Vizija tretje poti
Mar
25
6:00 PM18:00

Filozofski večer: Vizija tretje poti


 
54372140_1402276149912857_1159659943222050816_o.jpg
 

Filozofski večer nastaja v sodelovanju z Oddelkom za filozofijo mariborske Filozofske fakultete, s smo lani v SALONu začeli ciklus javnih predavanj in pogovorov. Enkrat mesečno obravnavamo pereče in družbeno aktualne teme, za katere menimo, da si posebej zaslužijo razpravo in soočanje različnih stališč. Med že obravnavanimi temami so bile: mediji in resnica, evtanazija in medicinska etika, in mesto religije v demokratični družbi.

Salon uporabnih umetnosti in Oddelek za filozofijo, FF, UM vas vabita na Filozofski večer na temo Vizije »tretje poti«: alternativne oblike družbenega organiziranja bo govoril izr. prof. dr. Peter Simonič, predavatelj ekološke, ekonomske, politične in aplikativne antropologije na Oddelku za etnologijo in kulturnoantropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V temo nas bo uvedel in dogodek povezoval doc. dr. Gorazd Andrejč, raziskovalec in predavatelj na Oddelku za Filozofijo Filozofske fakultete univerze v Mariboru ter raziskovalec na Inštitutu za filozofske študije ZRS Koper.

Po predavanju bo priložnost za vprašanja obiskovalcev in razpravo na predstavljeno tematiko.

V tretjem tisočletju se je pojavilo nekaj predlogov reformiranega družbenegaorganiziranja. Vsi niso bili neposredno povezani s krizo leta 2008, recimo politična tretja pot Antonyja Giddensa, ali pa predhodna socialna država, ki je kombinirala tržnein socialne vidike. V družboslovju in humanistiki se je tretja pot uveljavila tudi kot kritika zahodne družbe, velikokrat v navezavi z »zgodovinskimi utopijami«, komunami ali z etnografskimi poročili o vzajemnosti neevropskih ljudstev. Maribor se je v zadnjih desetih letih uveljavil kot eksperimentalno središče socialnih inovacij (zadruge, socialno podjetništvo, participativni proračun ipd.). Večer bo posvečen vprašanju, v kakšnem razmerju so ti modeli organiziranja do podobnih iz mestne zgodovine in zahodne družbe na sploh? Kakšni so antropološki pogledi na družbeno solidarnost in vzajemnost?

View Event →
Pogovor s Simono Semenič
Mar
25
7:30 PM19:30

Pogovor s Simono Semenič


 
MKC_event (1).png
 

POGOVOR S SIMONO SEMENIČ

Mladinski kulturni center Maribor organizira v ponedeljek, 25. marca, ob 19:30, pogovor s Simono Semenič. Pogovor bo potekal v Vetrinjskem dvoru.

Simona Semenič je nedvomno ena vodilnih slovenskih ustvarjalk dramatike in vzporedno sodobne performativne prisotnosti. Oboje odpira številne družbene in intimne  teme, pa naj gre za odnos do materinstva, zdravja oziroma bolezni, umetnosti, države … 

Simona je med drugim nagrajenka Prešernovega sklada in večkrat prejemnica Grumove nagrade, je tudi pisateljica in mentorica, ki z obrušeno neposrednostjo jezika in vsebine k zanimanju za sodobno slovensko dramatiko privablja številne gledališke ustvarjalke in ustvarjalce ter  bralke in bralce, s performansi pa razgalja stanje zavesti širše slovenske javnosti.  

Pogovor bo vodila Simona Kopinšek.

Lepo vabljeni!

View Event →
Zgodba o uspehu: Nenad Cizl
Mar
26
6:00 PM18:00

Zgodba o uspehu: Nenad Cizl


 
nenad.jpg
 

Pogovarjali se bomo z Nenadom Cizlom, ki že vrsto let soustvarja dogajanje na področju ilustracije in grafičnega oblikovanja.

Od logotipov za Medex in Zelene doline, pa do Borštnikovega srečanja, Emkeja in celo lastne čokolade. Cizlova paleta ustvarjanja je več kot očitno izredno pisana.

Kaj, kako in zakaj nam bo Nenad Cizl zaupal v torek, 26. 3. 2019 ob 18. uri.

Si tudi ti umetnik?
Prinesi s seboj svoj portfolio in pripravi vprašanja!
Nenad bo po predavanju na voljo, da ga pocukate za rokav.

V Pisarni pa je že postavljena razstava njegovih del!

Prijava na dogodek: http://bit.ly/2Y2gFGz

View Event →
Predstavitev knjige: Mesto neizpolnjenih pričakovanj
Mar
26
6:00 PM18:00

Predstavitev knjige: Mesto neizpolnjenih pričakovanj


 
54256874_159734914961724_659582405434146816_o.jpg
 

V čem se Mariborčani najbolj razlikujejo od prebivalcev primerljivih mest? Ali Maribor res 'umira'? Ali pa je mesto že na poti razvojnega preobrata? In kakšne vrste preobrat lahko mesto, ki so ga nekateri označili kot delavsko pokopališče, sploh pričakuje?

Mestna občina Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabita na predstavitev knjige Mirana Lavriča in Andreja Natererja
z naslovom Mesto neizpolnjenih pričakovanj: družbeni profil Maribora v začetku 21. stoletja.
Knjiga ponuja odgovore skozi sistematično predstavitev temeljnih potez družbenega življenja v mestu, ki temelji na prepletanju uradnih statističnih in anketnih podatkov, intervjujev z izbranimi prebivalci mesta ter obstoječih raziskav in novinarskih prispevkov.

Pridružite se nam v torek, 26. marca 2019, ob 18. uri
v prostorih Vetrinjskega dvora. Pogovor o knjigi bo vodil Andrej Brvar.

Z veseljem vas pričakujemo!

View Event →
Tom Veber: Predstavitev pesniške zbirke Točka preloma
Mar
26
7:00 PM19:00

Tom Veber: Predstavitev pesniške zbirke Točka preloma


 
54799804_1402191273254678_3484073497670451200_n.jpg
 

Tom Veber je mlad vsestranski umetnik, ki se v preteklem času prvenstveno posveča literarni dejavnosti. Njegove pesmi odražajo sodobni duh časa in obravnavajo predvsem osebno izpovedno in lGBTQ tematiko. Predstavil bo svoj pesniški prvenec Točka Preloma, ki bo izšel pri Literarni hiši Maribor. Za glasbo bo poskrbela Vesna Godec. Na samem dogodku si boste lahko tudi zagotovili svoj izvod zbirke.
Pogovor z avtorjem bo vodil Marjan Pungartnik.

Vljudno vabljene in vabljeni.

Vstop prost!

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Veber rojen 2. 6. 1995 v Mariboru je v času izobraževanja na Srednji šoli za Gostinstvo in Turizem Maribor začel z ustvarjanjem na umetniškem področju. Bil je član ansambla gledaliških skupin Gnosis in English Student Theatre, pel pa je tudi v Akademskem pevskem zboru Maribor. Po zaključku srednje šole sodeluje v gledaliških predstavah v gledališču Glej, klubu Tiffany in v Plesnem teatru Ljubljana. Predvsem pa se v zadnjem času posveča literarni dejavnosti. Pesmi objavlja v revijah: Mentor, Dialogi, Poetikon, Literatura in na pesniških portalih: Novi zvon, Koridor-Križišča umetnosti in Locutio. Sodeluje tudi na Pesniških slamih in Mladih rimah. Je regionalni nominiranec za literarni natečaj Urška 2017 in zmagovalec Pesniške olimpijade 2018. Po Sloveniji gostuje s poetično monodramo Realizem je rezerviran za klovne, osnovano na avtorski poeziji s katero je nastopil na festivalih Poleti v Nuk in na Trnfestu. V soorganizaciji MKC Maribor in organizacije Maribor skozi rožnata očala je v sklopu festivala Slovenski dnevi knjige organiziral enega izmed prvih LGBT literarnih večerov v Mariboru z naslovom Mlada slovenska lezbična in gejevska literatura z gostjo Suzano Tratnik. Marca 2019 je izšel njegov pesniški prvenec Točka preloma pri Literarni hiši Maribor v istem mesecu pa je skupaj s fotografom Timom Pongracem v hostlu Pekarna postavil fotografsko – pesniško razstavo Brstenje.

View Event →
Dediščina sveta
Mar
26
7:00 PM19:00

Dediščina sveta


 
52717502_2378694548809856_3779896645857050624_o.jpg
 

DEDIŠČINA SVETA – PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA PRENOS PRAVLJIC V RAZNOTERE POJAVNE OBLIKE IN UMESTITVE


Torek, 26. marca, ob 19. uri v Svečani dvorani Rotovž, Rotovški trg 1


Z veseljem povezujemo pripovedovalski dogodek s praznikom monografije, ki prinaša prispevke 16. Pravljičnega dne in bogati založniško dejavnost Mariborske knjižnice.


Knjigo bo na pot pospremila dr. Mojca Ramšak, zgodbe bodo pripovedovali dr. Andreja Erdlen, Lea Hedl, Robert Kereži, Agica Kovše in Suzana Slavič. Večer bosta z glasbo zaobjela Brina Vogelnik in Luka Ropret.

View Event →
 Roadshow išče prostovoljce_ke
Mar
27
8:30 AM08:30

Roadshow išče prostovoljce_ke

 • Trg Leona Štuklja Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
 • Google Calendar ICS

 
slika.jpg

IŠČEMO PROSTOVOLJCE_KE

ROADSHOW je enodnevna promocija volitev v Evropski parlament.

Organizator dogodka je Evropski mladinski forum, soorganizatorja pa Mladinski svet Slovenije in Mestna občina Maribor. Dogodek bo potekal v sredo, 27. marca 2019 na Trgu Leona Štuklja v Mariboru.

Vabimo te, da se nam pridružiš kot prostovoljec_ka in izpolniš spodnji vprašalnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgFllQbjS7pbuIfuwMU1qE5syHkK3c7rruUp7oHok_slevaA/viewform?fbclid=IwAR23QZJ60hgjS-nV-Xt4MDgm-xmGMMLWqLMepSwSxSBZR3bw3-YuSXQKaO8

Več informacij na dominik.derencin@mss.si (041 673 945).

Se vidimo!

View Event →
Ded, pridi gvihtat!
Mar
27
2:30 PM14:30

Ded, pridi gvihtat!


 
54457998_3062842387074678_4779618114419556352_o.jpg
 

Ded, pridi gvihtat!

Za vse pubece željne novih slojev mišične mase pripravljamo brezplačen voden gviht trening.

27.3.2019 bomo v UNIFIT Pristan gvhitali v dveh terminih po skupnah največ 8 dedov - prvi termin za vse tiste pogumne, ki so še na začetku in kasneje za vse tiste, ki že znajo sami dvigovati.

Trening za začetnike:
- Dobimo se 14.30, da se seznanimo z osnovami fitness treninga,
- z vadbo začnemo 15.00-16.00 ure.
Nadaljevalni trening:
- Poteka od 16.00-17.00 ure.

Po gvihtanju vse udeležence čaka proteinski napitek po lastnem okusu.

Zaradi omejenega števila udeležencev je prijava na dogodek obvezna.
Prijava za začetnike: http://bit.ly/2Twao7l
Prijava za nadaljevalni trening: http://bit.ly/2F3yfSQ


Ded, se vidimo!

View Event →
Brezplačni maraton vadbe
Mar
27
6:00 PM18:00

Brezplačni maraton vadbe


 
53921390_2093428360693448_1115246562587443200_n.jpg
 

Prvi spomladanski dnevi so več kot primeren čas, da prebudimo svoja telesa v pomlad z BREZPLAČNIM MARATONOM VADBE, ki bo hkrati potekal na treh 3️ lokacijah – v Mariboru, Celju in Ljubljani. MARATON VADBE, ki bo potekal v sredo, 27. marca od 18h naprej.

Program maratona vadbe:
18.00 BURN HIIT – visoko intenzivna intervalna vadba, ki vas ne bo pustila ravnodušne.
18.40 BURN BOOTCAMP – intenzivni trening za vzdržljivost, moč in gibljivost
19.20 FUSION BALANCE – body&mind vadba, sestavljena iz elementov joge, pilatesa in tai chi-ja z nadzorovanim in umirjenim gibanjem.

Vadbe potekajo pod strokovnim vodstvom BODIFIT inštruktorjev.

Število mest je omejeno! Obvezna je predhodna prijava na tej povezavi -> https://bit.ly/2JfnDEK

Maraton se bo odvijal hkrati v treh največjih slovenskih mestih.

MARIBOR (ŠTUK, Gosposvetska c. 83, T: 040 500 141)
CELJE (BODIFIT Celje, Mariborska cesta 119, T: 051 669 999)
LJUBLJANA (BODIFIT Ljubljana, Dunajska c. 20, T: 051 240 000)

View Event →
Šola, kam greš?
Mar
27
6:00 PM18:00

Šola, kam greš?


 
53574192_305374313505258_6450586775994761216_n.jpg
 

Kako se ljudje učimo?

Ali so šole narejene v skladu s sodobnimi znanstvenimi spoznanji o učenju in otroškem razvoju?

Če niso, kakšna naj šola postane, da bo služila potrebam današnje in prihodnje družbe?


V ta in podobna vprašanja sta se temeljito poglobili Marjana Škalič in Mateja De Laat, avtorici dveh knjig, ki sta izšli v lanskem letu. Prva je raziskala paleto virov o različnih šolskih sistemih in oblikah učenja po svetu ter se dokopala tudi do odgovora, katere oblike učenja dajejo najboljše izide, katere pa sodijo na smetišče zgodovine. Spoznanja je zbrala v knjigi z naslovom Šola, kam greš? in podnaslovom Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ.


Mateja De Laat v svoji knjigi z naslovom Kam pa ti hodiš v šolo? med drugim predstavlja znanstvena dognanja s področja psihologije in nevroznanosti, ki govorijo o tem, kaj vse je potrebno vedeti in upoštevati, da se učinkovito učenje in razvoj socialnih veščin sploh lahko odvijeta. V knjigi je tako govora o nekaterih metodah poučevanja, socializaciji, teoriji navezanosti ter pomenu odnosa med starši in otrokom za otrokov učni proces ter vsesplošni razvoj.


Avtorici nam bosta na kratko predstavili svoja dognanja, zatem pa bo odprta razprava. Obe knjigi bo na dogodku možno tudi kupiti. Vabljeni!

View Event →
Tutorske igre brez meja
Mar
27
7:00 PM19:00

Tutorske igre brez meja


 
52886932_307148613333994_2475784153467977728_o (1).jpg
 

ŠOUM organizira "Tutorske igre brez meja za študente in tutorje", na fakultetah kjer je tutorstvo organizirano v sodelovanju s ŠOUM. :)

Ekipe, s po 6 člani, se bodo pomerile v različnih športno-zabavnih igrah. Pri vsaki igri bo ekipa nagrajena s točkami. Vsaka ekipa dobi tudi svoje majice. Igre ne bodo fizično naporne, ampak zabavne in temeljile bodo na team-buildingu.

Na koncu sledi pogostitev v prostoru pred telovadnico, razglasitev rezultatov in nagrade za prve tri ekipe.

V kolikor bi želeli sodelovati se obrnite na tutorje na svojih fakultetah.

Za sodelovanje na igrah je obvezna prijava pri koordinatorju tutorjev! Na vsako fakulteto je predvideno omejeno število mest, zato pohitite s prijavami.

View Event →
Festival sprehodov: Industrijska dediščina v turizmu
Mar
27
7:00 PM19:00

Festival sprehodov: Industrijska dediščina v turizmu


 
53614394_2273987802844092_9019426120394604544_o.jpg
 

INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA V TURIZMU

Maribor ima staro trto. In ima Pohorje. Res je. Res pa je tudi, da Maribora, kot ga poznamo, brez njegove bogate industrijske preteklosti ne bi bilo. To dediščino pa žal marsikdaj pometemo pod preprogo, nanjo pozabimo ali preprosto nanjo ne gledamo kot na izjemno zanimivo dejstvo, ki bi pritegnilo marsikaterega turista. Da ne omenjamo močne delavske kulture, ki mestu še zmeraj prinaša poseben “flair” in ga dela drugačnega, privlačnega. Prisluhnili bomo primerom dobrih praks iz prve roke in poiskali skrite zgodbe mesta.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku!

----
ENG

INDUSTRIAL HERITAGE IN TOURISM

Maribor has an old vine. And it has Pohorje. This is true. It is also true, that Maribor as we know it, would not exist as it is, without his rich industrial past. Unfortunately, we often sweep this heritage under the carpet, forget it or simply do not view it as an extremely interesting fact that would attract many a tourist. Not to mention a strong labour culture that still gives the city a special "flair" and makes it different, attractive. We will listen to examples of good practices first hand and find hidden stories of the city.

Event will be executed in Slovene language!

View Event →
Sudanska misija Ignacija Knobleharja (Marko Frelih) / Predavanje
Mar
28
7:00 PM19:00

Sudanska misija Ignacija Knobleharja (Marko Frelih) / Predavanje


 
52001759_2115602588553590_1080838754945466368_n.jpg
 

Predavanje: SUDANSKA MISIJA IGNACIJA KNOBLEHARJA, OB 200. OBLETNICI NJEGOVEGA ROJSTVA,
Predava: dr. MARKO FRELIH (Slovenski etnografski muzej),
Četrtek, 28. 3. 2019, ob 19:00, Vetrinjski dvor - večnamenska dvorana (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
----------------
Kot arheolog že več let raziskuje medkulturne povezave med starimi civilizacijami. Še posebej ga zanima duhovni svet prazgodovinskih kultur v kontekstu razumevanja kultnih mest, ritualov in umetnosti. Prav tako že vrsto let preučuje stike Slovencev z neevropskimi kulturami. V ospredju njegovih raziskav sta misijonarja Friderik Baraga (severna Amerika) in dr. Ignacij Knoblehar (Sudan).
---------------------
PRISPEVEK ZA DELOVANJE DRUŠTVA: za člane, študente in dijake od 1 €, za ostale od 2 €. Za študente in dijake s plačano članarino je vstop prost.

View Event →
We will rock you ' Maribor
Mar
28
8:00 PM20:00

We will rock you ' Maribor


 
52436981_620398951752026_4827822100045627392_o.jpg
 

Nepozaben rock spektakel skupine Queen in ekscentričnega glasbenega genija Freddieja Mercuryja prihaja v Maribor!

Največja QUEEN REAL TRIBUTE SKUPINA v Evropi vas bo ob spektakularni spremljavi 60 članskega beograjskega simfoničnega orkestra in zbora popeljala skozi edinstven koncert svetovnih rock klasik!

Največji evropski Queen Tribute Band! Imeli so že štiri velike turneje po Braziliji (preko 75 koncertov), nastopili so na mnogih velikih festivalih in Queen konvencijah širom po svetu in v Evropi.

Show must go on, We are the champions, I want to break free, Radio Ga Ga, We will rock you, Bohemian rhapsody... so samo nekateri od legendarnih hitov, katere boste lahko slišali v živo.

Mega glasbeni spektakel mednarodne zasedbe največjega evropskega QUEEN Tribute Banda, ki ga preprosto ne smete zamuditi!

60 članski beograjski simfonični orkester Muzikon
Simfonični orkester Muzikon, pod dirigentsko palico Miloša Jovanovića. To je ekipa glasbenikov, ki igrajo v orkestru RTB, Beograjski filharmoniji, Črnogorski filharmoniji, operi Novi Sad ... Množica, ki razume rock n 'roll ... Nismo si želeli tistih, ki le berejo note in ne marajo Rock glasbe. Z njimi so igrali v dvorani Lisinski v Zagrebu in novo leto v Budvi in Sava Center Beograd

28. 03. 2019 v Dvorani Tabor ob 20.00 do 23.00.

Vstopnice so ŽE NA VOLJO na vseh EVENTIM prodajnih mestih.

View Event →
Pristne Pisarniške
Mar
29
6:00 PM18:00

Pristne Pisarniške


 
53892519_436590180413099_2946759564088836096_o.jpg
 

Pridite po izkušnjo več na svoji umetniški poti!

Ponovno oder prepuščamo vsem literatom, ki bi želeli svoja dela, misli ter čustva izraziti več kot le na papirju in tako del sebe deliti z drugimi ljubitelji poezije in proze, ki se bodo znašli med občinstvom.

Vsebina nastopajočih je lahko literarna, pesniška in tudi nekoliko glasbena. Vabljeni pa tudi vsi, ki bi želeli povedati kakšno šalo ali dve.

Svoja dela lahko pri nas tudi natisnete in jih razdelite med občinstvo, tako bo del vas ostal z njimi tudi po koncu dogodka.

Tisti, ki želite predstaviti svoja dela, se lahko prijavite na povezavi.

Prijava: http://bit.ly/2Ji9o1M

Vabljeni!

View Event →
Prvi Spomladanski pohod za zavržene živali
Mar
30
9:00 AM09:00

Prvi Spomladanski pohod za zavržene živali


 
54256516_2779207662119234_3175555345279877120_o.jpg
 

Prvi spomladanski pohod za zavržene živali

Organizatorja dogodka sta Društvo za zaščito živali Maribor in turistična zadruga Živo mesto, ki že drugo leto zapored prireja festival sprehodov od 27. do 30. 3. 2019 in sicer na temo pozitivnih učinkov hoje. Združili smo moči in tukaj imamo naš prvi Spomladanski pohod za zavržene živali!

Zbirališče pohoda je 30. 3. 2019 ob 9. uri v neposredni bližini gostišča Pri treh ribnikih. Štartnina je prostovoljni prispevek za zavržene živali.

Pot po potekala po Naravoslovni poti, ki se prične v parku pri treh ribnikih in rahlo vzpne v gozd proti Kalvariji. Čaka nas rahel vzpon, rahel spust in nato direkten vzpon do čudovitega razgleda na Maribor iz Kalvarije. Po rahlem počitku nadaljujemo pot v rahel spust v gozd, ko nas pot pripelje do cestišča, čez park in nato navkreber proti Piramidi. Ovinkasta makadamska stezica nas pripelje ponovno na prečudovit razgled na naš Maribor. Ponovno se malo okrepčamo, naredimo kakšno lepo fotografijo in že nadaljujemo pot. Sledi rahel spust in rahel vzpon. Pot nas vodi po prijetni gozdni potki po grebenu hriba, ki po kakšen kilometru zavije v spust. Sledi prijeten in nezahteven spust do tretjega ribnika, ki nam postreže s prijetnim mirnim ambientom. Pot se nadaljuje po ravnini do parka, ki pa je tudi naše izhodišče.

Čudovita nezahtevna dvourna trasa, ki nas popelje do čudovitih razgledov. Ne samo, da boste dodobra pretegnili noge in tačke, tudi načvekali se boste, na cilju pomalicali dobrote Polone (& Fajn Food At P's), imeli možnost nakupa društvenih izdelkov na naši stojnici ter prejeli vrečke presenečenja za vaše štirinožne prijatelje, katere vam podarja trgovina za male živali PREMIUM PET trgovine za male živali in podjetje DjPlus Slovenija. Darilca vam bo razdelila svetovalka za prehrano Nuša, katera vam bo tudi na voljo za razna vprašanja o pasji in mačji prehrani... tako da kar pogumno!

Na pohod se je potrebno prijaviti na elektronski naslov tina.dzzzmb@gmail.com , kamor napišete število ljudi in psov, ki jih prijavljate. Zadnji datum prijave je 24.3.2019.

Skupaj do aktivnega in odgovornega vsakdana! Se vidimo!

View Event →
Ena, dva, tri - Diploma!
Apr
1
6:00 PM18:00

Ena, dva, tri - Diploma!


 
53305507_2715060811869782_7185960433486921728_o.jpg
 

Se soočaš s pisanjem zaključnega dela in si se znašel v slepi ulici? Ne veš kje boš začel? Koga boš izbral za mentorja, o čem bi pisal?

ZATE IMAMO REŠITEV!


1.4.2019 ob 18.00 bomo na Pedagoški fakulteti izpeljali predavanje z naslovom Ena, dva, tri - Diploma! na katerem bomo skupaj predelali teoretične osnove pisanja diplomske naloge, ki ti bodo pomagale in te spravile na pravo pot!


Teme, ki jih bomo na predavanju predelali:
- izbira mentorja in naslova diplomske naloge
- izbira virov in literature
- raziskava
- dispozicija
- pisanje diplomske naloge (rdeča nit naloge, citiranje, oblikovanje po pravilniku)
- najpogostejše napake pri pisanju zaključnih del.

Pridi! In naredi prvi korak proti diplomski nalogi, ki bi zagotovo ocenjenjena z 10-ko!

View Event →
Apr
2
6:00 PM18:00

Z Jernejo do zdravega vrta


 
53384250_2351523888224976_8611523885063471104_o.jpg
 

Vabljeni na predavanje Z Jernejo do zdravega vrta,
ki bo 2. aprila, ob 18.00 uri, v predavalnici Auditorium Magnum v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.


Jerneja Jošar, naša najbolj znana, priljubljena in izkušena avtorica priročnikov za vrt, v novem priročniku Z Jernejo do zdravega vrta (Mladinska knjiga, 2019) svetuje, kako prepoznati in ravnati z boleznimi in škodljivci na ekološkem vrtu – predvsem pa, kako jih preprečiti in odgnati na okolju prijazen način.


Jerneja Jošar bo aktualne teme, kot so vzroki bolezni rastlin, preventivni ukrepi, naravni sovražniki škodljivcev, prepoznavanje znamenj bolezni in njihovega učinkovitega odpravljanja, izpostavila tudi na predavanju.
Avtorica uspešnic Ekološko vrtnarjenje in Vrtnarjenje z Jernejo je po poklicu agronomka. V Ljubljani ureja ekološki zelenjavni vrt in skrbi za ekološki prodajni program, že vrsto let ureja in načrtuje zasaditve vrtov in balkonov. Svoje znanje in pridobljene izkušnje rada deli z drugimi.

Obiskovalci bodo po predavanju lahko knjige kupili, avtorica jih bo podpisovala.
Vstop prost.

View Event →
ŠOUROCK '19: V živo je živo!
Apr
3
9:00 PM21:00

ŠOUROCK '19: V živo je živo!


 
53796569_10156816920849543_3890570402522464256_o.jpg
 

MUZIKA? PIVO? ROKENROL?


Oboževalci in podporniki rocka in sorodne glasbe bomo tudi letos uživali v preigravanju melodij mladih bendov; ŠOUM namreč ponovno prireja ŠOUROCK, namenjen dijaškim in študentskim, ki se želijo predstaviti in uveljaviti na slovenski glasbeni sceni. Prisluhnili jim bomo na treh predstavitvenih večerih (3., 10. in 17. aprila), trem po izboru komisije in eni po izboru publike pa še 8. maja na finalni prireditvi, ko bodo večer dodatno popestrili še Spotless Minds.

3. APRIL
Fat Butlers
Smooth Taste
Amok
7ate9
Infected

10. APRIL
Buržuazija
Apory Museum
Bajta 23
Blue Jane
Year of the Rookie

17. APRIL
Ice on Fire
Macbeth - band
Manifest
Blasius
Fool Nation

8. MAJ, FINALE
[prvi finalist]
[drugi finalist]
[tretji finalist]
[četrti finalist]
Spotless Minds [Bend Šourocka 2018]

____

DRUŽENJE S KOMISIJO
Z nami bodo člani komisije: Marko Soršak Soki "20 za 20", Martin Bezjak, Marko Furek, Denis Jančič in Matic Übërdiscö, ki se ne bodo branili klepeta z obiskovalci, še najmanj pa z nastopajočimi!

PIVSKI UŽITKI
Vsak večer bomo ZASTONJ stočili sod craft piva Lobik Brewery!

KOTIČEK ZA OBISKOVALCE
V kotičku za obiskovalce lahko glasujete za svoj najljubši bend in si priskrbite majico ali druge obvezne kose "bojne" opreme letošnjega Šourocka!

V ŽIVO JE ŽIVO!

// www.soum.si/sourock //

View Event →
Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo
Apr
6
7:00 AM07:00

Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo


 
51330683_2100938583321306_6366379346541674496_n.png
 

Vseslovenska skupnostna akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe posamezne skupnosti.


Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.

V okviru že 10. Dneva za spremembe vabimo občine, NVO-je in javne zavode, da organizirate akcije/aktivnosti, ki bodo namenjene odpravljanju diskriminacije.

Spodbujajte raznolikost in dobre odnose med različnimi skupinami v družbi z namenom preventive in odprave diskriminacije ter nestrpnosti.

Spletne prijave akcij zbiramo do petka, 15. marca 2019: https://www.filantropija.org/prijava-akcije-na-dan-za-spremembe/

Letošnje akcije:
https://www.filantropija.org/akcije-dan-za-spremembe

View Event →
Skupaj pomladimo slovenske gozdove
Apr
6
9:00 AM09:00

Skupaj pomladimo slovenske gozdove


 
54080426_2156856897713632_111589228944556032_o.jpg
 

Skavti tudi letos sodelujemo v vseslovenski prostovoljni akciji sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove, ki jo organizira družba Slovenski državni gozdovi in bo potekala 6. aprila 2019 na več lokacijah po Sloveniji: v Spodnjih Cvišlerjih pri Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Ravniku pri Logatcu in dveh lokacijah pri Postojni – Ravbarkomandi in koči Mladika.

Z akcijo želimo krepiti zavedanje, da smo za naravo odgovorni vsi in da ji lahko vsi tudi pomagamo.

Prijave: goo.gl/tVRmK4

Več info: Skavtinje in skavti, https://www.facebook.com/events/294004217944425/

View Event →
Run for health
Apr
7
10:00 AM10:00

Run for health


 
54729774_10155840048096945_3311649484361957376_o.jpg
 

7. 4. is the world health day and that is why Zdravstveni dom Adolfa Drolca is organizing an event Run for health. ESN also wants to see their students being healthy. We will be training together and we will go to the event together.

We would like to see, that only people who are capable to run the distance, apply. Of course, all the others can come to cheer (you can bring your national flags). The start and the end of the race will be at the main square.

You can choose between two distances:
- tek specializant 4, 37km
- tek specialist 10, 10km
More info about the events and the routes at www.tek-zdravja.si

You can apply for the run at our office during office hours next week. We will let you know when we will have them. The entry fee is 6 EUR. You can apply until 25. 3. 2019.

Run Forrest, run!

View Event →
Častim ½ litra! v Mariboru
Apr
8
9:00 AM09:00

Častim ½ litra! v Mariboru


 
53646152_2742620545780475_2584938827445436416_o.jpg
 

ŠOUM bo v sklopu »Študentske krvodajalske akcije«, pod sloganom »Častim 1/2 litra!« izvedla krvodajalsko akcijo v dneh:

- v ponedeljek, 8. aprila 2019, od 9. do 14. ure, na Štuk-u in
- v torek, 9. aprila 2019, od 8. do 14. ure, na Centru za transfuzijsko medicino, UKC Maribor.

Oba dneva bo organiziran brezplačen prevoz krvodajalcev iz vseh fakultet do mesta odvzema krvi in nazaj. Darovalec naj ne pozabi, da je za darovanje ključnega pomena, da darovalec NE daruje krvi na tešče.
...........
Krvodajalsko akcijo organizira Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) skupaj s študentskimi organizacijami Univerz v Ljubljani (ŠOU v LJ), Mariboru (ŠOUM), na Primorskem (ŠOUP) in Zvezo študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) ter v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Zavodom RS za transfuzijsko medicino. V Mariboru se organizaciji pridružuje tudi Klub mariborskih študentov.

Kri lahko daruje vsaka oseba:
- med 18. in 65. letom starosti,
- ki tehta več kot 50 kg oz. je njen volumen krvi, izračunan na podlagi telesne višine in telesne mase, več kot 3500 ml, (izračun)
- ki je dobrega zdravja in počutja,
- ki ima vrednosti hemoglobina 135 g/l (moški) in 125 g/l (ženske).
...........
Tudi letos bo v sodelovanju z društvom Epruvetka možen vpis za darovanje kostnega mozga in organov, zato imejte s sabo zdravstveno izkaznico.

Vsi, ki bodo sodelovali v študentski krvodajalski akciji, bodo prejeli tudi simbolično darilo, ki ga je zagotovila ŠOUM.

View Event →
Diknu Schneeberger Trio
Apr
8
8:00 PM20:00

Diknu Schneeberger Trio


 
53117874_2009622722426612_2485850233959874560_n.jpg
 

Koncert Diknu Schneeberger Trio se bo odvijal 8. aprila 2019, ob Svetovnem dnevu Rominj v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.

Diknu Schneeberger je avstrijski jazz kitarist, pripadnik sintske skupnosti, ki preigrava melodije v žanru Gypsy Jazza.
Leta 2004 je Diknu Schneeberger imel prvi javni nastop; oktobra 2004 je že posnel svoj prvi CD z kvintetom Joschi Schneeberger. Sprva ga je poučeval Striglo Stöger, kasneje Martin Spitzer, ki je sedaj tudi kitarist v trio Diknu Schneeberger; basist je njegov oče Joschi Schneeberger.
V okviru festivala Svetovnega dneva Rominj 2019 bo Diknu Schneeberger in njegov ansambel poleg avtorskih skladb tudi prigraval melodije Django Reinhardta, velikega belgijskega glasbenika romskih korenin.

Spletna stran glasbenika: https://diknuschneeberger.com


Gostitelj: Epeka Slovenia

Vljudno vabljene in vabljeni.

Svetovni festival Rominj 2019 je podprt s strani EU programa Evropa za državljane, Erasmus+, Ministrstva za javno upravo RS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.
Koncert Diknu Schneeberger Trio je podprt s strani Avstrijskega kulturnega foruma in Ministrstva za kulturo RS.

View Event →
ŠOUROCK '19: V živo je živo!
Apr
10
9:00 PM21:00

ŠOUROCK '19: V živo je živo!


 
53796569_10156816920849543_3890570402522464256_o.jpg
 

MUZIKA? PIVO? ROKENROL?


Oboževalci in podporniki rocka in sorodne glasbe bomo tudi letos uživali v preigravanju melodij mladih bendov; ŠOUM namreč ponovno prireja ŠOUROCK, namenjen dijaškim in študentskim, ki se želijo predstaviti in uveljaviti na slovenski glasbeni sceni. Prisluhnili jim bomo na treh predstavitvenih večerih (3., 10. in 17. aprila), trem po izboru komisije in eni po izboru publike pa še 8. maja na finalni prireditvi, ko bodo večer dodatno popestrili še Spotless Minds.

3. APRIL
Fat Butlers
Smooth Taste
Amok
7ate9
Infected

10. APRIL
Buržuazija
Apory Museum
Bajta 23
Blue Jane
Year of the Rookie

17. APRIL
Ice on Fire
Macbeth - band
Manifest
Blasius
Fool Nation

8. MAJ, FINALE
[prvi finalist]
[drugi finalist]
[tretji finalist]
[četrti finalist]
Spotless Minds [Bend Šourocka 2018]

____

DRUŽENJE S KOMISIJO
Z nami bodo člani komisije: Marko Soršak Soki "20 za 20", Martin Bezjak, Marko Furek, Denis Jančič in Matic Übërdiscö, ki se ne bodo branili klepeta z obiskovalci, še najmanj pa z nastopajočimi!

PIVSKI UŽITKI
Vsak večer bomo ZASTONJ stočili sod craft piva Lobik Brewery!

KOTIČEK ZA OBISKOVALCE
V kotičku za obiskovalce lahko glasujete za svoj najljubši bend in si priskrbite majico ali druge obvezne kose "bojne" opreme letošnjega Šourocka!

V ŽIVO JE ŽIVO!

// www.soum.si/sourock //

View Event →
Strokovna konferenca o zasvojenosti in rabi digitalnih tehnologij
Apr
11
9:00 AM09:00

Strokovna konferenca o zasvojenosti in rabi digitalnih tehnologij


 
53875442_988631941327825_3705988049763565568_n.jpg
 

Center Šteker že drugič organizira strokovno konferenco na temo prekomerne rabe digitalnih tehnologij.

Konferenca bo potekala v četrtek, 11. aprila 2019 v amfiteatru Filozofske fakultete v Mariboru. Tema letošnje konference je ZASVOJENOST IN RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ MED MLADIMI.

PROGRAM KONFERENCE najdete tukaj: http://steker.indijanez.si/2017/04/konferenca/

Prijavite se tako, da izpolnite spodnji obrazec: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4rOGkE1UQoQNLZoRvzJOevSBQ4G0pJGthEGLC--_jUeKK-g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Prijave so mogoče do 2.4.2019.


Kotizacije NI.

View Event →
Življenje po faksu - si pripravljen?
Apr
16
12:00 PM12:00

Življenje po faksu - si pripravljen?


 
53897084_2721452141230649_3993179542045851648_o.jpg
 

KAJ: 2. študentska konferenca - "Življenje po faksu - si pripravljen?"
KDAJ: 16. april 2019
KJE: VETRINJSKI DVOR, MARIBOR
ZAKAJ? Da boš z osvojenimi znanji pripravljen na življenje po faksu!
PRIJAVA: www.tutorsoum.si / rok za prijavo je 31.3.2019
---------------------------------------------------------------------------------
Si tik pred zaključkom študija? Je pred tabo prva prava zaposlitev? Pa si res pripravljen?

Naše življenje se po faksu kar korenito spremeni. Kar naenkrat se znajdemo v novih okoljih in situacijah, kjer še nismo povsem domači.

V hitro spreminjajočem se okolju in trgu dela moramo biti fleksibilni. Znanja, ki jih pridobimo v času šolanja velikokrat ne bodo dovolj za pridobitev delovnega mesta. Kakšna znanja potrebujemo mladi, da bomo pripravljeni na življenje po faksu?

Zaradi zgoraj naštetih razlogov in vprašanj Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira že 2. Študentsko konferenco: Življenje po faksu – Si pripravljen?

Kot udeleženec/udeleženka študentske konference boš imel/a možnost sodelovati na različnih predavanih in delavnicah, na katerih boš lahko izrazil/a svoje mnenje, se naučil/a raznih korstnih znanj za življenje, spoznal/a prednosti in pasti poslovnega tempa življenja, spoznal/a osnove poslovnega bontona, se naučil/a kako ter kje pridobiti “mehke veščine” in še mnogo drugega.

Pridružili se nam bodo strokovnjaki s področja zdravja na delovnem mestu, poslovnega bontona, podjetnosti in funkcionalne pismenosti, osebnega razvoja ter coachinga in mehkih veščin.

Se sprašuješ kaj vse pripravljamo zate? Več odkrijemo kmalu. Sledite nam!
---------------------------------------------------------------------------------

View Event →
Future Friends Conference
Apr
17
9:00 AM09:00

Future Friends Conference

 • 30 Vetrinjska ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
 • Google Calendar ICS

 
52647489_366954687224140_2428211433545138176_o.jpg
 

Leading Speculative Design practitioners, educators, and researchers, including James Auger, Matt Ward, Ivica Mitrović, Ingi Helgason, Michael Smyth, Oriana Persico, Salvatore Iaconesi, Jimmy Loizeau, Rosario Hurtado and Dash Macdonald, will share, exchange, and speculate about Speculative Design and possible futures with an emphasis on the “real world”; that is, responding to the needs of people, society, public policy, and economy.

Read more http://speculativeedu.eu/future-friends-event/

View Event →
ŠOUROCK '19: V živo je živo!
Apr
17
9:00 PM21:00

ŠOUROCK '19: V živo je živo!


 
53796569_10156816920849543_3890570402522464256_o.jpg
 

MUZIKA? PIVO? ROKENROL?


Oboževalci in podporniki rocka in sorodne glasbe bomo tudi letos uživali v preigravanju melodij mladih bendov; ŠOUM namreč ponovno prireja ŠOUROCK, namenjen dijaškim in študentskim, ki se želijo predstaviti in uveljaviti na slovenski glasbeni sceni. Prisluhnili jim bomo na treh predstavitvenih večerih (3., 10. in 17. aprila), trem po izboru komisije in eni po izboru publike pa še 8. maja na finalni prireditvi, ko bodo večer dodatno popestrili še Spotless Minds.

3. APRIL
Fat Butlers
Smooth Taste
Amok
7ate9
Infected

10. APRIL
Buržuazija
Apory Museum
Bajta 23
Blue Jane
Year of the Rookie

17. APRIL
Ice on Fire
Macbeth - band
Manifest
Blasius
Fool Nation

8. MAJ, FINALE
[prvi finalist]
[drugi finalist]
[tretji finalist]
[četrti finalist]
Spotless Minds [Bend Šourocka 2018]

____

DRUŽENJE S KOMISIJO
Z nami bodo člani komisije: Marko Soršak Soki "20 za 20", Martin Bezjak, Marko Furek, Denis Jančič in Matic Übërdiscö, ki se ne bodo branili klepeta z obiskovalci, še najmanj pa z nastopajočimi!

PIVSKI UŽITKI
Vsak večer bomo ZASTONJ stočili sod craft piva Lobik Brewery!

KOTIČEK ZA OBISKOVALCE
V kotičku za obiskovalce lahko glasujete za svoj najljubši bend in si priskrbite majico ali druge obvezne kose "bojne" opreme letošnjega Šourocka!

V ŽIVO JE ŽIVO!

// www.soum.si/sourock //

View Event →
2-dnevna delavnica Cianotipije
May
4
to May 5

2-dnevna delavnica Cianotipije


 
52920567_1928717620588907_5329891557766070272_n.jpg
 

Spoznajte proces, bodite kreativni in razstavljajte!. Udeležba na 2-dnevni delavnici cianotipije vam ponuja možnost spoznanja tehnike cianotipije oziroma modrotiska, praktično delo pod mentorstvom in možnost soustvarjanja skupinske razstave udeležencev.

Prvi dan bo namenjen osnovam cianotipije, drugi dan pa naprednim tehnikam uporabe cianotipije.

Cianotipija ali modrotisk je alternativni fotografski postopek, kjer fotografija nastane s pomočjo ultravijolične svetlobe (UV žarkov). Moder ton fotografij je značilen rezultat tega postopka.

Udeleženci boste na svetlobno občutljivo podlago polagali predmete, s katerimi boste ustvarili izbrano kompozicijo in tako izdelali čestitke, fotografije,.... prave umetnine za vaše babice, mame, sestre, priajteljice, punce,....

S seboj lahko prinesite lastne predmete (na primer listje, cvetje, čipka, polprosojne predmete) ali pa boste zbirali predmete iz zakladnice Mišnice in z njimi ustvarjali fotograme.

Cena udeležbe?

50 € na osebo.
90 € za dve osebi, akcija pripelji prijatelja
40€ na osebo (dijaki in študentje)
35 € na osebno (brezposelne osebe)

Prijave na misnica@gt22.si

V ceno je zajeto mentoriranje, kemikalije, papir, pripomočki, potrošni material, ...

Udeležba in odpoved
Udeležba na delavnici se lahko odpove ali zamenja za udeležbo na kateri drugi naši delavnici do enega tedna (7 dni) pred začetkom delavnice.

Odpoved v zadnjem tednu ni možna, razen v primeru zdravniško potrjenih zdravstvenih težav. Vračilo denarja ni možno.

Ob nezmožnosti udeležbe na delavnici je možen enkratni prenos delavniškega dobropisa na naslednji razpisani termin delavnice.

V primeru neskladja med cenama delavnic je udeleženec primoran plačati razliko.


Mišnica GT22?

Mišnica GT22 je fotografska platforma, ki želi fotografijo razvijati širše kot samo na papirju - Mišnica želi povezovati, izobraževati, raziskovati, ustvarjati in gojiti. Doma, na tujem, povsod.

Kaj je cianotipija ?

Cianotipija je fotografski postopek, ki ga je leta 1842 izumil John Herschel (astronom in znanstvenik). Je ena izmed prvih fotografskih procesov, ki je bila izumljena par let po izumu fotografije 1839.

Glavna razlika je ta, da se pri procesu razvijanja ne uporablja srebra, ampak železove spojine.

Za izdelavo fotografije ne potrebujemo fotoaparata ali povečevalnika.

Komu je delavnica namenjena?

Namenjena je vsem zainteresiranim, ki želijo spoznati ta zanimiv postopek.

Delavnico vodi Gregor Salobir član ekipe Mišnice GT22

Gregor Salobir (1989) fotograf, član fotokluba Maribor in samouk na področju fotografije. Že od malih nog rad shranjuje neponavljajoče se trenutke in situacije.
Zraven digitalne fotografije se fotografsko usmerja nazaj h koreninam in začetkom lastnega fotografskega potovanja – k analogni fotografiji.
Privlačijo ga različne smeri fotografije: od avtorsko-umetniške, ulične do reportažne ...
Svoj kreativni prostor je našel v skupnosti GT22, kjer ustvarja, svoje znanje nadgrajuje in ga prenaša.
V letu 2015 je postal eden od vodij Mišnice - odprte temnice v hiši GT22.

View Event →
ŠOUROCK '19: V živo je živo!
May
8
9:00 PM21:00

ŠOUROCK '19: V živo je živo!


 
53796569_10156816920849543_3890570402522464256_o.jpg
 

MUZIKA? PIVO? ROKENROL?


Oboževalci in podporniki rocka in sorodne glasbe bomo tudi letos uživali v preigravanju melodij mladih bendov; ŠOUM namreč ponovno prireja ŠOUROCK, namenjen dijaškim in študentskim, ki se želijo predstaviti in uveljaviti na slovenski glasbeni sceni. Prisluhnili jim bomo na treh predstavitvenih večerih (3., 10. in 17. aprila), trem po izboru komisije in eni po izboru publike pa še 8. maja na finalni prireditvi, ko bodo večer dodatno popestrili še Spotless Minds.

3. APRIL
Fat Butlers
Smooth Taste
Amok
7ate9
Infected

10. APRIL
Buržuazija
Apory Museum
Bajta 23
Blue Jane
Year of the Rookie

17. APRIL
Ice on Fire
Macbeth - band
Manifest
Blasius
Fool Nation

8. MAJ, FINALE
[prvi finalist]
[drugi finalist]
[tretji finalist]
[četrti finalist]
Spotless Minds [Bend Šourocka 2018]

____

DRUŽENJE S KOMISIJO
Z nami bodo člani komisije: Marko Soršak Soki "20 za 20", Martin Bezjak, Marko Furek, Denis Jančič in Matic Übërdiscö, ki se ne bodo branili klepeta z obiskovalci, še najmanj pa z nastopajočimi!

PIVSKI UŽITKI
Vsak večer bomo ZASTONJ stočili sod craft piva Lobik Brewery!

KOTIČEK ZA OBISKOVALCE
V kotičku za obiskovalce lahko glasujete za svoj najljubši bend in si priskrbite majico ali druge obvezne kose "bojne" opreme letošnjega Šourocka!

V ŽIVO JE ŽIVO!

// www.soum.si/sourock //

View Event →
Lampiončki 2019
May
14
to May 15

Lampiončki 2019


 
lamp.jpg
 

Zacvetele so trobentice in zvončki, spet so na vrsti LAMPIONČKI.
14. maja že v 39. izvedbi!


Lampiončki veljajo za simbol mariborskih študentov, povezujejo številne generacije, letos se bo izvedla že 39-ič zapovrstjo, kar prireditev uvršča med dogodke z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.

Celotno dogajanje, tako dnevno, kot večerno, se bo tudi tokrat odvijalo na travnati ploščadi v študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru.

Dnevni del se prične ob 13. uri, kjer bomo obiskovalci lahko koristili številne aktivnosti, od 18. ure naprej pa se dogodek prelevi v koncertno dogajanje, kjer tudi letos ne bo manjkalo zvenečih glasbenih imen.


KMALU BODO ZNANI GLASBENI GOSTI VEČERNEGA DELA.

Vstopnina:
EARLY BIRDS: 3 EUR / 3,5 EUR
Kavarna ŠTUK, posebna akcija 5+1 (kupiš 5 kart, dobiš 1 gratis)
Eventimova prodajna mesta: Petrol, Omv, Pošta Slovenije, Big bang, Europark Maribor, Trafike 3dva ...
Spletna prodaja Eventim: http://bit.ly/Lampioncki2019

*število early birds vstopnic je omejeno

View Event →

6
Mar
24
8:00 PM20:00

6


 
53347602_2286137841448975_9191443060997750784_n.jpg
 

19. februarja 2016 ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Kranj nenapovedano obiščeta podžupan in vodja službe za zaščito Mestne občine Kranj:

Kako bomo to preprečili? Kako bomo to preprečili?

Preprečili kaj? To, da bi v dijaški dom prišli mladoletni prosilci za azil, ali to, da bi bili starši dijakov proti?

Dokumentarna predstava o iracionalnih družbenih predsodkih in strahu pred 'drugim', ki se odvija v srcu Evrope. Zgodba o 6 mladoletnih prosilcih za azil, ki jih kljub trudu ravnateljice niso sprejeli v dijaški dom, je uprizoritev postavila v angažirano prevpraševanje objektivizacije migrantov in beguncev, tragično stanje družbe strahu, ksenofobije in rasizma.

Gostujoča predstava je del programa Festivala Hiša strpnosti (Mini teater, Judovski kulturni center, GT22).

Avtorski projekt
Režija: Žiga Divjak
Igrajo: Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc
Na videu: Sajjad Ahmadi, Ojalan Alothman, Sayed Mahdi Hashemi, Erfan Gulzari, Omid Moradi, Majid Tahiri
Pomoč pri raziskavi: Maja Ava Žiberna
Oblikovanje videa: Domen Martinčič
Oblikovanje zvoka: Iztok Drabik Jug
Oblikovanje svetlobe: David Orešič
Vodja produkcije: Tina Dobnik
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in Zavod Maska

Zahvaljujemo se kolektivu Nove pošte, Juditi Nahtigal, Katarini Morano, Marti Globokar, Katjuši Koprivnikar, Slavici Vodopivec, Mirjam Bizjak, Tanji Ahčin, Robertu Rističu, Mariu Majstoroviću, Tini Zorman, Cvetki Kernel, Ožbeju Račečiču, Boštjanu Šeficu, Brunu Rednaku, Andreji Barle Lakota, Katarini Štrukelj in Draganu Kojiću.

View Event →
Pesniški coctail / Združene države poezije v MMC KIBLA
Mar
23
7:00 PM19:00

Pesniški coctail / Združene države poezije v MMC KIBLA


 
54255080_2237362709644770_7389760316764061696_n.jpg
 

Glazerjevi dnevi 2019
Združene države poezije / United States of Poetry
11. mednarodno srečanje literatov in glasbenikov

MMC KIBLA, sobota, 23. 3. 2019, ob 19. uri

Pesniški coctail / Cocktailed Poets:

Hussein Habasch (Kurdistan),
Szabó Palócz Attila (Madžarska),
Jože Livijen (Prekmurje),
Fawzi Abder Rahim (Palestina)

in domača pesniška scena:

Petra Kolmančič, Borut Gombač, Kristina Kočan, Bojan Sedmak, Mojca Andrej, Robert Titan Felix, Nataša Švikart, Nina Medved, Dragan Potočnik, Željko Perović, Majda Fradelić, Sara Špelec, Ana Porenta, Gregor Grešak, Peter Andrej ...

Glasbeni gostje:
NEA, Bojan Sedmak, Marko Grobler

Barman Jacks (Darinko Kores Jacks) ustvarja avtorske coctaile:
"Zmešano je kul ali vsaka pesem ima svoj coctail"

Vabljene in vabljeni.
Vstop je prost.


Koprodukcija: Klub KU KU, KID KIBLA, Glazerjeva domačija, Cezam

-------------

MMC KIBLA,Ulica kneza Koclja 9, Maribor

View Event →
Pet 22.3. - Kitariada 2019 - MC Pekarna
Mar
22
9:00 PM21:00

Pet 22.3. - Kitariada 2019 - MC Pekarna


 
53031576_1372189482923188_7397353071619080192_n.jpg
 

Vabimo vse kitariste, da se prijavijo na KITARIADO 2019! Prijavnico lahko najdete tukaj: http://pekarna.net/novica/kitariada-2019

Glasbena šola Sama Šalamona Takt Ars, Društvo IndiJanez in glasbena trgovina Hartman organizirajo KITARIADO 2019*, ki bo potekala v petek, 22. marca 2019 v MC Pekarna ob 21.00.

Vsak sodelujoči ima 10 minut časa, da se predstavi – skladbe si določi po lastnem izboru. Kitaristi lahko nastopijo s svojo ritem sekcijo, uporabijo hišno ritem sekcijo (basist/bobnar) ali celo uporabijo matrico. Člani komisij, ki bo ocenjevala nastopajoče, bodo: Samo Šalamon - jazz kitarist in skladatelj, Darinko Kores Jacks – novinar iz Večera, Vasja Bajde - kitarist, Niki Stojanovič – kitarist, Denis Jančič – bobnar, Danijel Rajh – predstavnik trgovine Hartman.

Tri kitariste, katerih nastopi bodo najbolj izjemni, čakajo lepe nagrade s strani glasbene šole Sama Šalamona Takt Ars, MC Pekarna in glasbene trgovine Hartman.

Naslov iz lanskega leta brani odlični Dominik Širovnik!

*Prost vstop

View Event →
Dijaški trivia night!
Mar
22
8:00 PM20:00

Dijaški trivia night!


 
53836660_3069819236376993_1590955314931302400_o.jpg
 

Si dijak ali dijakinja? Se rad/a spominjaš svojih dijaških dni? Se ti zdi, da se premalo družiš s sošolci? Ali pogrešaš svoje srednješolske kolege?

Če si na vsaj eno izmed vprašanj odgovoril z DA, te vabimo, da svoje dijaške spomine podoživiš na Dijaškem trivia večeru v Pisarni! Ker ziher je ziher, se na spodnji povezavi čimprej prijavi ter se preizkusi na najbolj ftrganem trivia večeru, ki bo potekal 22. 3. ob 20. uri v Pisarni.

Ker vemo, da več glav več zna, je lahko v tvojo ekipo povabiš še max. 3 prijatelje. Da ne boš brezveze prišo, za tebe in za tvojo ekipo pripravljamo ftrgane nagrade, zagotavljamo pa ti tudi obilo zabave in razvijanja možganskih mišic.

Tvoje znanje bomo preizkušali na različnih področjih skozi sklope po 10 vprašanj.

Se vidimo!

Prijava: http://bit.ly/2T4XKak

View Event →
Večer komedije: Profesor Kuzman mlajši
Mar
21
8:00 PM20:00

Večer komedije: Profesor Kuzman mlajši


 
52902884_2715877868454743_1125925298689277952_o.jpg
 

Po prvem odličnem Četrtkovem večeru komedije v okviru ŠOUM-a, prihaja že druga predstava!

Profesor Kuzman mlajši - monokomedija

Uroš Kuzman nas bo v novi monokomediji popeljal na ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski komik z doktoratom iz matematike, je v tej krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče največ - smeha.

KDAJ? 21. 3. 2019 ob 20. uri
KJE? Dvorana Štuk

View Event →
Odtis poezije ob Svetovnem dnevu poezije | odprti mikrofon
Mar
21
7:00 PM19:00

Odtis poezije ob Svetovnem dnevu poezije | odprti mikrofon53673263_2099253796834035_8756460223641681920_o.jpg
 

SLED POEZIJE,
USTVARJENE NA POŠTNI,
SE ŠIRI NAPREJ. #haiku

Poezija si zasluži svoj dan in Unesco ji je namenil romantičen prvi pomladni dan. Ob svetovnem dnevu poezije v mariborskem lokalu PIAF že drugo leto zapored prirejamo pesniški recital. Tudi letos bomo na Poštni ulici puščali sledi, pričnemo pa ob 19. uri.
******
Pridruži se nam. S poezijo, ki je lahko domača ali v tujem jeziku, tvoja ali izposojena, lahko jo prebereš, poveš na pamet, z mikrofonom ali brez. Lahko pa jo »zaslamaš«, kot bomo to storile Slam zverine.
Pravil skorajda ni, zgolj 5 minutna omejitev za posamezen nastop (v primeru, da bo časa dovolj, lahko seveda predstaviš tudi več pesmi).

V kolikor te oder ne mika, prisrčno vabljen_a med poslušalce.

Lahko pa svoj pesniški odtis pustiš tudi v obliki #haikuja.

Kako?
1. V naslednjem tednu obišči Piaf in v nabiralnik za poezijo vrzi listič s haikujem ali zgolj enim verzom. Pri tem upoštevaj, da imata prvi in zadnji verz v pesmi 5 zlogov, srednji pa 7 zlogov.
2. Iz oddanih verzov bomo na dan Odtisa poezije sestavili nove haikuje, najboljšo pesem po izboru žirije in po izboru občinstva pa bomo na dogodku razglasili in nagradili.
Nabiralnik za poezijo, ki smo si ga izposodili za ta dogodek, je nastal v sklopu projekta Aleksandre Saške Gruden Zbiradejnica.

Dogodek bo potekal v obliki odprtega mikrofona, povezovala pa ga bo izvrstna Mojca Frim iz Banda Ferdamana.

Vstopnine NI.

Prijave za nastop na Odtisu poezije sprejemamo na ozuljeni.jezik@gmail.com ali preko facebook sporočila, do vključno 20. 3. 2019.
******
Dogodek pripravljamo Pesniško društvo Slam zverine in MKC Maribor - MKC Črka, v sodelovanju z Banda Ferdamana in kavarno PIAF ter s finančno podporo Mestna občina Maribor, Javne agencije za knjigo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino.

View Event →
Materinski dan z vokalisti KUD Coda
Mar
21
7:00 PM19:00

Materinski dan z vokalisti KUD Coda


 
52153175_2046624505420386_5602795862813048832_o.jpg
 

Rože uvenijo,

od bonbonier se zredimo,

na dekorativni vazi pa se nabira prah.

Odpeljite letos svojo mamo raje na koncert vokalistov KUD Coda, saj so lepi spomini brez kalorij in ostanejo nezaprašeni za vedno.

Ob klavirski spremljavi bodo nastopili učenci Lee Gačnik in Aliena Andreja Partljiča.

Vstop je (pre)prost.

View Event →
Flower Power Party
Mar
20
to Mar 21

Flower Power Party


 
54522574_10155841777096945_3585435941331795968_o.jpg
 

It's time to spread peace and love!

Put on colourful clothes and decorate yourself with flowers! Tuck it behind the ear, put them in your hair or just wear them around the neck!

Awake your inner hippie and let's party!

Peace. Love. Party.

The event will take place at Kavarna Trust (upstairs where the coffee place is).

View Event →
ŠtudenTeater: Pihal bo Yugo
Mar
20
8:00 PM20:00

ŠtudenTeater: Pihal bo Yugo


 
52843676_2287488707980555_3685724222262345728_o.jpg
 

Sedem mladih ljudi prepleta spomine svojih staršev, dedkov, babic, literature in popkulture s svojo sodobnostjo. Z morda naivno radovednostjo iščejo stičišča in odmike od vsebin zgodovinskih učbenikov, časopisov in političnih debat. Razmišljajo o tem, kar slišimo, beremo in česa se učimo, pa tudi o vsem drugem z zavedanjem, da realnega stanja ne morejo več sestaviti. Sami se do dogodkov težko opredelijo, a imajo ti nanje kot vztrajen predmet najrazličnejših debat še vedno vpliv, kar jih spodbuja, da izrazijo svoje vtise o zgodovini, ki naj ne bi bila njihova.

Člani skupine: Davorin Juhart, Lucija Klauž, Anastazija Leščak, Pia Maruša Rak, Zala Reich, Nina Slanič, Gal Tišler
Mentor: Matevž Biber
Premiera: 19. 2. 2019
Produkcija: Moment, ŠtudenTeater

Rezervacije sprejemamo na rezervacije@moment.si

Vstopnina:
6 € / 4 € za dijake, študente, samozaposlene v kulturi in upokojence / 0 € za brezposelne

Število mest je omejeno. Rezervirane karte je potrebno dvigniti najkasneje 15 minut pred predstavo.

View Event →
Punca, pridi gvihtat!
Mar
20
2:30 PM14:30

Punca, pridi gvihtat!


 
53484773_3062835377075379_2134884065084440576_o.jpg
 

Punca, pridi gvihtat!

Za vse punce željne novih slojev mišične mase pripravlja KMŠ brezplačen voden gviht trening.

20.3.2019 vabljeni v UNIFIT Pristan na gvihtanje v dveh terminih po skupinah največ 8 deklet - prvi termin za vse tiste pogumne punce, ki so še na začetku in kasneje za vse tiste, ki že znajo same migati.

Trening za začetnice:
- Dobimo se 14.30, da se seznanino z osnovami fitness treninga,
- z vadbo začnemo 15.00-16.00 ure.
Nadaljevalni trening:
- Poteka od 16.00-17.00 ure.

Po gvihtanju vse udeleženke čaka proteinski napitek po lastnem okusu.

Zaradi omejenega števila udeležencev je prijava na dogodek obvezna.

Prijava za začetnice: http://bit.ly/2NVJLTn
Nadaljevalni trening: http://bit.ly/2CgqAyV


Punca, se vidimo!

View Event →
Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo
Mar
19
7:05 PM19:05

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo


 
53221808_1043491785834205_1192252689094803456_o.jpg
 

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo

Razvoj programske opreme je zapletena zadeva. Večja nevarnost od sintakse in pomanjkljive dokumentacije nam težave dela vodstvo, neprimerni delovni procesi in premalo razdelane zadolžitve. V tem predavanju si bomo na podlagi Mihovih izkušenj in bojnih ranah pogledali kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo in jo pri tem tudi primerno voditi.

Miha Sušnik je freelancer. Sodeluje z različnimi podjetji, od multinacionalk do majhnih startupov. Med strasti šteje efektivno delo, saj želi čim večji del prostega časa preživeti ob športu, družini in namiznih igrah.
```

View Event →
Fit s KMŠ: Ko na bon ni dovolj!
Mar
19
6:00 PM18:00

Fit s KMŠ: Ko na bon ni dovolj!


 
54230625_3055562611135989_2321906169720864768_o.jpg
 

Fit s KMŠ: Ko na bon ni dovolj!

"Jaz bi z veseljem dobro in zdravo jedel/jedla, ampak mi zmanjka časa in potem si grem vzet tortiljo na bon ali pa si pico naročim. Saj, ko imam čas, si naredim nekaj v redu, ali pa pojem kako banano."

Vitja Sikošek, osebni trener in strokovnjak na področju Biosignature modulacije, je v zadnjih 25 letih preoblikoval telesa in izboljšal zdravje ter počutje več kot 1000 posameznikom.

Če pogooglaš, boš med njimi našel našla tudi kakšno znano mariborsko faco ali uspešnega športnika športnico. V žepu nosi že 15 certifikatov, med katerimi najbolj izstopata PICP nivo 2 & Biosignature modulacije nivo 2.

Tokrat bo z nami delil svoje znanje o načinu zdrave in pravilne prehrane, smernice zdravega prehranjevanja in predstavil živila, ki koristijo umu, boljši koncentraciji in delovanju vaših možganov.

Si to, kar ješ! - pomanjkanje časa in priprava nekvalitetnega obroka vpliva na vašo dobro počutje, koncentracijo, in s tem posledično tudi na vaše rezultate na izpitih.

Prijavi se: http://bit.ly/2TqyEaI

Vabljeni!

View Event →
Familylabov starševski večer – Življenje z najstnikom
Mar
19
5:30 PM17:30

Familylabov starševski večer – Življenje z najstnikom


 
53871226_2215677195161422_1970065871921479680_n.jpg
 

Nadaljujemo s FAMILYLABOVIMI STARŠEVSKIMI VEČERI v okviru vsebin namenjenim staršem v programu Večgeneracijskega centra Štajerska. Familylab (družinski laboratorij) izhaja iz zavedanja, da je vsaka družina edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja in delavnice jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti in ponujajo navdih za nadaljnji razmislek in lastno raziskovanje.

V letu 2019 bomo izvedli šest Familylabovih starševskih večerov.

Prvi nosi naslov ŽIVLJENJE Z NAJSTNIKOM in bo v torek, 19. marca 2019, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 19. marca 2019, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.

Kratek opis delavnice:
Ali najstnike sploh lahko še vzgajamo? Kaj najstnik v resnici potrebuje od svojih staršev, kaj po navadi pogreša in česa ne mara? Za kaj vse so najstniki sposobni poskrbeti sami? Kakšne so najpogostejše težave v komunikaciji in kaj kot starši sploh lahko storimo. Ali prepovedi in kazni sploh delujejo? In kaj storiti, ko najstnik ne mara šole, v njej ne vidi smisla in je zato noče obiskovati?

Prvi letošnji starševski večer bo vodila Gabrijela Žlof Leskovšek, svetovalna delavka na osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami, mama dveh najstnic, »bonus« mama deklice s posebnimi potrebami, Familylabova sodelavka.

Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:
16. 4. 2019 – Kako reči ne, da me bo otrok vzel resno
7. 5. 2019 – V družini z ločenimi starši
10. 9. 2019 – Avtonomni otroci
15. 10. 2019 – Ko poskrbim zase, postanem dober starš
19. 11. 2019 – Ko je šola vir težav

Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.

View Event →
Otvoritev razstave Kam so vse umetnine šle
Mar
19
5:00 PM17:00

Otvoritev razstave Kam so vse umetnine šle


 
image004.png
 

Vljudno vabljeni na otvoritev festivala Pomlad na Drugi, ki bo tudi letos ponujal izredno pester program!

Festival bomo odprli v avli II. gimnazije z razstavo KAM SO VSE UMETNINE ŠLE?, v torek, 19. 3. ob 17. uri ter tako obeležili evropsko leto kulturne dediščine. 

O razstavi bosta spregovorila dr. Barbara Murovec in dr. Franci Lazarini z Oddelka za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 

Po otvoritvi bo v šolski avli krajše vodstvo po razstavi, ki so jo pripravili raziskovalci na Univerzi v Mariboru v sodelovanju z Oddelkom za umetnostno zgodovino FF UM v okviru projekta HERA.

Kulturni program bodo popestrili instrumentalisti II. gimnazije.

https://www.transcultaa.eu/   

Vljudno vabljeni!

View Event →
Večerja v temi
Mar
18
6:30 PM18:30

Večerja v temi


 
tema.jpg
 

Si želiš izostriti svoje čute vonja, dotika in sluha v popolnoma zatemnjenem prostoru? Si želiš priložnosti okušanja na bolj poglobljen način? Pridruži se nam v temi!

Ideja večerje v temi prihaja iz tujine in je navdušila še vsakega do sedaj - prepričani smo, da bo navdušila tudi tebe! Čaka nas pravo kulinarično doživetje, kjer bomo preko 3-hodnega menija ugotavljali kaj jemo. Deležni bomo interaktivnega spremljevalnega programa, preko katerega bo izkušnja še bolj edinstvena.

Kako se nam lahko pridružiš?

Vstopnice lahko kupiš v kavarni ŠTUK. Cena vstopnice je 10 €. Hkrati lahko ob nakupu vstopnice izbiraš med mesnim in vegetarijanskim menijem. Število mest je omejeno, zato pohiti!

Dogodek je kulturne narave.
Pridruži se nam v temi!

View Event →
Začetni tečaj ruskega jezika
Mar
18
6:00 PM18:00

Začetni tečaj ruskega jezika


 
52126730_2684674811575049_2968610330466320384_o.jpg
 

Želiš postati poliglot? Se želiš naučiti ruskega jezika? Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira začetni jezikovni tečaj ruskega jezika (A1), s pričetkom 18. 3. 2019 v prostorih Fakultete za naravoslovje in matematiko UM. Jezikovni tečaj bo potekal 2-krat tedensko v obsegu 30 ur, in sicer:

* ob ponedeljkih od 18.00 do 20.15 (3 pedagoške ure)
* ob sredah od 17.00 do 19.15 (3 pedagoške ure)

Cena znaša študentskih 20€. Prijave so možne do 11. 3. 2019 oz. do zapolnitve mest. Število mest je omejeno. Vljudno vabljeni. Prijave sprejemamo preko spletne strani tutorsoum.si. Najdete jih pod zavihkom "tečaji" oz. tukaj -> https://bit.ly/2BF2LRc

View Event →
Nadaljevalni tečaj nemškega jezika
Mar
18
6:00 PM18:00

Nadaljevalni tečaj nemškega jezika


 
52111706_2684667031575827_113863693300662272_o.jpg
 

Želiš postati poliglot? Se želiš naučiti nemškega jezika? Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira nadaljevalni jezikovni tečaj nemškega jezika (B2), s pričetkom 18. 3. 2019 v prostorih Ekonomsko-poslovne fakultete UM.

Jezikovni tečaj bo potekal 2-krat tedensko v obsegu 30 ur, in sicer:

*ob ponedeljkih od 17.00 do 19.15 (3 pedagoške ure)
*ob sredah od 18.00 do 20.15 (3 pedagoške ure)

Cena znaša študentskih 20€. Prijave so možne do 11. 3. 2019 oz. do zapolnitve mest. Število mest je omejeno. Vljudno vabljeni. Prijave sprejemamo preko spletne strani tutorsoum.si. Najdete jih pod zavihkom "tečaji" oz. tukaj -> https://bit.ly/2Xai1i3

View Event →
Marsova predstava: Ko odprem oči z LG Pupilla
Mar
16
10:00 AM10:00

Marsova predstava: Ko odprem oči z LG Pupilla


 
53366862_2393112104240400_222475607965958144_o.jpg
 

Sobote v Vetrinjskem dvoru so Sobote za družbo


V sobotnih dopoldnevih pripravljamo druženja za vse in vsakršne družine, ki si želite prijetnih dogodkov, pospremljenih z ustvarjalnimi doživetji in radoznalimi raziskovanji.

Sobota, ki ponudi predstavo za res najmlajše, pa tudi tiste malo večje!

Ko se zbudim, odprem oči in vidim. Nos, ušesa, oči, obraz. Nasmeh. Vidim noge, roke, telo. Kdo je to? Sem to JAZ? In kdo so drugi? So takšni kot jaz?
Ko odprem oči je nova predstava gledališča za najmlajše, kjer se prepletajo majhni in preprosti vizualni, glasbeni, gibalni in intimni trenutki, ki so majhen delček velikega, pisanega mozaika, imenovanega ŽIVLJENJE.

IGRATA: Petra Kavaš in Natalija Tumpej
REŽIJA IN LIKOVNA ZASNOVA: Sabina Šinko
Na predstavo in na življenje!

Na meniju:
10.00–10.30
- KO ODPREM OČI, predstava za najmlajše / 2 žetončka
10.30–13.00
- SENČNE LUTKE, delavnica izdelovanja senčnih lutk / 1 žetonček
- SPOZNAVAM SEBE IN DRUGE, likovna delavnica, portreti / 1 žetonček
- VELIKA SLIKA, skupinska likovna delavnica / brezplačno

KULTURNI ŽETONČEK
MARS je skupina predanih pedagogov, mentorjev in drugih ustvarjalcev v kulturi, ki z veseljem ustvarja kvalitetne in zabavne kulturne dogodke ter izobraževalne vsebine za otroke in družine, mlade in odrasle.
Da bomo lahko še naprej pripravljali programe, jih širili, poglabljali in izboljševali, za nekatere vsebine uvajamo simbolično plačilo – Kulturni žetonček, ki stane 2 €. Za predstavo bo tako potrebno odšteti 2, za disko 1, prav tako za nekatere delavnice, določene vsebine pa bodo še vedno brezplačne.
Kulturne žetončke bo mogoče kupiti na vsakem dogodku, ob nakupu 10-ih, vam bomo enega podarili.
Hvala za podporo in razumevanje!

V Vetrinjskem dvoru, v kavarni Kluba Wetrinsky, ki poskrbi za kave, kavice, kofetke in druge dobre napitke, pa domuje tudi Čitalnica igralnica.
Za vse je brezplačna in nadvse privlačna!

Zavod MARS Maribor in Lutkovno gledališče Pupilla

View Event →
Svet simbolov
Mar
16
10:00 AM10:00

Svet simbolov


 
53764515_2170993219877873_4195983422407049216_o.jpg
 

OSNOVNE INFORMACIJE

-Tečaj je pospremljen s projekcijami in približno 40 velikimi posterji nekaterih temeljnih simbolov iz različnih kultur, na katerih bo razložen njihov pomen.
-Celoten tečaj se bo odvil v treh zaporednih sobotah od 10h do 13h (16. 3., 23. 3., 30. 3. 2019).
-Vsak termin tečaja je sestavljen iz predavanja in delavnice.
-Ta tečaj je del širšega sklopa predavanj o simbolizmu v okviru študijskega programa Nove Akropole.
-Predavatelja: Stjepan Palajsa in Andrej Praček.
-Cena celotnega tečaja je 40 €.
-Ker je število mest omejeno, imajo prednost predhodno prijavljeni. Za zagotovitev rezervacije vplačate polovični znesek tečaja (20 €) na naš tekoči račun in potrdilo o vplačilu posredujete na maribor@akropola.org

IME IN NASLOV: Kulturno društvo Nova Akropola, Wolfova 8, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 0005 1188 709
REFERENCA: SI99
NAMEN: Tečaj Svet simbolov, Maribor
KODA NAMENA: OTHR

***
Življenje vsakega človeka je polno simbolov. Spremljajo nas v budnem stanju in v snu, v komunikaciji z drugimi ljudmi, vedno kadar poskušamo izraziti sebe prek misli, občutkov, besede in dejanj, v vsem, kar sta ustvarila človek in narava.

Pojavljajo se, vedno kadar poskušamo izreči neizrekljivo, razložiti nepojasnljivo, dati obliko temu, kar je po svoji naravi brez meja in kar ne trpi kalupov.

Od kod izvirata pomembnost in moč simbolov? Kaj številne filozofe, psihologe, antropologe, etnologe, umetnike, raziskovalce tradicij, kultur, religij in umetnosti žene, da jim posvečajo toliko pozornosti?

V tem tečaju bomo odgovorili na ta in številna druga vprašanja. Naučili se bomo prepoznati simbole in njihove pomene ter njihovo pomembnost v našem življenju.

Vsebina tečaja:


1. termin – Kaj so simboli
-Skriti smisel in vloga simbolov
-Filozofski, religijski in mistični pomen simbolov
-Simbol kot psihološko gibalo
-Razlika med znakom in simbolom (kdaj znak postane simbol)

2. termin – Simboli v psihologiji
-C. G. Jung – arhetipi in simboli
-Simboli podzavednega in nezavednega
-Simboli duše, ega, sebstva, sence, animusa in anime
-Simboli poti individuacije
-Simboli v sanjah

3. termin – Religijski in filozofski simboli
-Univerzalni simboli
-Religijski simbolizem
-Simboli življenjske poti in usode (labirint, zvezda, vrata)
-Simboli življenjskih ciklusov
-Simboli notranjega življenja in predstave o človeški duši (ptica, oljenka, izvir, samorog, meč, kolo, ključi, steber, most, sekira, ščit, lira …)

O simbolih so dejali …
Joseph Campbell: “Simboli niso samovoljni; ni jih mogoče vsiliti, si jih izmisliti ali jih trajno potiskati. Simboli spontano izvirajo iz psihe in vsak med njimi v sebi nosi prvotno moč svojega izvora.”

Antoine de Saint-Exupéry: “Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.”

C. G. Jung: “Simboli niso niti alegorija niti navaden znak, temveč podoba, ki lahko na najustreznejši način izrazi naravo duha, ki jo le nejasno slutimo.”

H. P. Blavatsky: “Vse to je lahko del bogatih izkušenj preteklosti. Ti neobičajni spomini so skriti in pozabljeni v jeziku misterijev iz predzgodovinskih časov, v jeziku, ki ga danes imenujemo simbolizem.”

Jean Chevalier: “Podnevi in ponoči, medtem ko govorimo, medtem se izražamo s kretnjami ali sanjamo, hote ali nehote uporabljamo simbole. Ti oblikujejo naše želje, spodbudijo nas h kakšnemu delu, vodijo naša dejanja, iz njih izvirajo naši uspehi ali neuspehi … Vse duhovne znanosti, vse umetnosti in vse umetniške tehnike se srečajo na svoji poti simbolov. Te morajo združiti svoje moči, da bi razvozale zagonetke simbolov; morajo se združiti, da bi spravile v gibanje energijo, vsebovano v njih. Premalo je trditi, da živimo v svetu simbolov. Svet simbolov živi v nas.”

Dogodek si lahko ogledate tudi na naši spletni strani: https://akropola.org/svet-simbolov/

View Event →
BUM !
Mar
15
8:00 PM20:00

BUM !


 
51931668_2255456661183760_3244157419084840960_n.jpg
 

Avtorski projekt dramskega gledališča, lutk, predmetov in video tehnologije. Avtorski projekt na meji med dramo in performansom, lutkami in gledališčem predmetov, znanostjo in umetnostjo. Avtorski projekt za odrasle in mladino.

Eden ključnih dogodkov za moderno preučevanje človeka in družbe je bil dialog dveh mislecev, ki odmeva vse od 17. stoletja naprej. Descartes je ločil zavest od telesa, medtem ko je Spinoza menil, da sta um in telo neločljiva. In tako je izmenjava argumentov sprožila neustavljiv plaz, ki je za 350 let v ospredje pahnila znanstveno metodo, subjektivni pogled na svet pa je obveljal kot neprimeren in nezanesljiv za preučevanje stvarnosti. Ljudje smo bili zgolj zunanji opazovalci, oddvojeni od vesolja, dokler Einstein ni pokazal, da meritve, od katerih je odvisen obstoj vse znanosti, niso neosebni dogodki, temveč so človeška dejanja izvedena v določenem času in prostoru in še kako odvisna od opazovalca. Skoraj istočasno še ena teorija ovrže osnove znanstvene paradigme. Kvantna fizika na glavo postavlja resničnost vsakodnevnega izkustva, kjer logika in zdrav razum odpovesta. Lahko sem tukaj in me istočasno ni, lahko sem delec in valovanje obenem, kriv in nedolžen, živ in mrtev ... Dober večer, moje ime je Robert Oppenheimer in sem že skoraj petdeset let mrtev. Sem tako slaven, da imena niti ne potrebujem. Sem Smrt in sem Uničevalec svetov. Sem njegov Rešitelj. Sem oče atomske bombe.

Predstava je kolektivno delo skupine. Je del širšega dvoletnega projekta Unplugged/Izštekani. Traja 45 minut.

Igralec Rok Kravanja
Režiser Zoran Petrovič
Dramaturg Marek Turošík
Scenograf, kostumograf, soavtor likovne podobe, avtor fotografij Andrej Firm
Andrejevo zunanje oko Miha Horvat

Premiera 9. 9. 2016, Intimni oder, GT22, Maribor

Produkcija Moment
Koprodukcija GT22

Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

View Event →
Podnebni štrajk - Maribor
Mar
15
11:55 AM11:55

Podnebni štrajk - Maribor


 
54436194_2170449253208467_6676588994492366848_n.jpg
 

BOJ ZA OKOLJE JE BOJ ZA NAŠO PRIHODNOST!

Naj res verjamemo, da je pred nami mirno in ustaljeno življenje, ko pa naš planet že danes pustošijo poplave, požari in druge okoljske katastrofe? Naj res verjamemo visokoletečim besedam svetovnih elit o reševanju podnebne krize, ko pa emisije toplogrednih plinov naraščajo iz leta v leto?

Mladi smo v preteklih tednih zavzeli ulice in trge po celem svetu - od Nove Zelandije do Kolumbije, od Belgije do Ugande. In spet jih bomo! Ne bomo se odrekli svoji prihodnosti na račun peščice najbogatejših in velikih korporacij. Zaradi temnih obrisov naše prihodnosti in zgrešenih podnebnih ukrepov vstajamo in zahtevamo spremembe!

DOVOLJ JE!

V petek, 15. marca 2019, bomo protestno zapustili šolske klopi in se pet do dvanajstih (11.55) zbrali na Grajskem trgu v Mariboru.


Zahtevamo:
>> omejitev naraščanja globalne temperature na največ 1,5°C,
>> takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije,
>> zelena delovna mesta,
>> skupnostno upravljanje z življenjskimi viri,
>> polnovredno, lokalno in pretežno rastlinsko prehrano ter trajnostno kmetijstvo,
>> čisto okolje,
>> dostopen javni potniški promet in mesta za ljudi, ne avtomobile!

________________________________________________________
Za celotne zahteve slovenskega gibanja Mladi za podnebno pravičnost klikni https://bit.ly/2NIi0xk.

Spremljaj nas na IG: @solski.strajk
#šolskištrajk #niplanetab #petekzaprihodnost

BOJ ZA OKOLJE JE BOJ ZA NAŠO PRIHODNOST!

View Event →
Pesniška delavnica
Mar
14
7:30 PM19:30

Pesniška delavnica


 
51421286_2057109237704856_3566247887174107136_n.jpg
 

Anja Golob v sodelovanju z MKC Črka in Vetrinjskim dvorom organizira PESNIŠKO DELAVNICO V MARIBORU.

Cilj pesniške delavnice je s pomočjo teorije in prakse izboljšati lastno pesniško prakso. Namenjena je polnoletnim osebam, ki so vsaj do gležnjev že zagazile v poezijo, ni torej za popolne začetnike_.

Potekala bo v obliki osmih večernih srečanj, od katerih se morajo udeleženke_ prikazati vsaj na sedmih. Pričakuje se aktivno sodelovanje, delo doma ter sposobnost prenesti dobronamerno argumentirano kritiko ali vsaj željo, se v tem izmojstriti.

Delavnica ni brezplačna, ker umetnost ni zastonj. Vsak udeleženec_ po koncu vsakega srečanja odda prostovoljni prispevek, ki ne sme biti manjši od 1 eur in ne večji od 5 eur. Stane, skratka, med 8 in 40 eur.

Okvirni program v osnovnih črtah:

I. BRANJE
1. Uvodno srečanje (21. 2.) – kaj je poezija, kaj ni poezija, kako dojemamo kritiko in kako kritiziramo, zakaj je branje poezije pomembno ter kako se ga lotiti, kako debatirati o poeziji in si ne zlomiti jezika
2. Osnovne črte teorije verza + praktične vaje 1 (28. 2.) – branje, sprehod in prevajanje
3. Praktične vaje 2 – branje, debata, kritika

II. PISANJE
5. Osnove pisanja – kaj hočem povedati in kako to reči, smisel pisanja poezije, zasebni in družbeni cilji pisanja poezije, izpete rime, rime iz pet + pisanje z mesta ali kaj je dobra metafora in zakaj je ključna (primer z jabolkom)
6. Praktične vaje 1 – sinteza branja in pisanja s primeri iz svetovne zakladnice poezije
7. Praktične vaje 2 – pisanje, recepcija, argumentirana kritika

III. NASTOPANJE
8. praktične vaje – sinteza, lastni primeri, debata, priprava na branje

Delavnico vodi ANJA GOLOB (www.anjagolob.org). Prijave s svojim kontaktom (mail, telefonska številka) in kratkim opisom lastne pesniške zgodovine pošljite, prosim, na anjagolob opica protonmail pika ch, da prejmete mail z navodili za prvo srečanje. V prijavi NUJNO navedite svoje cilje - zakaj se prijavljate in kaj si od delavnice obetate.
Število mest je omejeno, zato ste vljudno naprošeni, da se podvizate. Hvala & se vidimo!

View Event →
Predstavitev knjige esejev "Podaja v prazno" Boštjana Narata
Mar
14
6:00 PM18:00

Predstavitev knjige esejev "Podaja v prazno" Boštjana Narata


 
53502724_2151212774992763_4181415352900517888_o.jpg
 

Boštjan Narat, idejni vodja skupine Katalena, filozof, kolumnist Večera, TV moderator, kantavtor in esejist, je znano ime v slovenskem kulturnem prostoru. Zbirka esejev "Podaja v prazno" je njegova druga esejistična knjiga, s katero se utrjuje kot eden pomembnejših sodobnih esejistov, kar je nakazoval že s prvencem "Partija", za katerega je bil nominiran za Rožančevo nagrado leta 2014.

Podaja v prazno” se začenja z istoimenskim esejem, v katerem razmišlja o smiselnosti objave duhovnih produktov v knjižni obliki, tudi svoje izdaje. V sledečih esejih, ki so se mu zapisali v zadnjih treh letih, se ukvarja glasbo, ki je bila tudi, kot objekt hermenevtične refleksije, tema njegove doktorske disertacije, poezijo, filmom, gledališčem, športom in pa seveda filozofijo, ki je poleg glasbe Naratov poklic. Napram prvi esejistični zbirki zasledimo v tej več "profanih" tem, ki se nanašajo na "navadne" bivanjske zadevščine (spopad z birokracijo, analiza urbanega okolja, kulturniške subvencije, medosebni odnosi z neznanci, slava v Sloveniji ipd.) Slogovno se avtor ves čas giblje po tanki meji med "filozofijo" in literaturo, med strokovnim, analitičnim pogledom s strani in osebnim, včasih tudi čustvenim pristopom, hkrati pa se ves čas poigrava s slogom pisanja in iskanjem ter vzpostavljanjem lastnega jezika, čim bolj primernega tematiki eseja in želenemu miselnemu suspenzu. Spremno besedo bo k zbirki je napisal Goran Vojnović.

Pogovor povezuje urednik Nino Flisar.

Nekaj citatov iz knjige:


Dialog je stvar življenja in mišljenja. Možen in smiseln je zgolj v odnosu do nečesa, kar je živo oziroma kar kot živo doživljamo. Hkrati je miselno neizmerno zahteven. Dokler nagovarjamo kamnite nagrobnike, govorimo v prazno. Šele ko iz njih ustvarimo in prikličemo zgodbe o življenju, šele ko se pustimo nagovoriti, ko v preteklost vložimo kreativni in miselni napor, se pred nami razpre čas v svoji celotni razsežnosti. Ne preteklost, ampak čas. (Iz eseja Tradicija in domoljubje: misel in kič)

Po logiki spektakla se je vredno ukvarjati zgolj s tistim, kar se dogaja ta trenutek, pri čemer se namensko pozablja na dejstvo, da je skupnost kompleksna in živa; da se vzpostavlja, uresničuje in obstaja na dolgi rok. Država, ki samo sebe misli zgolj s parametri tržne izmerljivosti ter s tem podleže prisilni pozabi na lastno kulturo, umetnost, filozofijo in religijo, postane kratkoročni projekt. (Iz eseja O neki državi ali kako smo pozabili, kaj pomeni svoboda)

Zaveza svobodi je zaveza vseh članov skupnosti, da bodo poleg skrbi za lastno dobrobit mislili tudi na dobrobit celote. In solidarnost ni privilegij, politični slogan ali modna muha; solidarnost je izhodišče. Svobode se ne da živeti nekje, kjer pripada samo nekaterim. Uresniči se lahko zgolj v skupnosti, v kateri jo živijo vsi (Iz eseja O neki državi ali kako smo pozabili, kaj pomeni svoboda)

Prostor literature je izvorno intimen. Tudi kadar literatura preči meje intimnega, v smislu kreacije ali percepcije, ostaja v svojem temelju osebna izkušnja. Književnost je zavezana poglobljeni refleksiji in s tem dolgotrajnosti in sferi privatnega. In čeprav se v takšni ali drugačni obliki nujno manifestira tudi navzven in s tem vstopa v javni prostor, ostaja refleksija v svojem bistvu intimna. In skupaj z njo literatura.

Naročila: https://zalozba-pivec.com/knjigarna/podaja-v-prazno

View Event →
Informativni sestanek za Javni razpis MOM za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2019
Mar
14
10:00 AM10:00

Informativni sestanek za Javni razpis MOM za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2019


 
52598233_989116104627015_5664629806893891584_o.jpg
 

Mestna občina Maribor obvešča, da je z dnem 8.3.2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2019 – projekti (JRP-MD-2019)

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti.

 • Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo na potrebe mladih, z ozirom na strateške dokumente, ki so navedeni v razpisu, ter področja razpisnega sofinanciranja.

 • Cilj javnega razpisa je izvedba kakovostnih projektov mladinskih dejavnosti, ki bodo v čim večji meri vključevali mlade z območja MOM, posebej mlade z manj priložnostmi.

Področja razpisnega sofinanciranja so:

 • omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;

 • razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;

 • lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih;

 • skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do virov dobrin pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.);

 • razvijanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

 • povečevanje socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije;

 • promocija zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

Projekt se lahko izvaja na enem ali več področjih razpisnega sofinanciranja.

Rok za prijavo se zaključi dne 8.4.2019.

Besedilo razpisa je objavljeno skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi - kultura in mladina:

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16609

INFORMATIVNI SESTANEK:

Informativni sestanek z vsemi, ki bi se želeli prijaviti na javni razpis, bo v četrtek, 14. marca 2019 ob 10. uri, v prostorih Mestnega mladinskega sveta Maribor, Trg revolucije 9 v Mariboru.

Informativni sestanek bo namenjen tudi vprašanjem v zvezi s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (JRSMD / NMC 2019-2021), ki ga je Mestna občina Maribor objavila dne 22.2.2019 (rok za prijavo 22.3.2019).

View Event →
Predstavitev albuma Odmevi dijakov III. gimnazije Maribor
Mar
13
8:00 PM20:00

Predstavitev albuma Odmevi dijakov III. gimnazije Maribor


 
52373529_2292175577500065_686177512945876992_o.jpg
 

S ponosom vas vabimo na predstavitev albuma Odmevi 2015-2018, na katerem je zbranih 12 avtorskih pesmi, ki so rezultat glasbenega ustvarjanja dijakov III. gimnazije Maribor v sodelovanju z mentorji in studijem Glas podzemlja v preteklih letih.
Upamo si trditi, da vas bo pestra paleta glasbenih stilov, izjemnih vokalistk in talentiranih mladih glasbenikov navdušila in porušila pričakovanja, ki jih nosi ime "šolski bend” ter vam z iskrenimi besedili, harmonsko-melodično lepoto in odličnim “groove”-om pričarala fantastičen večer.

TRETJA ŠPILA! je glasbena skupina na III. gimnaziji Maribor. Vanjo je vsako leto vključenih okrog 40 dijakov, ki pod mentorstvom kitarista in basista Vida Turice, vokalista Žana Hauptmana in bobnaraja Karla Petrovića nadgrajujejo svoje glasbeno znanje in v okviru šolskih bendov preigravajo pop in rock uspešnice.

Skupina je nepogrešljiva na šolskih koncertih in prireditvah, redno pa nastopa tudi izven šole. Člani skupine Tretja špila! se vse bolj navdušeno preizkušajo tudi kot ustvarjalci in pred kratkim jim je uspelo izdati svoj avtorski album Odmevi 2015 – 2018.

Posebej so hvaležni kitaristu svetovno znanega metalnega benda Sepulture Andreasu Kisserju, ki je na koncertu v Celovcu septembra lani skupini Tretja špila! podaril svojo kitaro in za avtorsko pesem Then Again z albuma posnel kitarski solo. Podpora glasbenika takšnega formata predstavlja za dijake nepopisno inspiracijo za nadaljnje delo.

Vokalistke: Klara Klasinc Brglez, Vesna Godec, Sara Gradišnik, Valerija Golob, Katja Kurnik, Eva Ragolič

Kitaristi: Jure Klemenčič, Nik Skok, Nicole Zrim, Timotej Avguštin, Andreja Cvernjak, Timotej Ledinek, Miha Türk, Nina Radoš

Basisti: Uroš Kotnik, Jure Klemenčič, Špela Štrucl, Gašper Bohorč

Bobnarja: Jure Meglič, Aljaž Holc

Pianisti: Andraž Kovačič Pohorec, Aleks Fras

Brass: Klementina Breznik, Mia Sara Gril, Tit Brlogar

Violina: Eva Ekart

Mentorji: Vid Turica, Žan Hauptman, Karlo Petrović, Filip Vadnu, Alja Šulić

View Event →
Sestanek za petkov shod mladih za podnebno pravičnost
Mar
13
6:00 PM18:00

Sestanek za petkov shod mladih za podnebno pravičnost


 
53804639_992060494329921_6211436910984822784_o.jpg
 

Informativni sestanek za petkov shod mladih za podnebno pravičnost v Mariboru

Vsi mladi in manj mladi, ki vam ni vseeno, v kakšnem okolju bomo živeli v naslednjih letih, ste vabljeni na kratek informativni sestanek, na katerem se bomo dogovorili o tem, kaj bomo v petek počeli na Grajskem trgu. Dobra volja in kreativnost sta zelo dobrodošli!

Več informacij o petkovem dogodku (vabilo na dogodek še sledi):

Naj res verjamemo, da je pred nami mirno in ustaljeno življenje, ko pa naš planet že danes pustošijo poplave, požari in druge okoljske katastrofe? Naj res verjamemo visokoletečim besedam svetovnih elit o reševanju podnebne krize, ko pa emisije toplogrednih plinov naraščajo iz leta v leto?

Mladi smo v preteklih tednih zavzeli ulice in trge po celem svetu - od Nove Zelandije do Kolumbije, od Belgije do Ugande. In spet jih bomo! Ne bomo se odrekli svoji prihodnosti na račun peščice najbogatejših in velikih korporacij. Zaradi temnih obrisov naše prihodnosti in zgrešenih podnebnih ukrepov vstajamo in zahtevamo spremembe!

DOVOLJ JE!

V petek, 15. marca 2019, bomo protestno zapustili šolske klopi in se pet do dvanajstih (11.55) zbrali na Grajskem trgu v Mariboru.

Zahtevamo:
>> omejitev naraščanja globalne temperature na največ 1,5°C,
>> takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije,
>> zelena delovna mesta,
>> skupnostno upravljanje z življenjskimi viri,
>> polnovredno, lokalno in pretežno rastlinsko prehrano ter trajnostno kmetijstvo,
>> čisto okolje,
>> dostopen javni potniški promet in mesta za ljudi, ne avtomobile!


________________________________________________________
Za celotne zahteve slovenskega gibanja Mladi za podnebno pravičnost klikni https://bit.ly/2NIi0xk.

Spremljaj nas na IG: @solski.strajk
#šolskištrajk #niplanetab #petekzaprihodnost

BOJ ZA OKOLJE JE BOJ ZA NAŠO PRIHODNOST!

View Event →
Maribor Hardware Meetup
Mar
13
6:00 PM18:00

Maribor Hardware Meetup


 
49660134_2204519336235347_7507054061141622784_o.jpg
 

Maribor Hardware Meetup je serija dogodkov, kjer si zainteresirani za svet elektronike, telekomunikacij in drugih tehničnih področij izmenjujemo izkušnje, strokovna znanja ter skupaj ustvarimo kak zabaven projekt.

Sodelovanje: Pridruži se dogodku, ki ga običajno organiziramo enkrat mesečno, v večernem času, poslušaj zanimive predstavitve in sodeluj v debati.

Program: Na vsakem srečanju se bodo zvrstila tri predavanja, na katerih bomo spoznali zanimivo uporabo elektronike v industrijskem okolju, nove tehnologije in njihove uporabe ter dobili praktičen vpogled v uporabo teh tehnologij doma in v radioamaterskem svetu.

Vsebina: Elektronika, tiskana vezja, telekomunikacije, IoT (Lora, NB-IoT..), firmware, 3D tiskanje in lasersko rezanje, embedded rešitve (Raspberry Pi, BeagleBone), mikrokrmilniki in druge rešitve ter še mnogo drugega.

Udeležba je brezplačna, na vsakem dogodku pa bo predvidoma poskrbljeno tudi za osvežitev in kak prigrizek.

Več informacij: https://www.meetup.com/Maribor-Hardware-Meetup/

Dogodek organizira Radioklub "ŠTUDENT" Maribor S59DXX (http://s59dxx.uni-mb.si/), kjer mladi in mladi po srcu raziskujemo in ustvarjamo na področju telekomunikacij in elektronike, včasih skupaj splezamo na bližnji hrib, kjer postavimo kako anteno ali dve in tako v prijetni družbi raziskujemo in ustvarjamo.

Maribor Hardware Meetup sponzorira Inštitut IRNAS (https://www.irnas.eu/). IRNAS je hardverski laboratorij, specializiran za hiter razvoj, prototipiranje ter izdelavo stroškovno učinkovitih IoT rešitev in strojne opreme.

View Event →
Osnovni tečaj robotike ob dnevu žena
Mar
13
4:00 PM16:00

Osnovni tečaj robotike ob dnevu žena


 
lego robotics.jpg
 

IZJEMNA PRILOŽNOST

Podarite svojim dragim ob Dnevu žena enkratno darilo: Osnovni tečaj robotike.

Tečaj je namenjen udeleženkam starim nad 17 let. Na tečaju se bomo naučili osnov programiranja. Predznanje ni potrebno. Tečaj bomo izvajali 13. marca 2019 od 16 do 19. ure v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor - Center eksperimentov Maribor, na Glavnem trgu 20, Maribor. Tečaj bo potekal v sproščenem vzdušju.

Prosimo za predhodno prijavo in dvig darilnega bona v Centru eksperimentov Maribor, Glavni trg 20 do 7. marca 2019. Darilni bon je simboličen.

Tečaj je brezplačen.

View Event →
Srečanje mladih z županom Mestne občine Maribor_obvezna prijava
Mar
13
2:00 PM14:00

Srečanje mladih z županom Mestne občine Maribor_obvezna prijava


 
53018050_311293392916284_8022040706019229696_n.png
 

V sklopu projekta #jezikzavolitve gostimo v sredo, 13. 3. 2019, med 14:00 – 16:00 uro, župana Mestne občine Maribor, Aleksandra Saša Arsenoviča.

Na srečanju bomo županu Mestne občine Maribor predstavili nekatere izmed 632 zbranih predlogov, ki jih je 357 mladih podalo kako je lahko Maribor še lepši, boljši, bolj igriv, bolj zelen … tako za mlade kot za ostale prebivalce_ke.

Seveda pa bo na srečanju dovolj časa tudi za pogovor o idejah, ki se nam/vam bodo porodile na dogodku ter za pogovor z županom.

Srečanje bo potekalo v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, Ob železnici 16, v neformalnem, ampak strukturiranem vzdušju.

Ker vsak udeleženec dogodka prejme majčko dogodka je za udeležbo OBVEZNA prijava, ki ti bo vzela 20 sekund, prijaviš pa se preko spletnega obrazca: https://goo.gl/forms/022xZVC9gu78GclU2

Po dogodku sledi manjša pogostitev.

Vabljena_a!
________________________
Dogodek poteka v okviru projekta #jezikzavolitve, ki ga izvajata Mladinski kulturni center Maribor in Debatno društvo Univerze v Mariboru, sofinancirata pa ga Zavod Movit, program Erasmus+: Mladi v akciji ter Mestna občina Maribor.

View Event →
Speed-friending: locals meet Erasmus
Mar
12
6:00 PM18:00

Speed-friending: locals meet Erasmus


 
53752221_3038641656161418_8466126563350413312_o.jpg
 

Opis za slovenske študente spodaj!

Association of Maribor students in collaboration with ESN MARIBOR brings you the so called “Speed-friending” event.

It’s based on the speed-dating rules from American movies, but with friends. You will have the opportunity to meet and chat with locals, ask them all sorts of questions and make new friends on the way.

This will enable you to discover our pretty little town from a different perspective, you will find out where locals party, how they spend their free time and of course, you will have the opportunity to share your wisdom, culture and experiences with them.

You will be able to chat with Slovenian students in pairs and after a few minutes, you will be seated with the next person.

The event is happening on 12. 3. 2019, in Pisarna.

The event is free, but the number of participants is limited, so you must apply. Registration for Erasmus students: https://goo.gl/forms/Rtfg24esMEW1jRh03

***SLO OPIS***

KMŠ v sodelovanju z ESN MARIBOR za vas pripravlja dogodek “Hitro prijateljevanje”. Ta temelji na že ustaljeni formi “speed-dating”, kot ga poznamo iz ameriških scenarijev.

Posedeni v paru lahko kramljate z Erazmus študenti in se po nekaj minutah presedete k drugemu. Za začetno tremo smo pripravili vprašanja in nekaj za pod zob.

Če te zanima, kje vse so bili in kam vse potujejo ter bi se rad oziroma rada pridružila njihovi dogodivščini, potem zagotovo ne smeš zamuditi te edinstvene priložnosti!

Erazmus so študenti iz tujine, ki preko izmenjave potujejo na različne študentske kampuse okoli sveta. Prihajajo iz različnih evropskih držav, s severa Afrike in tudi iz Azije. Seboj v nahrbtniku pa prinesejo ogromno dozo kulturnih različic in izkušenj.

Dogodek se bo odvijal 12. 3. 2019, v Pisarni.

Vstopnine ni, potrebna je le prijava zaradi omejitve mest.

Prijava za slovenske študente: https://goo.gl/forms/Nu5ruPtNGnEfO84q2

Vljudno vabljeni!

View Event →